Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Олена із міста: Бровари :: Запитання: 46570  
Олена запитує:
Добрий день. Мене цікавить література, що пов'язана з Кирилівською церквою у Києві. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Александрович В. Київська школа українського мистецтва кінця X-XII століть / В. Александрович // Історія в школах України. — 2003. - № 2. — С. 30-34.
Києво-Кирилівська церква : [добірка статей] // Пам’ятки України. Історія та культура. — 2013. — № 2. — С. 1-53.
Кілессо Т. С. Кирилівський монастир / Т. С. Кілессо. — Київ : Техніка, 1999. — 135 c. — (Нац. святині України).
Крутенко Н. Лука Калениченко: життя у мистецтві / Н. Крутенко // Київ. старовина. — 2005. — № 3. — С. 160-170.
Кушнір А. І. Покращення стану благоустрою території Кирилівської церкви національного заповідника «Софія Київська» у м. Києві [Електронний ресурс] / А. І. Кушнір, О. А. Суханова, А. Ю. Удовенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Біологія, біотехнологія, екологія. — 2015. — Вип. 214. — С. 137-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_biol_2015_214_22.
Марголіна І. Датування київської Кирилівської церкви у світлі сучасних досліджень її монументального живопису та графіті [Електронний ресурс] / І. Марголіна, В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. — 2012. — Вип. 2. — С. 257-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sskbru_2012_2_21.
Марголіна І. До питання атрибуції авторів живопису ХІХ ст. у Кирилівській церкві Києва [Електронний ресурс] / І. Марголіна // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. — 2013. — Вип. 3. — С. 398-414. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sskbru_2013_3_33.
Марголіна І. Ушанування папи Климента Римського у розписі Кирилівської церкви Києва [Електронний ресурс] / І. Марголіна // Наш Крим. — 2016. — Вип. 2. — С. 144-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ourcrimea_2016_2_14.
Марголіна І. Є. Кирилівська церква-релігійний та церковно-політичний осередок середньовічного Києва: автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / І. Є. Марголіна ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2000. — 16 с.
Марченко І. Проблеми культурної ідентичності у ХІХ ст. (на прикладі відновлювальних робіт у київській Кирилівській церкві) [Електронний ресурс] / І. Марченко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. — 2013. — Вип. 12(2). — С. 234-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2013_12(2)__26.
Міхеєнко К. М. Актуальні проблеми дослідження первинної архітектури Кирилівської церкви в Києві [Електронний ресурс] / К. М. Міхеєнко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2015. — Вип. 39. — С. 96-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_39_14.
Проніна М. Проблеми ідентичності й традиції у монументальному живописі Кирилівської церкви ХІІ та ХІХ ст. на прикладі ангельських чинів [Електронний ресурс] / М. Проніна // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. — 2013. — Вип. 13. — С. 73-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2013_13_10.
Філіпова Г. В. Доля барокового іконостасу Кирилівської церкви (за матеріалами особистого архіву А. Прахова) [Електронний ресурс] / Г. В. Філіпова // Праці Центру пам’яткознавства. — 2016. — Вип. 29. — С. 22-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2016_29_5.
Ціборовський О. М. Найстаріша лікарня Києва — Кирилівська: шлях від богадільні до губернської земської лікарні / О. М. Ціборовський, В. М. Сорока // Україна. Здоров’я нації. — 2015. — № 4. — С. 130-136.
Чухліб Т. Таємниця Кирилівського монастиря / Т. Чухліб // Історія України (Шкільний світ). — 2005. — № 1. — С. 2-4.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.07.2022 21.07.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 46567  
Софія запитує:
Добрий день. Потрібні джерела про фейкову інформацію у соціальних медіа. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Войтович О. П. Моделі та засіб для виявлення фейкових облікових записів у соціальних мережах [Електронний ресурс] / О. П. Войтович, А. В. Дудатьєв, В. О. Головенько // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. — 2018. — Т. 29(68), № 1(1). — С. 106-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntuts_2018_29_1(1)__21.
Дем’яненко Л. Особливості протидії недостовірній (фейковій) інформації в соціальних мережах [Електронний ресурс] / Л. Дем’яненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 58. — С. 277-289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_58_23.
Кіца М. Особливості та методи виявлення фейкової інформації в українських ЗМІ / М. Кіца // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2017. — № 883. — С. 28-32.
Кіца М. О. Фейкова інформація в українських соціальних медіа: поняття, види, вплив на аудиторію [Електронний ресурс] / М. О. Кіца // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2016. — № 1. — С. 281–287. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_1_37.
Курбан О. В. Фейки у сучасних медіа: ідентифікація та нейтралізація [Електронний ресурс] / О. В. Курбан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 3. — С. 96-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_3_15.
Миколаєнко А. Ю. Фейкова журналістика в Україні як елемент сучасної шоу-цивілізації [Електронний ресурс] / А. Ю. Миколаєнко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 14. — С. 4-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2018_14_3.
Мудра І. Поняття «фейк» та його види у ЗМІ [Електронний ресурс] / І. Мудра // Теле- та радіожурналістика. — 2016. — Вип. 15. — С. 184-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2016_15_27.
Пригорницька О. Фейкова інформація в соціальних медіа: виявлення, оцінка, протидія [Електронний ресурс] / О. Пригорницька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 48. — С. 439-452. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_48_34.
Ревенко Є. С. Сатиричні фейкові новини як феномен сучасного медіапростору [Електронний ресурс] / Є. С. Ревенко // Закарпатські філологічні студії. — 2020. — Вип. 13(2). — С. 147-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2020_13(2)__32.
Ярошенко Т. М. Етика сучасності: феномен гібридизації / Т. М. Ярошенко // Укр. соціум. — 2017. — № 1. — С. 8-19.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.07.2022 11.02.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 46566  
Дмитро запитує:
Добрий день. Цікавить література про діяльність Йосипа Сліпого. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дмитре! Радимо вам для опрацювання наступні джерела:
Бабенко Л. Л. Відображення діяльності митрополита Йосифа Сліпого у документах радянських органів державної безпеки [Електронний ресурс] / Л. Л. Бабенко // Історична пам’ять. — 2011. — № 1. — С. 69-76. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2011_1_9.
Бублик Т. Т. Діяльність патріарха Йосифа Сліпого щодо легалізації УГКЦ у світлі радянських документів (1960–1980-і роки) [Електронний ресурс] / Т. Т. Бублик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2013. — Вип. 37. — С. 152-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_37_32.
Вежель Л. Хресна дорога Йосифа Сліпого (за матеріалами газет та архівних документів) / Л. Вежель // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. — 2005. — Вип. 13. — С. 608-621.
Гірна Н. М. Культурно–освітня діяльність Патріарха Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / Н. М. Гірна // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 144(1). — С. 24-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_144(1)__7.
Горішна Н. Вплив діяльності Йосипа Сліпого на функціонування УГКЦ (1945-1963 рр.) [Електронний ресурс] / Н. Горішна // Релігія та соціум. — 2014. — № 1-2. — С. 76-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2014_1-2_12.
Гринів О. І. Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог / О. І. Гринів. — Львів : Місіонер, 1994. — 159 с.
Опалко Н. І. Хресний шлях Йосифа Сліпого / Н. І. Опалко ; Тернопільський експериментальний ін-т педагогічної освіти. — Тернопіль : Підручники & посібники, 2002. — 48 с.: іл. — (Серія «Видатні діячі духовної культури України»).
Петришина О. І. Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект : монографія / О. І. Петришина. — Тернопіль : Підручн. і посіб., 2014. — 223 c.
Скакальська І. Б. Митрополит Йосиф Сліпий як педагог та науковець [Електронний ресурс] / І. Б. Скакальська, І. Б. Швалюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2015. — Вип. 5. — С. 48-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2015_5_9.
Штука С. В. Радянський період діяльності Йосифа Сліпого – митрополита Греко-католицької церкви 1944 – 1945 рр. [Електронний ресурс] / С. В. Штука // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 231-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_25.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 30.06.2022 14.26.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Біла Церква :: Запитання: 46537  
Віталій запитує:
Найкращі досягнення у популяризації читання, досвід різних країн
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Американські бібліотеки для дітей [Електронний ресурс] // Видавництво Старого Лева : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://starylev.com.ua/blogs/amerykanski-biblioteky-dlya-ditey. — Назва з екрану.
Андрейців І. Що і як читають у Японії, Туреччині, Фінляндії, Бразилії та Польщі. Чому нам варто у них повчитися [Електронний ресурс] / І. Андрейців // Українська правда : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/culture/2019/10/22/238623/. — Назва з екрану.
Бондар С. Література з акцентом: Нідерланди [Електронний ресурс] / С. Бондар // Читай : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chytay-ua.com/view.php?id=980. — Назва з екрану.
В яких країнах люди читають найбільше і найменше? Неочікувані результати [Електронний ресурс] // Тексти : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://texty.org.ua/fragments/75299/V_jakyh_krajinah_ludy_chytajut_najbilshe_i-75299/. — Назва з екрану.
Воронюк Л. Книги у Франції читають, бо вони доступні [Електронний ресурс] / Л. Воронюк // Міжнародний фонд відродження : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.irf.ua/knigi_u_frantsii_chitayut_bo_voni_dostupni/. — Назва з екрану.
Горветт З. Сила читання: як привчити себе до книжок [Електронний ресурс] / З. Горветт // BBC : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cap-47362612. — Назва з екрану.
Гречанюк Л. Як вивчають літературу там: досвід Швеції [Електронний ресурс] / Л. Гречанюк // Букмоль : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://bokmal.com.ua/life/yak-vyvchaiut-literaturu-tam-sweden/. — Назва з екрану.
Дордюк А. Читають всі! Скрізь [Електронний ресурс] / А. Дордюк // Чотомо : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chytomo.com/natsionalni-knyzhkovi-aktsii-svitovyj-dosvid-2021/. — Назва з екрану.
Как читать стало модно? Опыт США, Бразилии, Хорватии, Польши и Канады [Електронний ресурс] // НВ : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://nv.ua/ukraine/navishcho-ukrajincyam-chitati-knizhki/kak-privit-lyubov-k-chteniyu-rebenku-i-vzroslym-opyt-drugih-stran-zachem-chitat-knigi-50182585.html. — Назва з екрану.
Лепська І. Найкращі досягнення у популяризації читання [Електронний ресурс] / І. Лепська // Book Platform : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://www.bookplatform.org/uk/resources/137-best-practices-report-on-reading-promotion.html. — Назва з екрану.
Руководство ИФЛА по библиотечному обслуживанию детей в возрасте 0-18 [Електронний ресурс] // Информационного бюллетеня РБА. — 2019. — № 88. — С. 16-23. — Режим доступу: https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/240/1/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18-ru.pdf.
Сук Сонг Я. Семейные чтения в библиотечном обслуживании детей в Корее [Електронний ресурс] : [Всесвітній бібліотечно-інформаційний конгрес: 72-а генеральна конференція та рада ІФЛА «Бібліотеки: динамічні механізми для знання та інформаційного суспільства» 20-24 серпня 2006 р., Сеул, Корея] / Я. Сук Сонг. — Режим доступу: https://origin-archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/081-Song_trans-ru.pdf
Читання книжок як стиль життя та життєва стратегія [Електронний ресурс] // ЛIГАБiзнесIнформ : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://blog.liga.net/user/vkruhlov/article/42143. — Назва з екрану.
Що читають школярі різних країн світу на уроках літератури [Електронний ресурс] // Social : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://social.org.ua/1894-shcho-chitayut-shkolyari-riznikh-krayin-svitu-na-urokakh-literaturi.html— Назва з екрану.
Як 2020 рік змінив підхід до читання у світі [Електронний ресурс] // Шпальта : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://shpalta.media/2020/11/25/yak-2020-rik-zminiv-pidxid-do-chitannya-u-sviti/. — Назва з екрану.
Як створюються читаючі нації: з досвіду Великобританії / Нац. б-ка України для дітей ; автор-уклад. О. В. Безручко. — Київ : НБУ для дітей, 2013. — 16 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.06.2022 12.38.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 46517  
Софія запитує:
Доброго вечора Підбіжіть сценарії для проведення заходу з дітьми до дня Конституції
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гарант прав та свобод : 28 червня — День Конституції України : правознавча вікторина для учнів 9-11 класів // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 5. — С. 87-88.
Журба К. Хай у серці кожної дитини живе любов до України : виховний захід у 1-4-х класах / К. Журба // Шкільний світ. — 2015. — № 16. — С. 5-16.
Земле зачарована моя! : матеріали до свята // Позакласний час. — 2015. — № 10. — С. 7-12.
Історія міняється, а свята залишаються! : [добірка матеріалів для організаторів молодіжного дозвілля : сценарії, конкурси, розваги] // Позакласний час. — 2015. — № 5. — Не журись!. — С. 43-54.
Календар класного керівника : 2014 : червень // Позакласний час. — 2014. — № 5. — С. 5-50.
Коряченко Л. В. Держава наша є і вічно буде : [проект] / Л. В. Коряченко // Розкажіть онуку. — 2017. — № 7. — С. 6-9.
Маркотенко, С. М. Україна — моя Батьківщина : квест для учнів початкових класів / С. М. Маркотенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 10-12. — С. 66-69.
Мельник Т. С. Україно, моя Україно! Я для тебе на світі живу : готуємося до Дня Конституції / Т. С. Мельник // Позакласний час. — 2013. — № 9-10. — С. 3-4.
Своє майбутнє — зміну молоду, віншує щиро славна Україна : [добірка матеріалів] : організатору молодіжного дозвілля // Позакласний час. — 2020. — № 5. — Не журись!. — С. 47-58.
Сценарна мозаїка : виховні заходи у пришкільному таборі : [добірка матеріалів до Дня Конституції України, свята Трійці, уявлення про дружбу, матеріали, присвячені дитинству] // Позакласний час. — 2016. — № 5. — С. 31-42.
Хараман О. У серці моїм — Україна : (патріотичний виховний захід, 2 клас) / О. Хараман // Початкова школа. — 2016. — № 6. — С. 40-41.
Штерман Л. А. "Нехай панують на землі добро і справедливість" : правова галерея / Л. А. Штерман, Н. М. Владимирова // Шкільний бібліотекар. — 2018. — № 9. — С. 35-38.
Я українець. Є у мене право на рідну мову та свою державу! : [добірка матеріалів, присвячена Конституції України] // Позакласний час. — 2018. — № 6. — Не журись!. — С. 47-58.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 16.06.2022 23.57.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.280707 seconds