Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Наталія із міста: Калуш :: Запитання: 46830  
Наталія запитує:
Мені потрібна література з дисципліни "Архівознавство"
Наша відповідь:
Бездрабко В. Актуальні проблеми документознавства в Україні : документознавство / В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2020. — № 1. — С. 26-41.
Боровець І. Зарубіжне архівознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів магістратури зі спец. 8.02030203 "Архівознавство" / І. Боровець ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський : К.-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2015. — 62 с.
Войцехівська Ірина. Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова [Електронний ресурс] / Ірина. Войцехівська // Архіви України. - 2008. - № 1-2(260). - С. 139-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2008_1-2(260)__17
Документознавство та архівознавство [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять і виконання контрол. робіт для студентів спец. 8.03030301 "Видавнича справа та редагування" / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.] Л. М. Волкотруб ; [відп. ред. Н. М. Фіголь]. — Київ : НТУУ "КПІ", 2014. — 44 с.
Іващенко В. Ю. Дослідження в галузі джерелознавства, архівознавства та спеціальних історичних дисциплін на історичному факультеті Харківського університету [Електронний ресурс] / В. Ю. Іващенко, О. І. Красько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія. — 2015. — № 1145, вип. 50. — С. 134-144. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIS_2015_1145_50_13
Ісаєвич Я. Д. Архівознавство і джерелознавство в працях І. П. Крип’якевича [Електронний ресурс] / Я. Д. Ісаєвич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 520-526. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_61
Калакура Я. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства [Електронний ресурс] / Я. Калакура, М. Палієнко // Архіви України. — 2021. — № 3. — С. 36-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2021_3_5
Калакура Я. С. Шлях до архівознавства (до ювілею професора М. Г. Щербака) [Електронний ресурс] / Я. С. Калакура // Архіви України. — 2019. — № 4. — С. 246-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2019_4_20
Калакура Я. Українське архівознавство: критерії національного [Електронний ресурс] / Я. Калакура // Студії з архівної справи та документознавства. — 2015. — Т. 22-23. — С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2015_22-23_4
Коломієць Н. Актуальні проблеми розвитку архівознавства, джерелознавства та документознавства у цифрову добу на науковому форумі у Шевченковому університеті [Електронний ресурс] / Н. Коломієць, М. Палієнко // Архіви України. — 2021. — № 4. — С. 231-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2021_4_16
Лемешко О. Архівознавство [Текст] : навч. посіб. / О. Лемешко ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ : [б. в.], 2012. — 208 с.
Матяш І. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Матяш ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. — 515 с.
Матяш І. Архівознавство: теоретичні засади [Текст] : навч. посіб. / І. Матяш ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. — 273 с.
Матяш І. Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку [Електронний ресурс] / І. Матяш // Архіви України. — 2008. — № 5-6(262). — С. 56-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2008_5-6(262)__8
Палієнко М. Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства [Електронний ресурс] / М. Г. Палієнко // Архіви України. — 2017. — № 5-6. — С. 277-290. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2017_5-6_22

.: Розділ: Інше :: 19.11.2022 08.58.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.278307 seconds