Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46846  
Катерина запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про фактчекінг. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Перегляньте наступні джерела:
Гороховський О. М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи : практ. посіб. / О. М. Гороховський. - Дніпро : Ліра, 2017. - 133 с.
Кубко В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства / В. Кубко // Вісн. Кн. палати. - 2019. - № 3. - С. 34-37.
Мурікан Ж. Журналістське розслідування / Ж. Мурікан. - Київ : ІМІ, 2003. - 176 с.
Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти : книжка для читання та підручник / Г. Носке ; пер. з нім. - 2-ге перероб. вид. - Київ : Академія укр. преси : Центр вільної преси, 2017. - 312 с.
Фолькер Л. Розслідування / Л. Фолькер ; пер. з нім. В. Климченко. - Київ : Центр вільної преси, 2016. - 135 с.
Вірна Н. Чому розслідувальним ЗМІ в Україні потрібен фактчекінг і з чим його їдять [Електронний ресурс] / Н. Вірна ; Ін-т масової інформ. - Режим доступу: https://imi.org.ua/articles/chomu-rozsliduvalnim-zmi-v-ukrajini-potriben-faktcheking-i-z-tsim-yogo-jidyat-i854.
Кубко В. П. Фактчекінг у розслідувальній журналістиці [Електронний ресурс] / В. П. Кубко // International scientific and practical conference : The European Development Trends in Journalism, PR, Media and Communication, November 27-28, Wloclawek (Republic of Poland). - 2020. – С. 80–84. - Режим доступу: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/77/1843/4035-1.
Марків О. Т. Постправда та фактчекінг – тренди сучасної комунікації [Електронний ресурс] / О. Т. Марків // Наука та освіта : ключові питання сучасності : матер. зб. наук. праць, м. Чернігів, 18 травня 2018 р. - 2018. - Т. 2. - С. 112-119. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26107/Markiv_Postpravda.pdf?sequence=1.
Островська Н. В. Фактчекінг в Україні: актуальні проблеми реалізації формату [Електронний ресурс] / Н. В. Островська // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. - 2020. - № 17. - Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/sc/issue/view/1040.
Посібник з верифікації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/book/Oles/read/55735?a_offset=.
Сидорук А. Р. Фактчекінг і робота з джерелами інформації в сучасній журналістиці [Електронний ресурс] / А. Р. Сидорук ; наук. кер. Ю. П. Кияшко ; Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук, каф. журналістики, української словесності та культури. – Ірпінь, 2021. – 62 с. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/8118/1/061_Сидорук_АР_2021.pdf.
Федотова Т. В. Фактчекінг і протидія брехні та маніпуляціям [Електронний ресурс] : силабус вибірк. навч. дисц. підг. бакалавра спец. 053: Психологія, освітньо-професійної програми. Психологія для денної та заочної форми навчання / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, фак-т психології та соціології, каф. загальної і соціальної психології та соціології. - Луцьк, 2020. - 9 с. - Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18577.
Ярощук О. Фактчекінг – данина моді чи запобіжник брехні? [Електронний ресурс] / О. Ярощук // ZMINA. - 2019. - 26 вересня. - Режим доступу: https://zmina.info/articles/faktcheking-czedanyna-modi-chy-bazovyj-standart/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 1.12.2022 11.29.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Житомир :: Запитання: 46841  
Марина запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури затемою дипломної роботи "Серія матеріалів про електронні періодичні видання Житомирщини". Зокрема,стан ринку електронних періодичних видань у світі, в Україні, на Житомирщині. Зазделегідь щиро вдячна Вам за допомогу!
Наша відповідь:
Аксьонова Н. Бібліотечна практика формування електронних ресурсів газетних видань (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2012. — Вип. 33. — С. 379-384. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_34
Аксьонова Н. Нормативно-правове поле формування національного електронного газетного фонду України (стан і проблеми) [Електронний ресурс] / Н. Аксьонова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 126-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_13
Бабічева О. "Електронний архів періодичних видань Karazin.Back2News": перший досвід створення відкритих повнотекстових ресурсів у вітчизняних бібліотеках [Електронний ресурс] / О. Бабічева // Бібліотечний вісник. — 2020. — № 3. — С. 14-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_3_5
Вакульчук О. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси багатотиражної преси як складової газетної періодики України [Електронний ресурс] / О. Вакульчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2021. — Вип. 61. — С. 226-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2021_61_18
Горова С. Перспективи розвитку періодичних електронних видань у сучасному інформаційному середовищі [Електронний ресурс] / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 35. — С. 101-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_11
Жалко Т. Й. Електронні журнали як об’єкт сучасних бібліотечних інновацій [Електронний ресурс] / Т. Й. Жалко, Н. В. Ляшук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_2_9
Кришталюк Г. А. Друкований та електронний британський газетний гіпертекст: зіставне комунікативно-когнітивне дослідження [Електронний ресурс] / Г. А. Кришталюк // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 45. — С. 279-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2017_45_69
Осадча Н. Україна в електронно-публіцистичних українських періодичних виданнях Польщі (2017—2019 рр.): когнітивний аспект [Електронний ресурс] / Н. Осадча // Українознавство. — 2019. — № 4. — С. 165-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2019_4_14
Салига П. Г. Виникнення та занепад дискових електронних журналів [Електронний ресурс] / П. Г. Салига // Current issues of mass communication. — 2013. — Issue 14. — С. 94-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_21
Соколова І. Розвиток регіональних ЗМІ як сегмента українського інформаційного простору [Електронний ресурс] / І. Соколова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2015. — Вип. 41. — С. 247-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_41_20
Цурін О. П. Журнали у світових електронних базах і проблеми входження до них [Електронний ресурс] / О. П. Цурін // Технологія і техніка друкарства. — 2012. — Вип. 2. — С. 107–112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2012_2_18

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 27.11.2022 11.16.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46816  
Аліна запитує:
Доброго ранку! Потрібна література про український танець гопак. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Василенко К. Ю. Український танець : підручник / К. Ю. Василенко. - Київ : ІПК ПК, 1997. - 282 с.
Запорізька Січ - колиска козацького танцю : метод. рекомендації / уклад. О. П. Колосок. - Київ : ДАКККіМ, 2004. - 47 с.
Короткевич Я. С. Гопак як феномен української народної хореографії / Я.С. Короткевич, Н.В. Середа, Н.М. Петрушка // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., м. Шостка, 19 квітня 2018 р. – Суми : СумДУ, 2018. – С. 49-50.
Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії : підручник / В. А. Литвиненко. - 2-е вид. - Київ : Альтерпрес, 2008. - 468 с.
10 фактів про бойовий гопак [Електронний ресурс] // spadok.org.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-gopak. - Назва з екрана.
Білошкурський В. С. Український народний танець «Гопак»: фабула перетворень [Електронний ресурс] / В. С. Білошкурський // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матер. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 червня 2022 р.). - Київ : НАКККіМ,
2022. -С. 43-45. - Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/konferentsii/Konferensiiya_Osoblyvosti_roboty_choreografa_v_suchasnomu_socikulturnomu_prostori.pdf#page=42.
Гопак: історія бойового танцю [Електронний ресурс] // Про Україну і українців : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://uaua.top/15381/. - Назва з екрана.
Кіптілова Н. Гопак як один з феноменів українського танцю [Електронний ресурс] / Н. Кіптілова // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Мистецтво. - 2014. - Вип. 14. - С. 75-80. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mistec_2014_14_13.pdf.
Козинко Л. Л. Український народний танець «Гопак»: від зародження до сучасної сценічної практики виконання [Електронний ресурс] : історія та теорія танцю / Л. Л. Козинко // Танцювальні студії. - 2022. - Т. 5. № 11. - С. 17-28.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.11.2022 07.37.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Прилуки :: Запитання: 46814  
Катя запитує:
Добрий день! Чи можливо знайти літературу на тему: Вімельбухи як специфічний різновид книжки-­картинки.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте наступні джерела:
Кондратюк С. Нон-фікшн для дітей: що, як, для чого : комплектуємо метод. кабінет / C. Кондратюк // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2019. - № 12. - С. 19-24.
Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки / Е. І. Огар. - Львів : Азарт, 2002. - 160 с.
Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на прикладі казок / О. М. Харченко // Вісник ХДАДМ. - 2010. - № 1. - С. 146–149.
Бессараб А. О. Українські вімельбухи крізь призму форми, змісту та мови [Електронний ресурс] / А. О. Бессараб, Н. В. Дерев’янко, Л. Г. Пономаренко // Держава та регіони. - 2019. - № 2 (38). Серія: Соціальні комунікації. - С. 45-51. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/drsk_2019_2_10.pdf.
Бессараб А. Місце вімельбухів у репертуарі українських дитячих видавництв [Електронний ресурс] / А. Бессараб // Обрії друкарства. - 2019. - No 1 (7). - С. 31-38. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34468/1/OD¬2019¬7_31¬38.pdf.
Єфремова А. Вімельбухи як специфічний різновид книжки­картинки [Електронний ресурс] / А. Єфремова // Збірник праць Науково­-дослідного інституту пресознавства. - 2017. - Вип.7. - С.477-486. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2017_7_35.
Єфремова А. Вімельбухи завойовують книжковий ринок [Електронний ресурс] / А. Єфремова // Видавництво Старого Лева : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://starylev.com.ua/news/vimelbuhy-zavoyovuyut-knyzhkovyy-rynok. - Назва з екрана.
Побідаш І. Л. Огляд німецького видавничого ринку вімельбухів [Електронний ресурс] / І. Л. Побідаш // Обрії друкарства. - 2022. - № 1. - С. 180-196. - Режим доступу: http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/261725/258637.
Чому діти обожнюють вімельбухи? [Електронний ресурс] // Видавництво Ранок : [блог]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ranok.com.ua/blog/chomu-dity-obozhnyuyut-vimelbuhy-71.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.11.2022 13.57.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Черкаси :: Запитання: 46786  
Валерія запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про радіорекламу. Дякую вам заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 44704; 44864; 45068. Також додатково пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Булах Т. Д. Cутнісні ознаки радіореклами [Електронний ресурс] / Т. Д. Булах // Вісник Харківської державної академії культури. — 2011. — Вип. 33. — С. 150-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2011_33_18.
Гиріна Т. С. Зародження радіореклами як передумова інституціоналізації та конвергенції радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. С. Гиріна // Молодий вчений. — 2018. — № 1(2). — С. 642-645. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(2)__21.
Задоріжна Н. І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально- фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н. І. Задоріжна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2009. — 20 с.
Ковтун Н. Колективний характер комуніканта в аспекті технології продукування радіореклами [Електронний ресурс] / Н. Ковтун // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 312-318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_58.
Кривка Е. Т. Функціональні особливості радіореклами в соціальних комунікаціях [Електронний ресурс] / Е. Т. Кривка // Теле- та радіожурналістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 171-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2019_18_23.
Примак Т. Рекламний креатив : Навч. посіб. / Т. Примак; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — Київ, 2006. — 328 c.
Улітіна Н. О. Лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової реклами (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовної теле- та радіореклами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. О. Улітіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 20 c.
Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: етапи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2013. — Т. 1074, Вип. 5. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2013_1074_5_19.
Шапоренко В. В. Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних повідомлень у різні періоди [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. —2014. — № 4. — С. 152-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_4_33.
Шапоренко В. В. Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект [Електронний ресурс] / В. В. Шапоренко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2015. — Т. 61. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2015_61_13.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 30.10.2022 17.35.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.255413 seconds