Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43917
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Бровари :: Запитання: 45867  
Дмитро запитує:
Психологічна суїцидальна поведінка підлітків і юнацтва
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Бочаріна Н. Соціально-психологічні особливості суїцидального ризику підлітків / Н. Бочаріна, А. Гріненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. — 2014. — Вип. 33. — С. 183-191. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2014_33_23.
Кутова Т. В. Причини підліткових суїцидів / Т. В. Кутова. // Науковий вісник Донбасу. — 2014. — № 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2014_3_15.
Лукашевич Н. М. Фактори ризику розвитку суїцидальної поведінки у підлітків / Н. М. Лукашевич, В. О. Ольховський, М. О. Мінін // Медицина сьогодні і завтра. — 2014. — № 2-3. — С. 123-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2014_2-3_23.
Озарчук О. І. Психологічні основи профілактики суїцидальної поведінки у підлітковому віці / О. І. Озарчук, Л. М. Назарець // Психологія: реальність і перспективи. — 2014. — Вип. 3. — С. 118-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_38.
Пипа Л. В. Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми. Частина 1 / Л. В. Пипа, С. В. Римша, Р. В. Свістільнік, Ю. М. Лисиця // Здоровье ребенка. — 2014. — № 6. — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2014_6_17.
Попова О. Підлітковий суїцид : види профілактики / О. Попова, С. Фесун ; [упоряд. Т. А. Шаповал]. — Київ : Ред. загальнопед. газ., 2014. — 101 с.
Римша С. В. Депресія й пов’язана з нею суїцидальна поведінка в дітей і підлітків: сучасні уявлення і стан проблеми. Частина 2 / С. В. Римша, Л. В. Пипа, Р. В. Свістільнік, Ю. М. Лисиця // Здоровье ребенка. — 2014. — № 7. — С. 66-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2014_7_14.
Третьяченко В. В. Психологія суїцидальної поведінки підлітків : монографія / В. В. Третьяченко, О. Г. Лосієвська ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. — 192 с.
Царькова О. В. Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки підлітків та юнаків / О. В. Царькова, Т. О. Работа // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки. — 2013. — Т. 2, Вип. 11. — С. 312-316. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2013_2_11_60.

.: Розділ: Держава і право :: 22.09.2021 06.53.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45834  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на тему: ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: 1.Характеристика парламенту РФ. 2.Формування партійної системи в РФ. 3.Особливості виборчої системи РФ.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богів Я. С. Представницька демократія як форма реалізації народного суверенітету [Електронний ресурс] / Я. С. Богів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2019. — Вип. 21. — С. 244-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2019_21_37.
Богініч О. Л. Представницька демократія: сучасні виклики та загрози [Електронний ресурс] / О. Л. Богініч // Правова держава. — 2019. — Вип. 30. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2019_30_9.
Зінченко О. В. Витоки та еволюція верхньої палати російського парламенту (1801–1993 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Зінченко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. — 2014. — № 1. — С. 203-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_1_24.
Ковальчук В. Б. Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії [Електронний ресурс] / В. Б. Ковальчук, І. І. Забокрицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2015. — № 824. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_26.
Козьма В. В. Політичні інститути сучасної представницької демократії [Електронний ресурс] / В. В. Козьма // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2013. — Т. 21, вип. 23(4). — С. 29-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2013_21_23(4)__7.
Кононенко Н. Виборча система Російської Федерації як механізм маніпуляції процесом формування політичних суб’єктів (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2010. — Вип. 4. — С. 169-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_31.
Кононенко Н. Сучасна виборча система Російської Федерації як механізм маніпулювання процесом формування політичних суб’єктів [Електронний ресурс] / Н. Кононенко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2010. — Вип. 6. — С. 286-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2010_6_34.
Ломжець Ю. В. Народовладдя, представницька демократія та парламентаризм: проблеми співвідношення [Електронний ресурс] / Ю. В. Ломжець // Конституційно-правові академічні студії. — 2018. — Вип. 1. — С. 45-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2018_1_8.
Молочко П. О. Особливості розвитку партійної системи Росії після федеральних вибрчих кампаній 2003 — 2004 рр.: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / П. О. Молочко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с.
Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика : учебник / О. Н. Булаков [и др.] ; Московский гуманитарный ун-т. — Москва : Эксмо, 2005. — 319 с. — (Российское юридическое образование. Научная школа сравнительного парламентаризма).
Трофимов Е. Общественные палаты в контексте фантомности российской демократизации: политологическое исследование [Електронний ресурс] / Е. Трофимов // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. - 2017. - № 10. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2017_10_22.
Француз-Яковець Т. А. Взаємодія палат бікамерального парламенту у законодавчому процесі: досвід Російської Федерації [Електронний ресурс] / Т. А. Француз-Яковець // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 62. — С. 20-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_62_4.
Чернікова Н.С. Граф О. О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н.С. Чернікова // Грані Історії. — 2012. — 2012. — С. 292-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2012_2012_35.
Щербанюк О. В. Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії [Електронний ресурс] / О. В. Щербанюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2013. — № 1077, Вип. 15. — С. 53-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1077_15_14.

.: Розділ: Держава і право :: 14.09.2021 23.10.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45812  
Катя запитує:
Доброго дня. Порадьте літературу Поняття і суть нормативних документів
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Анищенко І. Нове у законодавстві України та нормативних документах / І. Анищенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2013. — № 6. — С. 32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_6_10.
Анищенко І. Нове у законодавстві України та нормативних документах / І. Анищенко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2013. — № 5. — С. 31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2013_5_11.
Гінзбург М. Посилання у національних стандартах на нормативні та довідкові документи / М. Гінзбург, Л. Овчаренко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. — 2014. — № 4. — С. 7-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2014_4_4.
Крысан В. И. О терминологии в некоторых нормативных документах / В. И. Крысан, В. В. Крысан // Світ геотехніки. — 2015. — № 2. — С. 31-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitgeoteh_2015_2_8.
Кузьміна Т. О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Кузьміна. — Вид. 3-тє, випр. і допов. — Херсон : Олді-Плюс, 2018. — 315 с.
Меценцев О. В. Методика оцінювання сумісності нормативних документів / О. В. Меценцев // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2014. — Т. 16, № 1. — С. 44-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rzod_2014_16_1_7.
Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3-4. — С. 31-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_5.
Піддубна Л. П. Документ та його основні характеристики: сутність поняття, властивості, атрибути / Л. П. Піддубна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. — 2012. — Вип. 1. — С. 165-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2012_1_24.
Тур О. М. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації : монографія / Оксана Тур ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук : Щербатих О. В., 2018. — 30.

.: Розділ: Держава і право :: 10.09.2021 15.05.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 45803  
Аліна запитує:
Інфраструктура аграрного ринку на регіональному рівні.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Біттер О. А. Актуальне дослідження стратегії розвитку інфраструктури аграрного ринку регіону [Електронний ресурс] / О. А. Біттер // Регіональна економіка. — 2015. — № 1. — С. 198-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_27
Борщевський В. В. Модернізація соціальної інфраструктури села в контексті нарощування економічного потенціалу сільських територій та еволюції аграрного ринку регіону [Електронний ресурс] / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. — 2015. — № 1. — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_9
Борщевський В. В. Модернізація інфраструктури аграрного ринку регіону як чинник нарощування потенціалу сільських територій [Електронний ресурс] / В. В. Борщевський, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. — 2014. — № 1. — С. 16-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2014_1_4
Васильчак С. В. Активізація розвитку фінансової інфраструктури аграрного ринку Львівської області [Електронний ресурс] / С. В. Васильчак, В. А. Чемерис, І. М. Гринчишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2014. — Вип. 4. — С. 152-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_4_19
Ващук О. В. Особливості формування інфраструктури аграрного ринку регіонального рівня [Електронний ресурс] / О. В. Ващук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2009. — Вип. 24(1). — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2009_24(1)__42
Онопрієнко І. М. Сучасний стан інфраструктури аграрного ринку Сумщини [Електронний ресурс] / І. М. Онопрієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2012. — Вип. 8. — С. 145-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2012_8_32
Правоторов С. Б. Напрямки дослідження інфраструктури аграрного ринку Херсонської області [Електронний ресурс] / С. Б. Правоторов // Бізнес-навігатор. — 2016. — № 1. — С. 15-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2016_1_4
Сакун А. Ж. Перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку Херсонської області [Електронний ресурс] / А. Ж. Сакун // Облік і фінанси. — 2012. — № 1. — С. 132-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_29
Соловйова О. М. Інфраструктурне забезпечення аграрного ринку одеської області [Електронний ресурс] / О. М. Соловйова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2009. — № 31. — С. 87-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2009_31_31
Фарафонова Н. В. Необхідність розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки для потреб аграрного сектору економіки (на прикладі Житомирської області) [Електронний ресурс] / Н. В. Фарафонова // Регіональна економіка. — 2011. — № 4. — С. 199-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_4_25
Чемерис В. А. Ефективність функціонування інформаційно-комунікаційної інфраструктури аграрного ринку Львівської області [Електронний ресурс] / В. А. Чемерис, В. І. Душка, Л. Максим В. // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 6. — С. 92-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_6_10

.: Розділ: Держава і право :: 8.09.2021 12.02.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Ковель :: Запитання: 45768  
Таня запитує:
Добрий день. Потрібні джерела про міграційно-трудові відносини України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Алексєєва Т. І. Еволюція міграційних процесів крізь призму теорії міжнародних відносин [Електронний ресурс] / Т. І. Алексєєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 24(1). — С. 10-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(1)__4.
Аракелян Р. Ф. Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання міграційних відносин [Електронний ресурс] / Р. Ф. Аракелян // Правничий вісник Університету «КРОК». — 2012. — Вип. 13. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2012_13_19.
Бабенко А. Ю. Фінансово-правові аспекти трудової міграційної політики в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Бабенко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2009. — Вип. 11. — С. 325-330. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2009_11_42.
Бабушкін О. А. Міграційні процеси в ракурсі економіко-правових відносин [Електронний ресурс] / О. А. Бабушкін, Р. О. Комар // Часопис економічних реформ. — 2018. — № 4. — С. 58-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2018_4_12.
Бідак В. Я. Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах [Електронний ресурс] / В. Я. Бідак // Регіональна економіка. — 2011. — № 1. — С. 109-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2011_1_16.
Бублій М. П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М. П. Бублій ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2008. — 20 с.
Відякіна М. М. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ДКС, 2011. — 198 с.
Гайдуцький А. П. Міграційний капітал в країнах, що розвиваються / А. П. Гайдуцький. — Київ : УкрІНТЕІ, 2008. — 296 c.
Кіцул Ю. С. Характеристика суб’єктів нелегальних міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Ю. С. Кіцул // Митна справа. — 2014. — № 5(2.1). — С. 186-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2014_5(2.
Майданік І. П. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / І. П. Майданік ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 19 с.
Остапа О. М. Трудова міграція – найвагоміша складова міграційного руху населення України [Електронний ресурс] / О. М. Остапа // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2013. — Вип. 3. — С. 64-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_3_12.
Павлова В. О. Формування міграційної політики України в поєднанні з міжнародною трудовою міграцією [Електронний ресурс] / В. О. Павлова // Актуальні проблеми держави і права. — 2014. — Вип. 72. — С. 309-316. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_72_47.
Поліщук О. В. Міжнародні міграційно-трудові відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання [Електронний ресурс] / О. В. Поліщук // Журнал східноєвропейського права. — 2015. — № 13. — С. 132-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_13_23.
Україна в Європейській та Євразійській міграційних системах: регіональні аспекти : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (23 берез. 2009 р., м. Харків) / упоряд. О. А. Малиновська ; заг. ред. О. С. Власюк. — Київ : Стилос, 2009. — 243 с.
Хомутенко Л. І. Міграційні тенденції в Україні: особливості української трудової міграції [Електронний ресурс] / Л. І. Хомутенко, А. П. Гребенюк // Інфраструктура ринку. — 2016. — Вип. 2. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2016_2_8.
Цекалова Н. І. Індивідуальні суб’єкти міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Н. І. Цекалова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10-1(1). — С. 168-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-1(1)__47.
Цекалова Н. І. Підстави виникнення, зміни та припинення міграційно-правових відносин [Електронний ресурс] / Н. І. Цекалова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 31(3). — С. 32-36. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31(3)__10.
Чайка Г. Українська трудова міграція та деякі аспекти міграційної політики України. [Електронний ресурс] / Г. Чайка // Питання історії України. — 2014. — Т. 17. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2014_17_25.
Чайка-Петегирич Л. Б. Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Л. Б. Чайка-Петегирич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 22 с.

.: Розділ: Держава і право :: 29.08.2021 16.33.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.253437 seconds