Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45523
   


Автор запитання: Леся із міста: Теребовля :: Запитання: 46535  
Леся запитує:
Добрий день. Цікавить література на про Євгена Чикаленка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам для роботи такі джерела:
Богуславський О. В. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України: історичний шлях, досвід, дискусії : монографія / О. В. Богуславський. — Запоріжжя : Просвіта, 2008. — 452 c.
Бойко Ю. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка: джерелознавчий аспект [Електронний ресурс] / Ю. Бойко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2015. — Вип. 42. — С. 388-399. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2015_42_34.
Бойко Ю. Історіографічний огляд праць присвячених життю і діяльності Євгена Чикаленка [Електронний ресурс] / Ю. Бойко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2014. — Вип. 25. — С. 285-289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2014_25_112.
Бойко Ю. О. Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. — 1929 р.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю. О. Бойко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2008. — 15 с.
Кулик Н. Доля мецената : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2022. — 17 січня. — С. 14-15.
Кулик Н. Український Дон Кіхот : визначні постаті / Н. Кулик // Освіта України. — 2021. — 27 грудня. — С. 14-15.
Масненко В. В. Постать і думки Євгена Чикаленка у контексті українського консерватизму [Електронний ресурс] / В. В. Масненко // Гуржіївські історичні читання. — 2011. — Вип. 4. — С. 101-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2011_4_47.
Панченко В. Про успішного менеджера українського руху і «культурного хазяїна» Євгена Чикаленка / В. Панченко // Історія та правознавство. — 2018. — № 13-14. — С. 5-6.
Пархоменко В. А. Історико-мемуарна спадщина Л. Чикаленка про події 1919 р. в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Пархоменко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки. — 2019. — № 1. — С. 95-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdu_2019_1_17.
Рогожа М. М. Внесок Є. Х. Чикаленка у розвиток сільського господарства України [Електронний ресурс] / М. М. Рогожа // Історія науки і техніки. — 2018. — Т. 8, Вип. 1. — С. 218-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ictnt_2018_8_1_24.
Старовойтенко І. Листи Євгена Чикаленка як джерело дослідження його видавничої діяльності / І. Старовойтенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2005. — Вип. 14. — С. 847-859.
Старовойтенко І. М. З епістолярної спадщини Євгена Чикаленка: листування із Сергієм Єфремовим / І. М. Старовойтенко // Укр. іст. журн. — 2004. — № 3. — С. 47-61.
Старовойтенко І. Реалії української еміграції у листуванні Євгена Чикаленка з Євменом Лукасевичем (1920-1928 роки) [Електронний ресурс] / І. Старовойтенко // Ucraina magna. — 2016. — Vol. 1. — С. 135-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ucrmag_2016_1_13.
Темірова Н. Р. Поміщицька демократія Євгена Чикаленка [Електронний ресурс] / Н. Р. Темірова // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2021. — Вип. 38. — С. 32-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdpu_ist_2021_38_6.
Фіголь Н. М. Євген Чикаленко та газета «Рада» у формуванні мови преси на початку ХХ століття: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Н. М. Фіголь ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2006. — 20 с.
Царенко О. А. Дидактичні матеріали за темою «Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації» : історія України : 9 клас / О. А. Царенко // Історія та правознавство. — 2018. — № 1-2. — С. 10-23.
Чекаленко Л. Постать Євгена Чикаленка в нашій історії [Електронний ресурс] / Л. Чекаленко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2016. — Вип. 18. — С. 247-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2016_18_32.

.: Розділ: Історія :: 21.06.2022 09.41.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.410249 seconds