Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Місто Коростень :: Запитання: 46853  
Анастасія запитує:
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для проекту на тему:"Поляки на території Коростенщини і міста Коростень". Проект включає в себе три блоки: 1)Короткий екскурс в історію, як поляки з'явились на території Коростеня. 2)Суспільно-політичне життя поляків Коростеня і організації, які існували. 3)Суспільно-політичне життя поляків Коростеня і сьогодення
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бовсуновська М. А. Мовна асиміляції поляків на Житомирщині [Електронний ресурс] / М. А. Бовсуновська // Українська полоністика. — 2019. — Вип. 16. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Up_2019_16_5.
Бражевський В. М. Діалектика полікультурності у соціалізації дітей (на прикладі розвитку польської етнонаціональної меншини Житомирщини) / В. М. Бражевський // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — Вип. 13. — С. 135-137.
Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX — на початку ХХ ст. / О. А. Буравський. — Житомир : [б.в.], 2004. — 168 с.: рис.
Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX — на початку XX ст. Соціально-економічне становище та культурний розвиток : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. А. Бураввський. — Чернівці, 2003. — 20 с.
Бутковська Н. Ю. Динаміка соціального статусу етнічної спльноти (на прикладі поляків Житомирської області) : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н. Ю. Бутковська. — Київ, 2006. — 20 с.
Ващенко І. М. Історіографія історії польської національної меншини УРСР 1920 — 1930-х років : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. М. Ващенко. — Київ, 2006. — 19 с.
Гуцало Л. В. Польська національна меншина Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Гуцало // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2006. — Вип. 11. — С. 338-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2006_11_84.
Даценко П. Х. Культурно-мистецька спадщина Житомирщини у вимірах українського духовного життя XIX — першої третини ХХ ст. : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / П. Х. Даценко. — Київ, 2005. — 19 с.
Денисевич О. Усна історія як засіб реконструкції мовної картини світу поляків Житомирщини [Електронний ресурс] / О. Денисевич // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 44(2). — С. 101-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_44(2)__18.
Загоруйко В. В. Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921 — 1939 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / В. В. Загоруйко. — Донецьк, 2009. — 19 с.
Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті : автореф. дис... д-ра політ. наук.: 23.00.05 / О. Я. Калакура. — Київ, 2008. — 35 с.
Рафальська Т. Л. «Великий терор» на Житомирщині (липень 1937 р. - листопад 1938 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Т. Л. Рафальська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 19 с.
Рафальська Т. Л. Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період «великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.) [Електронний ресурс] / Т. Л. Рафальська // Intermarum: історія, політика, культура. — 2014. — № 1. — С. 243-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inhpc_2014_1_24.
Рудницький С. Політична репрезентація поляків в україні на локальному рівні (за результатами досліджень 2015-2016 рр. На житомирщині) [Електронний ресурс] / С. Рудницький // Studia politologica Ucraino-Polona. — 2017. — Вип. 7. — С. 145-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2017_7_16.
Сейко Н. А. Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині-Житомирщині у 1905-1938 рр. : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. А. Сейко. — Київ, 1999. — 16 с.
Сейко Н. А. Польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ — першій половині ХХ ст. : моногр. / Н. А. Сейко. — Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2002. — 157 c.

.: Розділ: Історія :: 6.12.2022 19.44.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.276224 seconds