Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Єгор із міста: Суми :: Запитання: 45391  
Єгор запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про розвиток фототуризму. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Александрова С. А. Детермінанти розвитку туризму : колект. моногр. / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 159 с.
Гарбера О. Є. Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України / О. Є. Гарбера // Інновації: практика та досвід. — 2009. — № 23. — С. 29—31.
Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева. - 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : «Альтерпрес», 2005. – 436 с.
Михайличенко Г. І. Інноваційний розвиток туризму: моногр. / Г. І. Михайличенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.
Новиков В. С. Инновации в туризме : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Новиков. – М. : Издат. центр «Академия», 2007. – 208 с.
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : моногр. / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Герасименка. – Одеса : Астропринт, 2013. – 335 с.
Білоус А. В. Фоьотуризм як інноваційний вид туристичної діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Білоус. - Режим доступу: http://maptimes.inf.ua/CH_09/6.pdf.
Волкова Т. А. Фототуризм: история и тенденции развития [Електронний ресурс] / Т. А. Волкова // Успехи современного естествознания. - 2019. - Вып. 9. - С. 103-112. - Ркжим доступу: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37205.
Фототури по Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ftour.com.ua ; https://phototravel.com.ua ; https://www.accordtour.com/fototur.
Ястремська О. О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму [Електронний ресурс] / О. О. Ястремська // Проблеми економіки. - 2013. - № 1. - C. 22-27. - Режим доступу: http://www.photoschool.kiev.uа.

.: Розділ: Туризм :: 13.04.2021 06.23.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.231626 seconds