Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42050  
Марія запитує:
Допоможіть підібрати літературу до теми "Інтернет-центри в публічних бібліотеках"
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – https://ru.calameo.com/books/000632945a63c51bd9898
http://lib.ukrsd.com.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=75
http://www.library.pl.ua/programi_ta_proekti/internet/
http://library.ck.ua/files/inet.pdf
– Інтернет-центри в публічних бібліотеках : збірка статей / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Українська бібліотечна асоціація. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти. – Київ, 2003. – 100 с.
– Організація діяльності центрів публічного доступу до Інтернет у бібліотеках : збірка матеріалів з досвіду роботи бібліотек України / ДАКККіМ; УБА. Центр безперервної інформ.-бібл. освіти; Упоряд. І.О.Шевченко; Наук. ред. В.К.Скнарь.- Київ, 2003.- 72 с.- (Сер.: Безперервна освіта бібліотекарів України; Вип. 15).
– Костенко Л.Й. Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках / Л.Й.Костенко // Бібл. вісн. – 2002. — № 1. — С. 16-18.
– Пашкова В.С. «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)» / В.С.Пашкова // Добра воля. – 2003. - № 5. – С. 19.
– Пашкова В.С. Інтернет для читачів публічних бібліотек : електронні ресурси доступні для всіх / В.С.Пашкова // Вісн. прогр. шк. обмінів. – 2001. - № 9. – С. 26-27.
– Пашкова В.С. Інтернет-центри в публічних бібліотеках : Зб. ст. / В.С.Пашкова ; Держ. акад. керів. Кадрів культури і мистецтв, УБА ; Редкол.: В.С. Пашкова та ін. – Київ, 2003. – 100 с.
– Пашкова В.С. Нова бібліотечна послуга: надання читачам доступу до Інтернету / В.С.Пашкова // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібл.-інформ. середовища : зб. ст. наук.-практ. конф. – Київ, 2001. – С. 64-68.
– Пашкова В.С. Публічні бібліотеки активізують використання сучасних мереж : рек. проекту PULMAN про розвиток Інтернету і завдання б-к / В.С.Пашкова // Інтернет-центри в публічних бібліотеках : зб. ст. – Київ, 2003. – С. 26-30.
– Центри публічного доступу до Інтернет в бібліотеках : документи і матеріали / ДАКККіМ ; Публ. б-ка ім. Лесі Українки м. Києва; УБА. – Київ : ДАКККіМ, 2005. – 140 с.
– Шевченко І.О. Інтернет у публічній бібліотеці як засіб інформаційного забезпечення органів державної влади / І.О.Шевченко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. праць / ХДАК.- Вип. 16.- Харків, 2005.- С. 97-103.
– Шевченко І.О. Проблема використання інформаційного ресурсу Інтернет читачами бібліотек для юнацтва / І.О.Шевченко // Молодь і книга на межі двох тисячоліть : матеріали міжнарод. конф. (18-20 жовт. 1999 р.)/ ДБУ для юнацтва, ДАКККіМ. - Київ, 2000. - С. 73-77.
– Лугова Л. Інтернет-центр у бібліотеці для дітей : оприлюднено на семінарі "Доступність електронної інформації: стратегія і тактика організації центрів Інтернету в публічних бібліотеках України" / Л. Лугова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С.38-39
– Філюк С. Інтернет-центри в бібліотеці : рекомендаційний список / С. Філюк // Професійне досьє бібліотекаря. - 2003. - № 5. - С. 27-31.
– Ротар Т. П. Інтернет-центр у юнацькій бібліотеці / Т. П. Ротар // Комп'ютер у школі та сім'ї : Науково-методичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 33-34.
– Шрайберг Я. Вільний доступ до ресурсів бібліотек освітньої й наукової сфери: новий федеральний проект у російському бібліотечно-інформаційному просторі / Я. Шрайберг // Вища школа : науково-практичне видання. - 2013. - № 4. - С. 74-78.
– Новіцька Н. Навіщо бібліотеці Інтернет? / Н. Новіцька // Світ дитячих бібліотек. - 2008. - № 2. - С. 26-27.
– Цяпало Л. Перша Львівська Медіатека як інноваційний бібліотечний простір / Л. Цяпало // Бібліотечна планета. - 2016. - № 1. - С. 21-22.
– Дзюба Н. Інтернет-центр у дитячій бібліотеці / Н. Дзюба // . Бібліотека і книга у контексті часу : Тема року:"Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" : зб. наук. ст. II міжнар. наук.-практ конф., 17-18 квіт. 2008 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України, держ. закл. ; [редкол.: Т. Вилегжаніна (голова) та ін. ; добір матеріалів О. Зозуля ; уклад. С. Басенко ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна]. - Київ, 2008. - С .53-56.
– Кобзаренко А. С. Обзор деятельности Интернет-центров библиотек Украины для детей [Электронный ресурс] / А. С. Кобзаренко, Н. И. Дзюба // Библиотечно-информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : Тема 2008 года: Библиотеки, информация и образовательные технологии в гражданском обществе : материалы 15-й Юбилейной Междунар. Конф. "Крым 2008", АР Крым, Украина, 7-15 июня, 2008 / Гос. публ. науч.-техн. б-ка, Рос. гос. б-ка (РГБ), Всерос. гос. б-ка иностр. л-ры (ВГБИЛ) им. М.И. Рудомино, Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Укр. библиот. ассоциация. - Москва : ГПНТБ России, 2008 = Libraries and Information Resouers in the Modern World of Science, Culture, Education and Business.
– Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. Копанєва ; [наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2009. - 198 с. - Бібліогр.: с. 181-197.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 24.05.2018 15.21.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.211856 seconds