Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Андрій із міста: Бровари :: Запитання: 45467  
Андрій запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про загальні положення досудового розслідування. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Перегляньте такі джерела інформації:
Бєляєва К. Загальнонаукові, процесуальні та правові підстави і тактика психологічного експерименту в досудовому розслідуванні : монографія / К. Бєляєва. — Київ : Конус-Ю, 2014. — 185 с.
Бухонський С. До визначення напрямів дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення початку досудового розслідування / С. Бухонський // Держава та регіони. Сер. Право. — 2014. — Вип. 4. — С. 140-146.
Габорак О. Досудове розслідування крізь призму зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / О. Габорак // Молодий вчений. — 2020. — № 10(1). — С. 74-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_10(1)__17.
Гайворонський О. Предмет злочинного впливу у злочинах проти основ національної безпеки України, досудове розслідування яких віднесено до підслідності слідчих органів безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Гайворонський; Акад. адвокатури України. — Київ, 2016. — 20 c.
Глобенко Г. Досудове розслідування: ретроспективний погляд та шляхи подальшого реформування [Електронний ресурс] / Г. Глобенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2017. — Вип. 4. — С. 50-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2017_4_7.
Кавун Д. Сучасний стан нормативно-правового регулювання нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування [Електронний ресурс] / Д. Кавун // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 3. — С. 151-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_3_54.
Калінніков О. Спеціальне досудове розслідування (in absentia): теоретичні та практичні проблеми законодавства [Електронний ресурс] / О. Калінніков // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. — 2019. — № 1. — С. 62-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2019_1_11.
Крупка А. Загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків на виробництві: досудове розслідування, судова експертиза [Електронний ресурс] / А. Крупка, М. Кралюк, В. Костенко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2019. — Вип. 19. — С. 356-366. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2019_19_29.
Лук’янчиков Є. Досудове розслідування та його структура [Електронний ресурс] / Є. Лук’янчиков // Вісник Академії адвокатури України. — 2006. — Вип. 7. — С. 107-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2006_7_18.
Пильгун Н. Досудове слідство як основна форма розслідування: питання реформування на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Н. Пильгун, Є. Бородін, І. Присяжнюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2012. — № 3. — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_3_28.
Теремецький В. Досудове розслідування: зарубіжний досвід та практика застосування в Україні [Електронний ресурс] / В. Теремецький // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 69. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_69_5.
Тертишник В. Кримінальний процес України. Особлива частина : підручник / В. Тертишник. — Акад. вид. — Київ : Прав. Єдність : Алерта, 2014. — 418 c.
Цуцкірідзе М. Досудове розслідування: процесуальна функція слідчого чи різновид пізнавальної діяльності? [Електронний ресурс] / М. Цуцкірідзе // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2017. — Вип. 30(2). — С. 90-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_30(2)__25.
Чайковський А. Дізнання та досудове слідство: історія і сучасність / А. Чайковський, С. Губар, В. Довбня; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ, 2004. — 204 c.
Якубова А. Загальні положення досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. Якубова ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2014. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 27.04.2021 13.53.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.200919 seconds