Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45783
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 47102  
Анастасія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про метод моделювання в психології та його види. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Скористайтеся такою літературою:
Булгакова О. Ю. Психологічні вимоги до лабораторного моделювання взаємодії [Електронний ресурс] / О. Ю. Булгакова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 2(2). — С. 16-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2(2)__5.
Бушуєва Т. В. Експериментальна психологія : [навч. посіб.] / Т. В. Бушуєва. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2019. — 247 с.
Вараксіна Н. Моделювання як метод дослідження інформаційного ресурсу з питань педагогіки та психології [Електронний ресурс] / Н. Вараксіна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 29. — С. 210-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_24.
Лузік Е. В. Основи математичного моделювання в психології : навч. посібник / Е. В. Лузік, О. М. Мигович ; Національний авіаційний ун-т. — Київ : НАУ, 2006. — 196 с. — (Кредитно-модульна система).
Олефір В. О. Дослідження особистісного потенціалу методом моделювання структурними рівняннями / В. О. Олефір // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. — 2015. — Вип. 50. — С. 152-166.
Ратєєва В. Моделювання процесу формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності [Електронний ресурс] / В. Ратєєва // Молодь і ринок. — 2016. — № 7. — С. 164-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_7_37.
Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н. В. Родіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. соц. та приклад. психології. — Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2011. — 364 с. : рис., табл.
Токарева Н. М. Психолінгвістична парадигма проблеми психологічного моделювання особистісних конструктів [Електронний ресурс] / Н. М. Токарева // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2018. — Вип. 8. — С. 45-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2018_8_8.
Токарєва Н. Проблеми моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки [Електронний ресурс] / Н. Токарєва // Рідна школа. — 2010. — № 7-8. — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_7-8_8.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.03.2023 15.33.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.240759 seconds