Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Денис із міста: НОВИЙ СТАРОДУБ :: Запитання: 47590  
Денис запитує:
Доброго дня!Допоможіть підібрати матеріали для написання курсової роботи на тему "Трансціональні корпорації"
Наша відповідь:
Ананьєва Ю. В. Транснаціональні корпорації та їх роль у формуванні стратегій управління фінансовими ризиками [Електронний ресурс] / Ю. В. Ананьєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2022. — Вип. 53. — С. 81-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2022_53_13
Болотіна Є. В. Особливості управління політичними ризиками транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації економіки [Електронний ресурс] / Є. В. Болотіна, О. В. Шубна, А. В. Бородай, Н. Л. Стешенко // Економічний вісник Донбасу. — 2021. — № 3. — С. 162-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2021_3_21
Волошко Н. О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи організації діяльності в умовах глобалізації економіки [Електронний ресурс] / Н. О. Волошко // Економіка та держава. — 2020. — № 7. — С. 110-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2020_7_18
Воронкова Т. Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки: стан та проблеми [Електронний ресурс] / Т. Є. Воронкова, К. В. Хівренко // Економіка та держава. — 2021. — № 11. — С. 112-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2021_11_20
Воскобоєва О. В. Транснаціональні корпорації в умовах глобалізації економіки України [Електронний ресурс] / О. В. Воскобоєва, О. С. Ромащенко // Бізнес Інформ. — 2021. — № 1. — С. 21-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2021_1_4
Гавриш О. А. Інновації як імператив конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій на глобальних ринках [Електронний ресурс] / О. А. Гавриш, І. О. Карпенко // Economic synergy. — 2023. — Iss. 1. — С. 136-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econsyn_2023_1_13
Гончарова Ю. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій: еволюція пріоритетів [Електронний ресурс] / Ю. Гончарова, М. Удовенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2021. — № 4. — С. 4–16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2021_4_3
Дзявун Ю. С. Транснаціональні корпорації як суб'єкти міжнародного договірного права [Електронний ресурс] / Ю. С. Дзявун // Журнал східноєвропейського права. — 2018. — № 51. — С. 206-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_51_28
Євтушевська О. В. Вплив транснаціональних корпорацій на соціально-економічний розвиток країн [Електронний ресурс] / О. В. Євтушевська. // Ефективна економіка. — 2023. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_1_16
Клименко Т. А. Вплив транснаціональних корпорацій на економічний світогляд в умовах конкурентного протистояння [Електронний ресурс] / Т. А. Клименко // Часопис економічних реформ. — 2023. — № 1. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2023_1_5
Ковтун Е. О. Управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / Е. О. Ковтун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2020. — № 3. — С. 77-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_3_16
Корецька Н. І. Роль транснаціональних корпорацій в процесах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] / Н. І. Корецька // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. — 2021. — Вип. 18. — С. 75-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2021_18_11
Кудрявцева В. В. Особливості правового статусу транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / В. В. Кудрявцева, Ю. О. Врещ, О. А. Радченко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. — 2020. — № 11(1). — С. 57-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2020_11(1)__11
Лугіна Н. А. Кіберзлочинність як інструмент транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / Н. А. Лугіна, А. М. Вартовнік // Молодий вчений. — 2020. — № 5(2). — С. 235-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(2)__27
Любчик К. Л. Корпоративні медіастратегії транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / К. Л. Любчик // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2020. — № 1. — С. 16-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2020_1_4
Майборода Д. Ю. Транснаціональні корпорації в міжнародному бізнесі [Електронний ресурс] / Д. Ю. Майборода // Молодий вчений. — 2020. — № 11(2). — С. 173-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_11(2)__13
Макарчук М. П. Поняття транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного приватного права [Електронний ресурс] / М. П. Макарчук // Журнал східноєвропейського права. — 2017. — № 39. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2017_39_7
Панчук Л. В. Діяльність транснаціональних корпорацій як об’єкт фінансово-економічного аналізу [Електронний ресурс] / Л. В. Панчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 89-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_1_19
Радіонова Н. Й. Особливості обліку та фінансової звітності транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / Н. Й. Радіонова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. — 2023. — № 6. — С. 116-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2023_6_17
Руденко-Сударєва Л. Парадигмальні засади та практична дилема інвестиційної поведінки транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / Л. Руденко-Сударєва, Ю. Шевченко // Міжнародна економічна політика. — 2022. — № 1. — С. 7-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mep_2022_1_3
Савош Л. В. Перспективи діяльності транснаціональних корпорацій на території України [Електронний ресурс] / Л. В. Савош, І. В. Квас // Економічний форум. — 2017. — № 3. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_3_7
Солоненко Ю. В. Феномен сімейних транснаціональних корпорацій у системі економік країн світу [Електронний ресурс] / Ю. В. Солоненко, І. Б. Чкареулі // Галицький економічний вісник. — 2020. — № 2. — С. 270-278. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2020_2_31
Фединяк Г. С. Юрисдикція держав стосовно транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / Г. С. Фединяк // Правова держава. — 2019. — № 33. — С. 168-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2019_33_26
Чернова О. В. Оцінка діяльності філій транснаціональних корпорацій в Україні (на прикладі ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані") [Електронний ресурс] / О. В. Чернова, Д. Г. Заяць // Бізнес Інформ. — 2021. — № 12. — С. 27-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2021_12_5

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 16.01.2024 16.32.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47562  
Ольга запитує:
Усім доброго дня! Тема "Нові індустріальні країни: вивчення у шкільній економічній і соціальній географії" потребує бібліографії
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго. Перегляньте таку літературу:
Васильків Н. П. Матеріал: Презентація «Нові індустріальні країни» [Електронний ресурс] / Н. П. Васильків // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-novi-industrialni-kraini-168388.html. — Дата звернення : 12.12.2023.
Довбиш Л. Знайомтесь, Франція! : комбінований урок : 10-й клас / Л. Довбиш // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2020. — № 7-8. — С. 54-69.
Інтегровані уроки географії : 8-9 класи // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 3-117.
Клименко В. М. Урок на тему «Сингапур — приклад нової індустріальної країни» / В. М. Клименко // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 6. — С. 28-31.
Кобзистий Г. Франція та Італія — високорозвинені індустріальні держави Європи : 10-й клас / Г. Кобзистий // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 13. — С. 10-12.
Коваленко Р. Державний лад країн світу : бінарний урок із курсів «Економічна і соціальна географія світу» та «Правознавство» : 10-й клас / Р. Коваленко, В. Дмитрієв // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2014. — № 17. — С. 31-36.
Колобердянко І. І. Роль прямих іноземних інвестицій в нових індустріальних країнах (Китай, Південна Корея, Сінгапур, Гонконг) [Електронний ресурс] / І. І. Колобердянко, І. О. Орлова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. — 2017. — № 4. — С. 116-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_4_18.
Коцюрба С. В. Уроки до теми «Первинний сектор господарства» : 9 клас / С. В. Коцюрба // Географія та економіка в рідній школі. — 2020. — № 5. — С. 27-34.
Криворотова О. Нові індустріальні країни Латинської Америки : 10-й клас / О. Криворотова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 4. — С. 10-13.
Мальцева Л. Країни Європи : урок географії : 10-й клас / Л. Мальцева // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 23. — С. 7-11.
Пишкіна О. Франція : інтегрований урок географії та зарубіжної літератури у 7-му класі / О. Пишкіна, О. Приходько // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 36-53.
Савка Н. І. Урок-ділова гра «Соціальна сфера» : 9 клас / Н. І. Савка // Географія та економіка в рідній школі. — 2017. — № 11. — С. 29.
Савченко М. В. Фінансові центри нових індустріальних країн у фінансовій архітектурі світу [Електронний ресурс] / М. В. Савченко, Л. О. Цибрій // Галицький економічний вісник. — 2021. — № 3. — С. 188-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2021_3_22.
Сташко Ж. Виміри щастя : критерії оцінювання соціально-економічного розвитку країни / Ж. Сташко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2018. — № 2. — С. 4-10.
Тримаємо курс на Nord: Північна Америка та Євразія : [тематичний номер] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 6-35.
Чуйко А. Країни Америки : практичні роботи й дослідження, 9-й клас / А. Чуйко, О. Стаднікова, Р. Коваленко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2021. — № 5-6. — С. 46-71.
Шовкун І. А. Промисловий розвиток в умовах децентралізації: досвід провідних індустріальних країн і висновки для України [Електронний ресурс] / І. А. Шовкун // Економіка і прогнозування. — 2018. — № 4. — С. 38-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2018_4_4.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 12.12.2023 08.45.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Херсон :: Запитання: 47561  
Сергій запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерелі за темою "Природні рекреаційні ресурси Херсонської області". Для реферата. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо переглянути наступні джерела:
1. Бейдик, О. О. Рекреаційні ресурси України : навч. посіб. / О.О. Бейдик. - Київ : Альтерпрес, 2009. - 400 с.
2. Василевська, Я. В. Місце Херсонської області в санаторно-курортному комплексі України / Я.В. Василевська // Потенціал сучасної географії у розв'язанні проблем розвитку регіонів : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених. - Київ : Логос, 2013. - 448 с. - С. 44-49.
3. Василевська, Я. Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області : суспільно-географічні особливості [Електронний ресурс] / Яніна Василевська // Все про туризм : туристична бібліотека. - URL : https://tourlib.net/statti_ukr/vasylevska4.htm (дата звернення : 12.12.2023).
4. Василевська, Я.В. Стан та перспективи розвитку санаторно - курортних закладів Херсонської області / Я.В. Василевська // Культура здоров`я: зб. наук. праць. – Херсон, 2008. – С. 58-61.
5. Василевська, Я.В. Туризм як один із факторів розвитку Херсонської області / Я.В. Василевська // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія : Геологія. Географія. – 2008. - №3/2. – С.80-86.
6. Лікувальні грязі озера Соляного [Електронний ресурс] / Інститут геології. URL : https://urlc.net/xhIS (дата звернення : 12.12.2023).
7. Любіцева, О.О. Характеристика туристичних ресурсів / О.О. Любіцева, Е.В. Панкова, В.І. Стафійчук // Туристичніі ресурси України : навч. посіб. / О.О. Любіцева. – Київ, 2007. – С. 49.
8. Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. М. Білоусов [та ін.] ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2017. – 579 с.
9. Наукові записки Херсонського відділу Українського географічного товариства [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / Херсонський державний університет : факультет біології, географії та екології. – Херсон, 2022. - URL : https://urlc.net/vJJX (дата звернення : 12.12.2023).
10. Шмалей, С.В. Грязелікування як активний засіб кліматотерапії / С.В. Шмалей, Л.В. Вишневський, Т.І. Щербина // Фальцфейнівські читання: зб. наук. праць. – Херсон, 2009. – С. 441-445.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 11.12.2023 15.54.59 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Хуст :: Запитання: 47445  
Юлія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з пошуком літератури для написання статті на тему "Екскурсія, як засіб особистісного розвитку педагога та позитивного впливу на вихованців"
Наша відповідь:
Бачинська Н. Навчальні екскурсії: теорія та практика проведення / Н. Бачинська // Географія та економіка в рідній школі. — 2014. — № 11. — С. 21-28.
Бураковська А. Місточок із садка до школи / А. В. Бураковська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 8. — С. 93-104.
Васильків І. Світ навколо нас : інтегрований урок із навчання грамоти, основ здоров'я, образотворчого мистецтва / І. Васильків // Розкажіть онуку. — 2018. — № 6. — Змістове наповнення сучасного освітнього середовища початкової школи. — Вип. 1. — С. 38-40.
Васютіна Т. Дидактичні можливості музейної педагогіки та віртуальних екскурсій у навчанні молодших школярів [Електронний ресурс] / Т. Васютіна // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 29(1). — С. 236-242. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_29(1)__37
Васютіна Т. Методичні особливості проведення екскурсій з природознавства у початковій школі : методика навчання / Т. Васютіна // Початкова школа. — 2017. — № 6. — С. 23-26.
Вивчати і знати свій рідний край : екскурсії та мандрівки // Позакласний час. — 2019. — № 6. — С. 3-27.
Гаман В. Екологічною стежкою : подорожуємо реально та заочно / В. Гаман // Позакласний час. — 2015. — № 5. — С. 37-38.
Дробін А. А. Віртуальна екскурсія як форма організації освітнього процесу природничої дисципліни: методичні особливості [Електронний ресурс] / А. А. Дробін // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 46. — С. 239-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_46_50
Звєгінцева О. С. Еколого-естетичне виховання учнівської молоді у ході проведення екологічних екскурсій [Електронний ресурс] / О. С. Звєгінцева, Н. В. Гнілуша // Екологічний вісник Криворіжжя. — 2018. — Вип. 3. — С. 109-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebkrd_2018_3_33
Іванова Л. Формування екологічної компетентності учнів на уроках біології та в позаурочний час : педагогічна майстерня / Л. М. Іванова // Біологія (Основа). — 2020. — № 1-3. — С. 2-5.
Лакоза Н. Природничо-наукова дослідницька екскурсія як елемент STEM-підходу в освіті у контексті організації профільного навчання [Електронний ресурс] / Н. Лакоза, Ж. Білик // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 10. — С. 219-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2017_10_24
Лакоза Н. Природничо-наукова дослідницька екскурсія як засіб підвищення мотивації школярів до навчання у контексті STEM-підходу в освіті [Електронний ресурс] / Н. Лакоза, Ж. Білик // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 11. — С. 204-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2018_11_21
Міненок А. О. Роль спостережень та екскурсій в реалізації компетентнісного підходу організації освітнього процесу в початковій школі [Електронний ресурс] / А. О. Міненок, Т. В. Скорик, А. В. Ананьєва // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 4. — С. 88-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_4_19
Москаленко М. П. Використання віртуальних екскурсій під час вивчення туристичного краєзнавства в умовах дистанційної освіти [Електронний ресурс] / М. П. Москаленко, Л. П. Міронець, А. П. Вакал, В. М. Торяник // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__12
На гостину до лютого : [добірка матеріалів]// Розкажіть онуку. — 2018. — № 1. — Вкладка "Навчання та виховання: місяць за місяцем". - С. 1-48.
Павлюченко Т. Як мотивувати дітей до пізнання природи: з досвіду роботи : у фокусі: досліджуємо світ разом / Т. Павлюченко, Я. Хомутова // Дошкільне виховання. — 2018. — № 4. — С. 8-12.
Парай С. Екскурсія до зимового парку / С. Парай, Т. Климець, Л. Гучко // Розкажіть онуку. — 2015. — № 11. — С. 47-48.
Подорож до міста : [як правильно організувати екскурсію : поради] // Позакласний час. — 2019. — № 6. — С. 33-37.
Проніна, Т. В. Цільові прогулянки з екологічного виховання для дітей середнього дошкільного віку : з досвіду роботи / Т. В. Проніна // Логопед. — 2020. — № 12. — С. 16-19.
Сімакова А. Топ-10 найкращих дитячих розвивальних екскурсій : пограймо / А. Сімакова // Зростаємо разом. — 2015. — № 4. — С. 18-20.
Слюсар А. Дитинство серед природи : реалізація проєкту зі збагачення екологічної стежини / А. Слюсар, Н. Шабер // Дошкільне виховання. — 2020. — № 2. — С. 11-15.
Тарнавська С. Особливості та роль екскурсій у пізнанні навколишнього світу / С. Тарнавська, Т. Гільберг // Початкова школа. — 2019. — № 11. — С. 31-38.
Швед Н. Урок мислення серед природи : екскурсія до лісу / Н. Швед // Шкільний світ. — 2014. — № 10. — С. 27-28.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 12.10.2023 14.37.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 47349  
Антон запитує:
Добрий день! підберіть літературу за темою: Дослідження сейсмічних поясів світу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Землетруси [Електронний ресурс] // В школі : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vshkole.in.ua/zemletrusi/. - Назва з екрана.
Лук’янченко О. О. Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції [Електронний ресурс] / О. О. Лук’янченко, О. В. Костіна, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд. — 2018. — Вип. 101. — С. 83-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/omts_2018_101_10.
Роман В. І. Добротність адаптивних сейсмічних досліджень [Електронний ресурс] / В. І. Роман // Геофизический журнал. — 2016. — Т. 38, № 2. — С. 129-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gfj_2016_38_2_12.
Світалінський М. Сейсмічні пояси Землі [Електронний ресурс] / М. Світалінський // NRV UA : [блог про природу]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://nrv.org.ua/sejsmichni-poyasy-zemli/. - Назва з екрана.
Сейсмічність України [Електронний ресурс] // Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/node/192. - Назва з екрана.
Сейсмічне мікрорайонування України [Електронний ресурс] / О. М. Скляр, В. О. Корольов, В. О.Цибко, В. О. Ровінський, В. М. Вдовиченко, В. О. Корольов, Л. М. Шехтман, С. І.Дейнеко. - Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/node/194. - Назва з екрана.
Сейсмічні пояси світу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://moyaosvita.com.ua/geografija/sejsmichni-poyasi-svitu/.
Ступка О. С. Про сейсмічні дослідження в Західному регіоні України – всебічно і переконливо [Електронний ресурс] / О. С. Ступка // Геологічний журнал. — 2014. — № 2. — С. 105-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geojur_2014_2_12.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 31.07.2023 08.48.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.323947 seconds