Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45378
   


Автор вопроса: Юля из города: Вінниця :: Вопрос: 46586  
Юля спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про діяльність антимонопольного комітету України. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Акімова Т. В. Удосконалення діяльності антимонопольного комітету України в призмі реалізації антимонопольної політики / Т. В. Акімова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. — 2010. — Вип. 5. — С. 5-9.
Апаров А. М. Особливості правового становища Антимонопольного комітету України як суб’єкта адміністративно-господарської відповідальності [Електронний ресурс] / А. М. Апаров, А. С. Бобровник // Держава та регіони. Серія : Право. — 2015. — № 2. — С. 22-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2015_2_7.
Копайгора І. Д. Принципи діяльності Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / І. Д. Копайгора, І. І. Копайгора // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 4. — С. 128-134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2021_4_13.
Лайкова М. С. Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. С. Лайкова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. — 20 c.
Малюк М. О. Актуальні проблеми діяльності Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / М. О. Малюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 33(2). — С. 47-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_33(2)__13.
Напрієнко Д. В. Особливості здійснення державного контролю антимонопольними органами / Д. В. Напрієнко // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. — 2010. — Вип. 2. — С. 46-54.
Плетньова О. О. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. О. Плетньова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2010. — 19 c.
Пономарьов О. В. Адміністративно-правовий статус антимонопольного комітету України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Пономарьов; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Харків, 2010. — 19 c.
Соболь Є. Ю. Адміністративно-правовий статус антимонопольного комітету україни як органу оскарження в сфері публічних закупівель [Електронний ресурс] / Є. Ю. Соболь, А. О. Шашкова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2018. — Вип. 4. — С. 180-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2018_4_37.
Турковський О. Я. Методи діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / О. Я. Турковський // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2019. — Вип. 7. — С. 127-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2019_7_27.
Турковський О. Я. Форми діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / О. Я. Турковський // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2020. — Вип. 8. — С. 18-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2020_8_6.
Шкляр С. В. До питання розширення повноважень Антимонопольного комітету України у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання [Електронний ресурс] / С. В. Шкляр // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 65. — С. 374-379. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_65_51.

.: Раздел: Государство и право :: 12.07.2022 09.35.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.226408 seconds