Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44196
   


Автор запитання: Andrzej із міста: Wroclaw :: Запитання: 44822  
Andrzej запитує:
Доброго дня. Прошу надати список публікпцій щодо поляків на теренах Сумщини.
Наша відповідь:
Добрий день, Andrzej! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Бесараб О. Поляки України у соціалістичному експерименті більшовиків (20 – 30-і рр. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. Бесараб // Вісник аграрної історії. — 2018. — Вип. 23-24. — С. 64-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vai_2018_23-24_12.
Білобровець О. Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914–1918 рр. : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / О. Білобровець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2020. — 42 с.
Білобровець О. Поляки в Україні: суспільство, політика, культура. 1914-1918 рр. / О. Білобровець ; [наук. ред. Ю. І. Терещенко]. — Житомир : Рута, 2018. — 505 с.
Богуцька А. Поляки в етнонаціональних змінах губерній Правобережної України у першій половині XIX ст. [Електронний ресурс] / А. Богуцька // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 676-677. — С. 162-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2013_676-677_33.
Богуцька А. Поляки в етнонаціональних змінах губерній Правобережної України у першій половині ХІХ ст. [Електронний ресурс] / А. Богуцька // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2014. — Вип. 684-685. — С. 32-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2014_684-685_8.
Бойчук Я. Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина XIX - початок ХХ ст.) / Я. Бойчук // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2017. — Вип. 47. — С. 36-41.
Войтенко Ю. Еліта Правобережної України в російському імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793 - 1832 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю. Войтенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди". — Переяслав-Хмельниц., 2008. — 19 с.
Калакура О. Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Калакура // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 30(1). — С. 173-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_30(1)__19.
Козлов Ю. Поляки в Україні. Спроба ретроспективи: національність - мова - культура / Ю. Козлов // Пробл. історії України XIX – початку XX ст. — 2007. — Вип. II. — С. 191-199.
Ніколаєць Ю. Поляки в Україні у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс [Електронний ресурс] / Ю. Ніколаєць // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2019. — Вип. 1. — С. 246-293. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nziped_2019_1_13.
Свйонтек А. Поляки та революційні події в Україні в 1917-1921 роках: нарис історії дискурсу [Електронний ресурс] / А. Свйонтек // Український селянин. — 2018. — Вип. 19. — С. 100-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2018_19_20.
Шамара С. Польська інтелігенція у селах підросійської України другої половини XIX - початку XX ст.: соціально-психологічний та етнокультурний портрет / С. Шамара, О. Захаренко // Гуманіт. науки. — 2011. — № 1. — С. 130-137.
Ярмошик І. Ольга Білобровець. Поляки в Україні: суспільство, політика, культура. 1914–1918 рр.: монографія. — Житомир: ПП "Рута", 2018. — 508 с. [Електронний ресурс] / І. Ярмошик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 200–201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2019_2_25.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 1.11.2020 20.34.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.279086 seconds