Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Світлана із міста: Славута :: Запитання: 43647  
Світлана запитує:
Доброго дня,прошу допомогти мені у пошуку інформації для написання магістерської роботи на тему:"Концепт війна в українському інформаційному просторі XXI столітті".Завчасно дякую))
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано!
Пропонуємо Вам ознайомитися з наступними джерелами:
1. Архіпов, В. Толерантність як фактор стримування та протидії в умовах гібридної війни / В. Архіпов // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / упор.: І. Вегеш, М. Колодій ; від. за вип. М. Вегеш. - Ужгород : ФОП Наумченко Н.В., 2019. - С. 45
2. Ринжук, І. В. Засоби репрезентації концепту війна в публіцистичному дискурсі / І. В. Ринжук, Н. В. Коч // Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. Вип. 2 / ред. Н. В. Коч. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. - С. 178
3. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / ред. В. П. Горбулін. - Харків : Фоліо, 2017. - 496 с.
****************
4. Бадер, А. Трансформація засобів та форм реалізації збройного насилля у сучасному світі / А. Бадер // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2016. - N 10.
5. Балацька, О. Трансформація сучасного збройного насилля: специфічні риси і тенденції / О. Балацька // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2016. - N 9.-С.95-102
6. Барчій, І. Національна політика безпеки в умовах процесів глобалізації / І. Барчій // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2015. - N 12.
7. Верьовкін, В. Український пісенний фольклор як сфера вербалізації концепту ВІЙНА / В. Верьовкін // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - N 12. - С. 42-45. - Бібліогр. у кінці ст.: 19 назв.
8. Гойман, О. Маніпулювання масовою свідомістю в умовах сучасної гібридної війни / О. Гойман // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2015. - N 1. - С. 50-56.
9. Горбатенко В. «М’яка сила» як основа сучасної геополітичної стратегії / В. Горбатенко // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2014. – Вип. 4. – С. 27-31.
10. Курбан, О. Сучасна гібридна війна та її інформаційна складова / О. Курбан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - N 4.
11. Пилипчук, Д. Про дозу дьогтю в бочці меду: статистика українського друку на тлі гібрідної війни / Д. Пилипчук // Слово Просвіти. - 2017. - 2-8 лютого (№5). - С. 4-6.
12. Проноза, І. Інформаційна безпека держави: сутність та основні визначення / І. Проноза // Гілея. - 2017. - N 12. - С. 345-348.
13. Радіонова, М. Інформаційні війни в контексті гібридних воєн / М. Радіонова // Історія в рідній школі. - 2019. - N 6. - С. 22-26.
14. Сірий С. Особливості локальних війн і воєнних конфліктів в умовах глобалізації / С. Сірий // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 144-154.
15. Савченко, Т. Кіберфронт / Т. Савченко // Військо України. - 2017. - N 1.
16. Савчин, М. Про спроможність держави до самозахисту, або забезпечення конституційного порядку в умовах війни / М. Савчин // Дзеркало тижня. - 2017. - 28 жовтня - 3 листопада (№40). - С. 4.
17. Саприкін, О. Фейк як інструмент інформаційної війни проти України / О. Саприкін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - N 1.
18. Сасин, Г. Інформаційна війна: сутність, засоби реалізації, результати та можливості протидії (на прикладі російської експансії в український простір) / Г. Сасин // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2015. - N 3. - С. 18-23.
19. Сенченко, О. Мережевий інструментарій нових війн / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. - 2017. - N 1. - С. 37-42.
20. Фісенко, Т. Прояви гібрідної агресії на масовокомунікаційному рівні / Т. Фісенко // Вісник Книжкової палати. - 2016. - N 11. - С. 26-29.
21. Фурсіна, Н. А. Дискурс сучасного військового конфлікту. Полікомплексні війни / Н. А. Фурсіна // Економіка та держава. - 2019. - N 4. - С. 112-118.
22. Чайка, Р. Про гібридну журналістику в умовах гібридної демократії : бесіда з журналістом Р. Чайка / Р. Чайка // День. - 2016. - 15-16 квітня (№67-68). - С. 28.
23. Черниш, Р.Ф. Фейк як один із інструментів негативного впливу на національну безпеку України в умовах ведення гібридної війни / Р.Ф. Черниш // Часопис Київського університету права : наук.-теорет. часопис. - 2019. - N 2. - С. 109-114.
24. Шеберстова, Л. Тема війни в мистецтві / Л. Шеберстова // Мистецтво та освіта. - 2011. - N 2. - С. 51-53.
25. Яворська Г. М. Концепт "війна": семантика і прагматика / Г. М. Яворська // Стратегічні пріоритети. - 2016. - № 1. - С. 14-23. – (Серія : Філософія)
http://dms.onu.edu.ua/article/download/137325/134216
Червінчук А. Концепт «війна» в українському інформаційному просторі
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/download/4312/4347
ПАВЛЮК Л. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: АСПЕКТИ, СЦЕНАРІЇ, КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ
http://texty.org.ua/pg/news/editorial/read/58061/Konceptualna_statta_Gorbulina_Gibrydna_vijna_jak_kluchovyj
Концептуальна стаття Горбуліна: "Гібридна війна" як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу
https://drive.google.com/file/d/1j2zDHNvbBRVlLOUAA2h76Pd58qW1uIar/view?usp=sharing
Гібридна війна: in verbo et in praxi : монографія / Донецький національний університет імені Василя Стуса / під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 412 с.
(Доступ до монографії – протягом двох діб)
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-07/Monografiya_Ontologiya_print.pdf
Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія / Борис Олександрович Парахонський, Галина Михайлівна Яворська. – Київ : НІСД, 2019. – 560 с.
http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/Zbirnyk_materialiv_konferencii_24052017.pdf
Гринь А.К., Гамаліна К.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Успіхів!

.: Розділ: Інше :: 6.12.2019 16.07.12 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
   

Generated in 0.238608 seconds