Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 45236  
Оксана запитує:
ДОБРОГО ВЕЧОРА! Допоможіть , будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему "Роль правосвідомості та правової культури у поліпшені правопорядку". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Барабаш О. О. Правосвідомість, правопорядок та законність як чинники правомірної поведінки [Електронний ресурс] / О. О. Барабаш // Форум права. — 2018. — № 3. — С. 6–12. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Барабаш О. Правосвідомість та її вплив на поведінку людини [Електронний ресурс] / О. Барабаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 861. — С. 68-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_861_12

Галицький І. В. Формування толерантності у правосвідомості та правовій культурі громадян України [Електронний ресурс] / І. В. Галицький // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — Число 2. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_2_2

Глущенко К. В. Правове виховання як фактор формування правосвідомості та правової культури [Електронний ресурс] / К. В. Глущенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. —- 2010. — Вип. 10. — С. 87-92. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2010_10_15

Клімова Г. П. Вплив правової культури на формування правопорядку в суспільстві [Електронний ресурс] / Г. П. Клімова // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2015. — № 3. — С. 77-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2015_3_9

Коваль І. М. Правосвідомість особи як критерій визначення її правового менталітету [Електронний ресурс] / І. М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 155-161. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_27

Кравченко П. А. Активна роль правосвідомості в правовій регламентації людської діяльності [Електронний ресурс] / П. А. Кравченко // Філософські обрії. — 2016. — Вип. 36. —- С. 61-69. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2016_36_8

Макеєва О. М. Взаємозв’язок правосвідомості і правової культури як складових правової системи [Електронний ресурс] / О. М. Макеєва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. — 2017. — № 2. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_2_3

Макеєва О. М. Правова культура як чинник розвитку правової системи [Електронний ресурс] / О. М. Макеєва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2016. — № 4. — С. 48-53. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_4_10

Мартинюк Т. М. Деякі особливості розвитку понять правосвідомості, правової культури і праворозуміння в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Т. М. Мартинюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2008. — Вип. 20. — С. 12-21. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2008_20_2

Муж В. В. Правова свідомість як мотив правомірної поведінки [Електронний ресурс] / В. В. Муж //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 278-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_46

Муж В. В. Правосвідомість: теоретичні аспекти поняття [Електронний ресурс] / В. В. Муж // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 837. — С. 297-303. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_50

Петрончак Ю. О. Правосвідомість як рефлексія соціальних норм поведінки [Електронний ресурс] / Ю. О. Петрончак //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 825. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_825_34

Підлісний Є. В. Характеристика поняття "правова культура" через "правосвідомість", "правову освіту" і "правове виховання" [Електронний ресурс] / Є. В. Підлісний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. — 2018. — Вип. 291. — С. 244-251. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2018_291_45

Попадинець Г. О. Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадського суспільства [Електронний ресурс] / Г. О. Попадинець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 850. — С. 422-427. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_850_64

Савенко В. В. Громадянська правосвідомість як запорука правопорядку в державі [Електронний ресурс] / В. В. Савенко // Актуальні проблеми правознавства. — 2019. — Вип. 3. — С. 19-22. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2019_3_5

Сліпенчук В. О. Стан правосвідомості та правової культури як показники формування правової особистості в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Сліпенчук // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2013. — № 4. — С. 248-251. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2013_4_46

Ткачук А. С. Особливості та взаємозв’язок правосвідомості та правової культури [Електронний ресурс] / А. С. Ткачук // Правова держава. — 2012. — № 15. — С. 35-40. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2012_15_8

Шульга А. М. Знання права (правоінформованість) як складова правосвідомості особи [Електронний ресурс] / А. М. Шульга // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2018. — Вип. 25. — С. 25-28. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2018_25_8

.: Розділ: Держава і право :: 15.03.2021 19.58.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.231716 seconds