Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Віта із міста: Вінниця :: Запитання: 46174  
Віта запитує:
Добрий день. Допоможіть у написанні курсової роботи на тему Екологічне оподаткування в Україні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віто! Радимо вам опрацювати такі джерела:
Аніщенко В. О. Концептуальні аспекти екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Аніщенко // Економіка і управління. — 2016. — № 2. — С. 103-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2016_2_18.
Антоненко С. В. Екологічне оподаткування як засіб стимулювання ефективного використання енергоресурсів / С. В. Антоненко // Бізнес Інформ. — 2017. — № 5. — С. 202-209.
Бунякова Ю. Я. Аналіз сучасної системи екологічного оподаткування в Україні та зарубіжний досвід / Ю. Я. Бунякова // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. — 2017. — Вип. 21. — С. 15-21.
Бурляй А. П. Особливості екологічного оподаткування в країнах ЄС та Україні [Електронний ресурс] / А. П. Бурляй // Науковий погляд: економіка та управління. — 2019. — № 3. — С. 51-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2019_3_8.
Веклич О. О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду : Наук. доп. / О. О. Веклич; НАН України. Ін-т економіки. — Київ, 2001. — 47 c.
Гаркушенко О. М. Екологічне оподаткування: необхідність або податковий і політичний тиск / О. М. Гаркушенко // Економіка України. — 2016. — № 11. — С. 83-90.
Гобир І. Б. Удосконалення екологічного оподаткування вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / І. Б. Гобир // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 29(2). — С. 42-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(2)__11.
Кібкало В. В. Система оподаткування природоохоронної діяльності в Україні: стан та напрямки її вдосконалення / В. В. Кібкало // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. — 2006. — Вип. 3. — С. 52-58.
Кравців В. С. Екологічне оподаткування в Україні у європейському вимірі [Електронний ресурс] / В. С. Кравців, П. В. Жук // Фінанси України. — 2020. — № 6. — С. 8-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_6_3.
Міщенко В. С. Зміцнення бази екологічного оподаткування в Україні: методологія і практика / В. С. Міщенко // Економіка України. — 2016. — № 3. — С. 75-87.
Нікола С. О. Екологічне оподаткування як інструмент державного впливу на економіку природокористування [Електронний ресурс] / С. О. Нікола, А. О. Гусєв // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2020. — № 4. — С. 108-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2020_4_21.
П’ятка Н. С. Світова практика екологічного оподаткування як засіб стимулювання інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Н. С. П’ятка // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2018. — Вип. 4. — С. 166-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_4_18.
Салатюк Н. М. Проблеми удосконалення екологічного оподаткування / Н. М. Салатюк // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. — 2005. — № 17. — С. 242-244.
Самусевич Я. В. Оцінювання ролі екологічного оподаткування в забезпеченні національної безпеки держави на засадах сталого розвитку [Електронний ресурс] / Я. В. Самусевич, М. В. Солодуха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 36. — С. 82-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_36_16.
Сучек С. Екологічне оподаткування: європейський досвід та перспективи його застосування в українських реаліях [Електронний ресурс] / С. Сучек // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2018. — № 3. — С. 85-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2018_3_14.
Шевченко І. В. Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід і Україна / І. В. Шевченко // Стратегіч. пріоритети. — 2014. — № 2. — С. 55-60.

.: Розділ: Держава і право :: 5.01.2022 09.05.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.352531 seconds