Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Біла Церква :: Запитання: 45927  
Ульяна запитує:
Доброго дня, підкажіть джерела для написання курсової роботи на тему: Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків в умовах трансформуючого суспільства. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Боярин Л. В. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у психологічній літературі / Л. В. Боярин // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2013. — № 3. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_3_11.
Браткова О. Ю. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків, які навчаються в сучасних загальноосвітніх закладах / О. Ю. Браткова, О. Б. Дударенко, Р. В. Теклюк, І. В. Сергета // Наука і освіта. — 2010. — № 6. — С. 40-42
Вектори психології - 2012 : матеріали Міжнар. молодіж. наук. конф., 23 квіт. 2012 р., Харків / ред.: Н. П. Крейдун, О. К. Дусавицький, О. Ф. Іванова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : Оператив. поліграфія, 2012. — 225 c.
Дідик Н. М. Діагностика соціально-психологічної адаптації підлітків / Н. М. Дідик // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 24. — С. 53-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_8.
Єзерська Н. В. Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків / Н. В. Єзерська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 3. — С. 35-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_3_8.
Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів / ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. — 386 c.,
Пілецька Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах соціальної депривації / Л. Пілецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2014. — Вип. 19(1). — С. 77-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(1)__13.
Сердюкова І. М. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у вітчизняній психологічній літературі / І. М. Сердюкова // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 1, Вип. 43. — С. 130-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_1_43_26.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.10.2021 11.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.2042 seconds