Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Суми :: Запитання: 46379  
Вікторія запитує:
Цікавить українське бароко в іконописі. Дякую.
Наша відповідь:
Декоративне мистецтво України IX-XXI століть: стильові трансформації, художні інтерпретації, загальноєвропейський контекст [Текст] : [колект. монографія] / [Т. Кара-Васильєва та ін. ; голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ : ІМФЕ, 2019. — 649 с.
Жадан, Л. Український іконопис / Л. Жадан // Шкільна бібліотека. — 2009. — № 4. — С. 106-112.
Ковцуняк С. Ідейно-змістовні акценти іконопису періоду українського бароко [Електронний ресурс] / С. Ковцуняк, М. Заставецький // Українське релігієзнавство. — 2010. — № 54. — С. 136-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2010_54_18
Коляда І. Більше бароко! : lifestyle спудея та школяра кінця 17-першої половини 18 ст. : [культура українських земель кінця 17-початку 18 ст. : 8 кл.] / І. Коляда, І. Ільницький // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 20-39.
Коляда І. Культура українських земель кінця XVII - першої половини XVIII ст. : історія України. 8 клас / І. Коляда, І. Ільницький // Історія в рідній школі. — 2020. — № 1. — С. 21-32.
Паньок Т. В. Конвергенція слобожанської ікони у процесі становлення барокового іконопису на Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Паньок // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 4. — С. 156-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_4_14
Піщанська В. М. Сакральне мистецтво доби козацького бароко [Електронний ресурс] / В. М. Піщанська // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2014. — Вип. 20(2). — С. 247-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__64
Цугорка О. П. Естетичні традиції українського барокового іконопису в сучасному сакральному мистецтві [Електронний ресурс] / О. П. Цугорка // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2019. — № 2. — С. 475-479. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_2_103
Цугорка О. П. Образ Богоматері в українському бароковому іконописі: минуле і сучасність [Електронний ресурс] / О. П. Цугорка // Мистецтвознавчі записки. — 2019. — Вип. 35. — С. 144-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2019_35_26
Цугорка О. П. Реалістичні тенденції українського барокового іконопису [Електронний ресурс] / О. П. Цугорка // Культура України. — 2019. — Вип. 66. — С. 259-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2019_66_26
Шалашна Н. М. Філософські погляди Стефана Яворського та іконопис українського бароко [Електронний ресурс] / Н. М. Шалашна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : "Історія та географія". — 2012. — Вип. 45. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_4

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.05.2022 12.39.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.229913 seconds