Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45642
   


Автор вопроса: Вероніка из города: Славута :: Вопрос: 45387  
Вероніка спрашивает:
Добрий день. Мені потрібна інформація про маркетинг у туристичній галузі. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Альтгайм Л. Значення маркетингу та маркетингових заходів для організації екскурсійних послуг і туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Альтгайм // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 5. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_5_5.
Безугла Л. Формування маркетингової діяльності на ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Л. Безугла, А. Онищенко, Д. Шадріна. // Ефективна економіка. — 2020. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_1_50.
Буднікевич І. Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій у сучасних умовах: маркетинговий аспект [Електронний ресурс] / І. Буднікевич, Д. Баранюк, І. Крупенна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2020. — № 5. — С. 42-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_5_11.
Глоба В. Маркетинг у сфері туристичної галузі на рівні регіону [Електронний ресурс] / В. Глоба // Економіка і регіон. — 2011. — № 2. — С. 108-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2011_2_23.
Горб К. Туристичні дестинації в системі міжнародної маркетингової діяльності [Електронний ресурс] / К. Горб // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2013. — Вип. 43(2). — С. 26-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_43(2)__6.
Дудяк Р. Маркетингова цінова політика на ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Р. Дудяк, О . Березівська, С. Бугіль // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. — 2018. — № 25. — С. 149-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2018_25_31.
Жукова Н. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н. Жукова ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2002. — 18 с.: рис.
Іванчук С. Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах туристичної галузі [Електронний ресурс] / С. Іванчук, В. Бондаренко // Вісник ДІТБ. Серія : Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. — 2013. — № 17. — С. 301-305. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vditb_2013_17_51.
Кобченко А. Формування маркетингових комунікацій туристичного підприємства [Електронний ресурс] / А. Кобченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2020. — Т. 31(70), № 2(1). — С. 201-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_2(1)__35.
Папп В. Роль маркетингу в активізації діяльності суб’єктів туристичного бізнесу / В. Папп, І. Благун, Н. Бошота // Бізнес Інформ. — 2020. — № 11. — С. 473-477.
Полоус О. Інновації в розвитку концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / О. Полоус, Я. М. Пунагін // Причорноморські економічні студії. — 2017. — Вип. 24. — С. 36-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_24_8.
Рега М. Становлення та розвиток маркетингу в туристичній сфері [Електронний ресурс] / М. Рега // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — Вип. 9(1). — С. 159-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9(1)__36.
Шульгіна Л. Маркетинг підприємств туристичної галузі: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Л. Шульгіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2006. — 36 с.
Щука Г. Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі [Електронний ресурс] / Г. Щука, Л. Гальків // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 94-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2020_1_14.
Юрченко Н. Сучасні тенденції маркетингових досліджень у туристичній галузі / Н. Юрченко // Бізнес Інформ. — 2020. — № 10. — С. 450-459.

.: Раздел: Туризм :: 12.04.2021 14.46.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.49647 seconds