Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45813
   


Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 46467  
Софія запитує:
Добрий день. Цікавить менеджмент туристичної індустрії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Пропонуємо вам для опрацювання таку літературу:
Артеменко О. О. Менеджмент підприємств туристичної галузі / О. О. Артеменко, М. А. Цюпак // Вісн. Харків. нац. техн. ун-ту сіл. госп-ва ім. П. Василенка. — 2017. — Вип. 182. — С. 84-97.
Баєв В. В. Використання інформаційних технологій в менеджменті якості туристичного підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Баєв // Наукові праці МАУП. — 2012. — Вип. 4. — С. 155-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2012_4_25.
Близнюк А. С. Інноваційна модель формування маркетингового менеджменту туристичних підприємств України [Електронний ресурс] / А. С. Близнюк // Наукові праці МАУП. — 2013. — Вип. 3. — С. 144-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2013_3_23.
Боровиков О. В. Антикризовий менеджмент галузі туристичних послуг України [Електронний ресурс] / О. В. Боровиков, Л. В. Рудич // Науковий вісник Полісся. — 2019. — № 2. — С. 204-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2019_2_28.
Бочкарьова Е. І. Оцінювання економічних результатів діяльності туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Е. І. Бочкарьова; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2016. — 20 c.
Вотченікова О. В. Інноваційний менеджмент підприємств туристичної індустрії [Електронний ресурс] / О. В. Вотченікова // Європейський вектор економічного розвитку. — 2013. — № 2. — С. 64-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ever_2013_2_8.
Карпенко Н. М. Екологічний менеджмент у туристичному бізнесі [Електронний ресурс] / Н. М. Карпенко, К. О. Маца // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. — 2012. — № 1. — С. 56-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2012_1_12.
Кожухівська Р. Б. Менеджмент економічної безпеки та конкуренто-спроможності підприємств туристичної індустрії у регіонах України [Електронний ресурс] / Р. Б. Кожухівська // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 4. — С. 107-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_4_24.
Лозова О. А. Менеджмент в діяльності туристичного підприємства та його проблеми [Електронний ресурс] / О. А. Лозова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2014. — Вип. 85. — С. 209-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2014_85_35.
Новикова М. В. Особливості менеджменту діяльності туристичних фірм [Електронний ресурс] / М. В. Новикова, Ю. Ю. Лола // Географія та туризм. — 2011. — Вип. 11. — С. 47-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_11_9.
Підгірна В. Н. Характеристика системи менеджменту туристичної індустрії на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Н. Підгірна, О. М. Данілова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2020. — Т. 31(70), № 1. — С. 65-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_1_13.
Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : навч. посіб. / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк, Р. В. Кравчук. — Чернівці : Кн.-ХХІ, 2005. — 596 c.

.: Розділ: Туризм :: 3.06.2022 11.54.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.284182 seconds