Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45789
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44524  
Марина запитує:
Допоможіть у підборі літератури за темою: Тенденції розвитку аудіокниг. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Костюк К. Н. Книга в новой медийной среде / К. Н. Костюк. – М. : Директ-Медиа, 2015. – 432 с.
Маркова В. А. Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє / В. А. Маркова. – Харків : ХДАК, 2010. – 252 с.
Татарінова Л. Аудіокнига. Тенденції розвитку 2020 року : книгознавство. Видавнича справа / Л. Татарінова // Вісник Кн. палати. - 2020. - № 5. - С. 27-31.
Водолазька С. А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги [Електронний ресурс] / С. А. Водолазька // Наук. записки Ін-ту журналістики. – 2013.- Т 51. – С. 101-106. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2013_51_24.pdf.
Маркова В. Перспективи розвитку книжкової комунікації [Електронний ресурс] / В. Маркова // Бібл. вісник. – 2016. - № 4. – С. 3-7. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2016_4_3.pdf.
Татарінова Л. Деякі тенденції розвитку книгодрукування у провідних країнах світу [Електронний ресурс] / Л. Татарінова. - Українська Асоціація Видавців та Книгорозповсюджувачів [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://upba.org.ua/index.php/uk/zakonodavstvo/knyzhkova-palata/item/121-deiaki-tendentsii. - Назва з екрану.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.07.2020 10.40.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.229235 seconds