Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Валерій із міста: Київ :: Запитання: 46720  
Валерій запитує:
Добрий день. Мені потрібна література на тему: Роль Римського статуту міжнародного кримінального суду. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Березняк В. С. Щодо особливостей юрисдикції Міжнародного кримінального суду: аналіз окремих положень Римського статуту [Електронний ресурс] / В. С. Березняк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2022. — № 1. — С. 155-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2022_1_27.
Гультай М. М. Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України [Електронний ресурс] / М. М. Гультай // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2021. — № 5. — С. 137-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2021_5_17.
Доді К. В. Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів [Електронний ресурс] / К. В. Доді // Правничий вісник Університету «КРОК». — 2014. — Вип. 20. — С. 129-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2014_20_17.
Луценко О. О. Роль Римського Статуту міжнародного кримінального суду у розвитку концепції справедливого судового розгляду [Електронний ресурс] / О. О. Луценко // Право і суспільство. — 2015. — № 5(3). — С. 174-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5(3)__34.
Рибалко Т. Ф. Правові проблеми ратифікації Римського статуту в Україні [Електронний ресурс] / Т. Ф. Рибалко // Молодий вчений. — 2017. — № 12. — С. 304-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_72.
Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства України : матеріали дискус. панелі IV Харків. міжнар. юрид. форуму : Харків, 25 верес. 2020 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого [та ін. ; редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. — Харків : Право, 2021. — 182 с.
Садова Т. С. Імплементація норм Римського статуту в кримінальне законодавство України [Електронний ресурс] / Т. С. Садова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. — 2019. — Т. 24, Вип. 1. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2019_24_1_15.
Сірант М. М. Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законадавстві країн ЄС / М. М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2016. — № 845. — С. 225-230.
Сірант М. Міжнародний кримінальний cуд як головний орган з протидії агресії / М. Сірант // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2018. — № 889. — С. 192-197.
Щербань Є. В. Деякі питання імплементації Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань, Н. В. Камінська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2020. — № 2. — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2020_2_17.
Щербань Є. В. Конституцiйно-правовi основи iмплементацiї римського статуту міжнародного кримінального суду [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2018. — № 17. — С. 48-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2018_17_9.
Щербань Є. В. Принцип комплементарності як конституційно-правова засада імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду в національне законодавство України [Електронний ресурс] / Є. В. Щербань // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 58-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2018_3_7.

.: Розділ: Держава і право :: 27.09.2022 10.23.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 1.918244 seconds