Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45804
   


Автор вопроса: Ліна из города: Суми :: Вопрос: 45141  
Ліна спрашивает:
Добрий день! Цікавить наукові статті про фемінізм. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ліно! Радимо вам для опрацювання такі джерела:
Желіховська Н. Дискурс фемінізму в сучасній українській публіцистиці / Н. Желіховська // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2012. — Вип. 2. — С. 55-59.
Заграй Л. Проблематизація гендерного досвіду в психоаналізі та фемінізмі [Електронний ресурс] / Л. Заграй // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2014. — Вип. 18. — С. 116-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2014_18_20.
Конціцка Г. Фемінізм: ідеологія, теорія, практика (досвід Польщі та України) : монографія / Г. Конціцка. — Львів : ПАІС, 2016. — 199 c.
Ладика І. До питання визначення терміна "Фемінізм" [Електронний ресурс] / І. Ладика, Ю. Луць // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 26-27. — С. 61-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_26-27_20.
Ладика І. Медійний аспект становлення фемінізму у світі та в Україні [Електронний ресурс] / І. Ладика // Соціально-гуманітарний вісник. — 2019. — Вип. 28. — С. 19-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_28_7.
Максюта М. До проблеми життєвого вибору в українському фемінізмі першої третини ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Максюта, Я. Мала // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 118. — С. 234-237. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_118_58.
Максюта М. Національна особистісність гідності жінки (український фемінізм першої половини XX століття) [Електронний ресурс] / М. Максюта, Я. Мала // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 109. — С. 246-252. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_65.
Пантілеєнко К. Жінки як суб’єкт фемінізму і ґендерна політика в Україні [Електронний ресурс] / К. Пантілеєнко // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 287-288. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_95.
Cвятненко І. Гендерна культура фемінізму в соціологічному дискурсі [Електронний ресурс] / І. Cвятненко // Грані. — 2016. — № 139. — С. 58-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_139_11.
Сливна В. Розвиток, основні ідеї та риси правового фемінізму [Електронний ресурс] / В. Сливна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — № 8(2). — С. 45-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_8(2)__13.
Ткаченко Т. Фемінний дискурс другої половини ХХ — початку XXI ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т. Ткаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 18 с.
Тукаленко І. Вплив фемінізму на розвиток демократії: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. Тукаленко // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2019. — Sv. 6, Vyd. 2. — С. 78-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpopr_2019_6_2_14.
Тукаленко І. Лекція на тему: "Фемінізм як політичний рух та ідеологія" [Електронний ресурс] / І. Тукаленко // Політологічний вісник. — 2013. — Вип. 71. — С. 563–580. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2013_71_53.
Хуторна А. Еволюція фемінізму крізь призму соціологічного теоретизування [Електронний ресурс] / А. Хуторна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2014. — Т. 22, вип. 24(1). — С. 151-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2014_22_24(1)__26.

.: Раздел: Прочее :: 19.02.2021 12.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.242564 seconds