Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Олексій із міста: Полтава :: Запитання: 46179  
Олексій запитує:
Цікавить література про період Визвольної війни в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олексію! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43956.
Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Біла О. М. Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького на сторінках волинської преси ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Біла // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. 39. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_39_9.
Богданов В. С. Фактор найманого війська під час національно-визвольної війни 1648-1657 рр. [Електронний ресурс] / В. С. Богданов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 180, Вип. 168. — С. 13-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_180_168_4.
Бодров Ю.І. Уманське козацтво в українському визвольному русі (середина XVII — початок XVIII століття): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю.І. Бодров ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 17 с.
Гук Ю. Урок та тему «Національно-визвольна війна» під проводом Б. Хмельницького : історія України, 8 клас / Ю. Гук// Історія в рідній школі. — 2014. — № 10. — С. 12-15.
Дарчик С. В. Візія національно-визвольної війни українського народу (1648 — 1657 рр.) у спогадах та щоденниках шляхтичів Речі Посполитої: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / С. В. Дарчик ; Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. — Київ, 2009. — 20 с.
Дудник О. В. Уманщина доби національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.: історіографія та джерела [Електронний ресурс] / О. В. Дудник // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 18. — С. 303-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_18_62.
Небрат Є. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657 рр. : воєнні дії 1648-1649 рр. Історія України. 8 клас / Є. Небрат // Історія України (Шкільний світ). — 2007. — № 42. — С. 12-16.
Павленко С. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. / упоряд. о. Ю. Мицик. – Т.I –IV.– Київ, 2012–2015 [Електронний ресурс] / С. Павленко // Сіверянський літопис. — 2016. — № 1. — С. 208-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_1_24.
Приходько Ю. О. Криза системи економічних відносин Речі Посполитої як одна з передумов визвольної війни українського народу [Електронний ресурс] / Ю. О. Приходько // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 127. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_127_4.
Штайнеккер Н. Р. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького : історія України : 8 клас / Н. Р. Штайнеккер // Історія та правознавство. — 2016. — № 25-26. — С. 38-41.
Щербак В. О. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. — Т.1 (1648–1649 рр.) [Електронний ресурс] / В. О. Щербак // Український історичний журнал. — 2013. — № 3. — С. 211-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2013_3_16.

.: Розділ: Історія :: 10.01.2022 21.19.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Сарни :: Запитання: 46173  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література про архітектурні особливості і будівництво Рівненського залізничного вокзалу
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/35/201-219_Studnyzky.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/2151/1/Шумейко Т.П. - Архітектурна історія.pdf
https://photo-lviv.in.ua/pobachivshi-potyag-nalyakani-rivnyani-hrestilisya-y-utikali/
https://nz.lviv.ua/archiv/2015-5/10.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Вітання/5156-Article Text-10238-1-10-20180329.pdf
https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/46578/1/Гура_М_О_записка.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Mykhailyshyn_Olha/Arkhitekturno-prostrovyi_rozvytok_mista_Rivne_u_1950-1970-kh_rr.pdf?PHPSESSID=5oemgha7k6rsanv0p36h7kd506

– Історія і сьогодення залізниці // Золоті сторінки. Рівне. – 2002. – 41 с.
– Рочняк Ю.А. Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичності краю / Ю.А. Рочняк // Історико-культурні студії. – 2015. – № 1 (2). – С. 83-91.
– Рочняк Ю.А. Ідеї та смисли у формотворенні архітектури будівель залізничних вокзалів / Ю. А. Рочняк // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.- вироб. Збірник / відп. ред. Куліков П.М. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 186-194.
– Студницький І. Р. Типові проекти середніх вокзалів України другої половини XIX – першої третини XX ст.: історія, просторово-планувальна структура та художньо-стилістичні особливості / І.Р.Студницький // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2018. – Вип. 35. – С. 201-219.
– Студницький І. Р. Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця XIX – першої третини XX ст. : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства: спеціальність 17. 00. 06. / І.Р.Студницький. – Львів, 2019. – 494 с.
– Кірпа Г. М. Залізниці України : історичний нарис / Г.М.Кріпа, О.М.Пшінько, І.В.Агієнко. – Дніпропетровськ : Арт Прес, 2001. – 328 с.
– Студницький І. Ретроспективізм у архітектурі вокзалів України другої половини XIX – першої третини XX ст.: стилістичні особливості та принципи художньої взаємодії / І.Студницький // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Вип. 24.
– Шумейко Т. П. Архітектурна історія “залізничної Рівненщини” / Т.П.Шумейко // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2014. – Вип. 2 (2). – С. 23-25.

.: Розділ: Історія :: 4.01.2022 16.03.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лера із міста: Луцьк :: Запитання: 46099  
Лера запитує:
Історія костюмів українських
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бугайова В. О. Весільне вбрання: історія і сучасність [Електронний ресурс] / В. О. Бугайова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2010. — № 1. — С. 6-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_3.
Бурець О. У світі моди. Історія костюма : година спілкування / О. Бурець // Шкільний світ. — 2012. — № 46. — Етика. — 2012. — № 9. — С. 9-11.
Іваниш А. Угорські та румунські впливи у формуванні народного закарпатського костюму першої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Іваниш // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2017. — Вип. 34. — С. 108-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2017_34_12.
Крупа Т. М. Методичні матеріали «Історія костюма». Вип. 6 / Т. М. Крупа // Історія та правознавство. — 2012. — № 6. — С. 11-13, кольорова вкладка. — Продовж. Початок № 12, № 15, № 27, № 30, № 33, 2011.
Крупа Т. М. Методичні матеріали «Історія костюма». Вип. 7 / Т. М. Крупа // Історія та правознавство. — 2012. — № 9. — С. 26-27, кольорова вкладка. — Продовж. Початок № 12, № 15, № 27, № 30, № 33, 2011; № 6, 2012.
Крупа Т. М. Методичні матеріали «Історія костюма». Вип. 8 / Т. М. Крупа // Історія та правознавство. — 2012. — № 12. — С. 25-26, кольрова вкладка. — Продовж. Початок № 12, № 15, № 27, № 30, № 33, 2011; № 6, № 9, 2012.
Про одяг і не тільки : інфобанк // Куля. — 2019. — № 1. — С. 16-17.

.: Розділ: Історія :: 2.12.2021 16.33.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Хуст :: Запитання: 46097  
Іван запитує:
Добрий день , можна інформацію про Внутрішню політику Великої Британії у 2 половині 19 - 1 половині 20 столітті
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 2.12.2021 16.09.43 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: м. Полонне :: Запитання: 46089  
Ірина запитує:
Чи є у фонді книга Володимир Панченко "Міська геральдика старої України". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! На жаль, у фонді НБУ для дітей немає книга В. Панченко "Міська геральдика старої України". Радимо Вам звернутися до бібліотеки вашого міста.

.: Розділ: Історія :: 1.12.2021 18.10.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.238929 seconds