Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Михайло із міста: Мукачево :: Запитання: 46464  
Михайло запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про митне право України. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Бабалик Є. П. Адміністративно-правові основи інформаційного забезпечення митних органів в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. П. Бабалик ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 18 с.
Білоус-Осінь Т. І. Місце уповноваженого економічного оператора серед суб’єктів митного права України [Електронний ресурс] / Т. І. Білоус-Осінь // Митна справа. — 2013. — № 5(1). — С. 121-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_5(1)__20.
Василенко В. М. Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура [Електронний ресурс] / В. М. Василенко // Право і Безпека. — 2013. — № 3. — С. 27-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_3_7.
Вишновецький В. М. До питання про місце митного права в системі права України [Електронний ресурс] / В. М. Вишновецький // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2008. — № 3. — С. 58-62. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2008_3_13.
Ігонін В. К. Ідеологічні (доктринальні) джерела митного права України [Електронний ресурс] / В. К. Ігонін // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. — 2010. — № 1. — С. 40-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_1(4)__7.
Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Т. О. Коломоєць ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2005. — 43 с.
Комаров О. В. Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної справи / О. В. Комаров // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр. — 2017. — № 4. — С. 62-67.
Куліш А. М. Правове регулювання становлення завдань та функцій Державної митної служби України [Електронний ресурс] / А. М. Куліш // Форум права. — 2011. — № 1. — С. 542-546. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Ліпинський В. В. Новації Митного кодексу України в частині притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення порушень митних правил [Електронний ресурс] / В. В. Ліпинський // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. — 2012. — № 2. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2012_2_4.
Мельник М. В. Інститут митних режимів в митному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Мельник; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Київ, 2016. — 21 c.
Мельник Т. Інституціональне забезпечення митного регулювання України в умовах євроінтеграції / Т. Мельник, О. Дьяченко // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2017. — Вип. 4. — С. 5-15.
Митна політика України: економічні та правові аспекти, 8 червня 2018 р., м. Запоріжжя : матеріали наук.-практ. круглого столу, 8 черв. 2018 р., Запоріжжя / Класич. приват. ун-т, Держ. фіск. служба України у Запоріз. обл., Держ. фіск. служба України, Громад. орг. «Всеукр. асоціація кримін. Права». — Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. — 123 c.
Мостовий А. Митне право України в контексті розвитку фінансового права [Електронний ресурс] / А. Мостовий // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. — 2013. — Вип. 57. — С. 189-193. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2013_57_25.
Нападистий О. Митний режим в Україні та його види / О. Нападистий // Право України. — 2000. — № 7. — С. 70-73.

.: Розділ: Держава і право :: 2.06.2022 19.37.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.280305 seconds