Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44205
   


Автор запитання: Сергій із міста: Ніжин :: Запитання: 44589  
Сергій запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва О. В. Подієвий туризм та івент-менеджмент / О. В. Алексєєва // Російське підприємництво. - 2011. - № 6. - Вип. 2. - С.167-172.
Мельниченко С. В. Івентивний менеджмент суб’єктів туристичної діяльності / С. В. Мельниченко // Економічні науки : зб. наук. праць // Наук. праці Луцького НТУ. Серія: Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 7. – Ч. 2.– С. 224-232.
Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичної галузі : автореф. дис. … наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 08.06.01: Економіка, організація і управління підприємствами / Л. М. Шульгіна ; Київ. нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2006. – 38 с.
Влодарчик Т. В. Подієвий (event) туризм в Україні : тези доповідей / Т. В. Влодарчик // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012 р. – С. 409.
Вишневська Г. Г. Івент-туризм у контексті розвитку світового туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць // Наук. записки Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – 2011. – Вип. 17. – Т. 2. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2011.../vishnev_.pdf.
Вишневська Г. Г. Формування туристичного іміджу регіонів у контексті тематичного туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 3. - С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2014_3_19.
Подієвий туризм та івент-менеджмент [Електронний ресурс] . – Все про туризм: туристична бібліотека : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступа: http://infotour.in.ua/alekseeva.htm. – Назва з екрана.
Тищенко П. В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону [Електронний ресурс] / П. В. Тищенко // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія : Економіка. - 2011. – Спецвип. 33. – Ч. 4. - С.124-128.
Сучасні тенденції розвитку туризму : зб. тез доповідей / Миколаїв. філія Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв [Електронний ресурс]. – Миколаїв, 2016. – 159 с. – Режим доступа: https://mfknukim.mk.ua/images/konferentsii/turyzm_2016_1.pdf.
Чайка Ю. Б. Особливості подієвого туризму в Україні [Електронний ресурс] : / Ю. Б. Чайка ; Тернопіл. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 79 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34533/1/Чайка Ю.Б.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 7.08.2020 16.25.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.223967 seconds