Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44823
   


Автор запитання: Тетяна із міста: м.Черкаси :: Запитання: 46845  
Тетяна запитує:
Доброго дня, будь ласка, допоможіть підібрати літературу для написання кваліфікаційної роботи на тему: "Організаційно-педагогічні умови впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій у ЗДО"
Наша відповідь:
[Базовий компонент дошкільної освіти] : у фокусі: особистість дитини / Т. Піроженко, Н. Левінець // Дошкільне виховання. — 2021. — № 8. — С. 3-13.
Андрющенко Т. До здоров'я дітей - компетентнісний підхід : формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят / Т. Андрющенко // Дошкільне виховання. — 2014. — № 11. — С. 20-23.
Геращенко Л. Фізкультура на повітрі: здоров'язбережувальний підхід / Л. Геращенко // Дошкільне виховання. — 2012. — № 5. — С. 28-31.
Геращенко Л.Способи організації дітей на фізкультурному занятті: здоров'язбережувальний підхід / Л. Геращенко // Дошкільне виховання. — 2013. — № 10. — С. 9-12.
Гнесь Н. О. Використання засобів казки та мультиплікації у реалізації здоров'язбережувальних технологій в роботі дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. О. Гнесь, Я. П. Галан // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. — 2016. — Вип. 9. — С. 116-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2016_9_15
Здоров'язбережувальні технології в освітньому середовищі [Текст] = Health-saving technologies in the educational environment : колект. монографія / [Т. К. Андрющенко та ін.] ; за заг. ред. д-ра пед. наук Л. М. Рибалко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Тернопіль : Осадца В. М., 2019. — 399 с.
Костенко О. Симфонія моря : конспект музикотерапевтичного заняття з елементами STREAM-освіти та здоров'язбережувальних технологій : старший дошкільний вік / О. Костенко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 31-34.
Крутій К. "Педагогіка калабані" : практична реалізація принципів природовідповідності та здоров'язбереження в закладі дошкільної освіти / К. Крутій // Дошкільне виховання. — 2019. — № 6. — С. 3-8.
Лісневська Н. Здоров'язбережувальне середовище: яким воно має бути : здоров'я / Н. Лісневська // Дошкільне виховання. — 2017. — № 8. — С. 10-15.
Нежинцева Л. П. Моніторинг як показник застосування здоров`язбережувальних освітніх технологій у ДНЗ та вплив психоемоційного клімату вчителів початкових класів ЗНЗ на формування здоров`яспрямованої діяльності навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. П. Нежинцева. // Theory and methods of educational management. — 2016. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2016_2_9
Освітній напрям "Дитина в соціумі" : впроваджуємо Базовий компонент дошкільної освіти // Дошкільне виховання. — 2021. — № 4. — С. 9-10.
Підгорна Т. Кінестетичний метод як здоров'язбережувальна технологія в практиці роботи ЗДО : здоровенькі були / Т. Підгорна, М. Зажарська // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 11. — С. 29-33.
Погулич О. У пошуках Квітки Здоров'я : спільна діяльність з дітьми валеологічного спрямування з використанням здоров'язбережувальних технологій : здоровенькі були! / О. Погулич // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 1. — С. 42-44.
Просенюк А. І. Технологія взаємодії закладів дошкільної освіти з родинами у формуванні здоров'язбережувальної самосвідомості дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. І. Просенюк // Інноваційна педагогіка. — 2018. — Вип. 3. — С. 265-268. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_3_61
Рецензія на навчальний посібник "Навчання в русі. Здоров'язбережувальні педігогічні технології для дошкільнят та учнів" (О. Д. Дубогай, А. В. Цьось) [Електронний ресурс] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. — 2017. — № 2. — С. 215-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2017_2_39
Розвиваємось і розважаємось : [добірка статей] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 6-67.
Сафонова А. Майстер-клас "Корекційна мозаїка" : комбіноване заняття з фізичної культури та образотворчого мистецтва з використанням нетрадиційних методик оздоровлення для дітей дошкільного віку "Веселка Здоров'я" : старший дошкільний вік / А. Сафонова, Л. Тучинська // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 86-88.
Смольникова Г. Здоров'язбережувальні та здоров'яформувальні технології : методичні рекомендації / Г. Смольникова // Дошкільне виховання. — 2013. — № 7. — С. 23-26.
Спортивні заняття : [добірка матеріалів] / Л. Ахунова // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 19-20. — С. 8-47.
Ткаченко В. Змістово-сруктурові аспекти поняття "здоров`язбережувальні технології" [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. — 2013. — Вип. 12. — С. 315-319. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2013_12_64

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.12.2022 10.58.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46837  
Ліза запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи "Поняття про стосунки. Роль емоцій та почуттів у сфері людських стосунків" Дякую !!!
Наша відповідь:
Добрий день, Лізо! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – Винославська О.В. Людські стосунки. Заочна школа (Закінчення першого розділу) / О.В.Винославська, МП.Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 10. - С. 39-41.
– Винославська О. В. "Людські стосунки": заочна школа (Продовження) / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 7. - С. 39-43.
– Винославська О. В. "Людські стосунки": заочна школа (Продовження) / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 5. - С. 30-34.
– Винославська О. В. Людські стосунки: заочна школа. Розділ 2. Конфлікти / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 2. - С. 22-25.
– Винославська О. В. Людські стосунки. Заочна школа / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 4. - С. 23-24.
– Волошин О. М. Конфлікт як елемент людських стосунків : соц.-псих. тренінг для педагогів / О. М. Волошин // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2012. - № 10. - С. 17-26.
– Татенко В. О. Інтимно-особистісна сфера людських стосунків як предмет соціально-психологічного дослідження / В. О. Татенко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. - Київ, 2010. - Вип. 24 (27). - С. 3-19.
– Винославська О. В. Людські стосунки. Заочна школа / О. В. Винославська, М. П. Малигіна // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 1. - С. 37-41.
– Винославська О.В. "Людські стосунки" : заочна школа / Винославська О.В., Малигіна М.П. // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 5, 6-7. - С.44-46, С.70-72.
– Фенина О. Я. Структура, функції, форми та види емпатії. Їх роль у міжособистісних стосунках / О. Я. Фенина // Психологія : збірник наук. праць / М-во освіти України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2001. - Вип. 14. - С. 109-117.
– Харламов П. Високі стосунки / П. Харламов // Гроші. – 2018. – № 16. – С. 18-23.
– Андрусик О. О. Емоційна стійкість особистості: теоретичний аспект / О. О. Андрусик // Габітус. – 2020. – № 19. – С. 76-80.
– Красовська І. В. Когнітивні засади дослідження емоційності у мовленні / І. В. Красовська // Молодий вчений. – 2021. – № 3.
– Терлецька, Ю. М. Психоемоційна депривація людини: основні аспекти / Ю. М. Терлецька // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 5, т. 1. – С. 68-74.
– Кас’янова, С. Б. Роль емоційного інтелекту в розвитку самоефективності / С. Б. Кас’янова // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 6, т. 1. – С. 55-59.
– Сучасні вектори дослідження емоційного інтелекту особистості / Є. В. Карпенко // Психологія і особистість. – 2019. – № 1 (15). – С. 60-72.
– Чебикін О. Емоційний інтелект, його пізнавально-мисленнєві ознаки та функції / О. Чебикін // Наука і освіта. – 2020. – № 1. – С. 19-28.
– Лисенкова, І. П. Когнітивний підхід у дослідженні емоційної сфери / І. П. Лисенкова // Психологія і особистість. – 2018. – № 2. – С. 59-69.
– Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навч. посібник / І. А. Сайтарли. - Київ : Академвидав, 2007. - 240 с. - (Альма-матер).
– Сокол Л. Як налагодити стосунки з іншими. Тренінг / Л. Сокол // Шкільний світ. - 2014. - № 9. - С. 15-18.

https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/10086/
https://fku.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/uk/PDF/emocii.pdf
http://nkkep.com/wp-content/uploads/2020/11/GRS-21-IV-Pry-roda-10.11.20.pdf
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/3_2010/23.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22509/1/Загальна лекції 2 семестр.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36358/3/94-Chapter Manuscript-5080-1-10-20210302.pdf
https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/2848/1/1.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.11.2022 22.59.48 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 46836  
Ліза запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури до написання курсової роботи "Поняття про стосунки. Роль емоцій та почуттів у сфері людських стосунків" Дякую !!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Ваш запит було зареєстровано попередньо. Дивіться відповідь на ваш запит за № 46837.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.11.2022 22.44.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Канів :: Запитання: 46802  
Тетяна запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна література Петрунько О. В. про медіапсихологію та медіасередовище. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід / за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. - Київ : Міленіум, 2009. - 440 с.
Мей К. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / К. Мей ; пер. з англ. – Київ : «К.І.С.», 2004. – 220 с.
Петрунько О. В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіасередовищі : монографія / О. В. Петрунько. - 2-ге вид. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 480 с.
Петрунько О. В. Агресивне медіасередовище: якісний і змістовий дискурси [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Рідна мова. - 2011. - Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/petrunko_0001.pdf.
Петрунько О. В. Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2015. - № 3-4 (48-49). - С. 54-58. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2015_3-4_13.pdf.
Петрунько О. В. Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2014. - № 3 (35). - С. 253-258. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tippp_2014_3_39.pdf.
Петрунько О. В. Топологія суб'єкта в агресивному медіа-середовищі [Електронний ресурс] / О. В. Петрунько // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2010. - С. 215-224. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nsspp_2010_24_21.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.11.2022 07.43.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніка із міста: Київ :: Запитання: 46796  
Ніка запитує:
Добрий день. Шукаю інформацію про когнітивну психологію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Горпініч Т. І. Когнітивний дисонанс як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Т. І. Горпініч // Медична освіта. — 2015. — № 1. — С. 33-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2015_1_10.
Гоян І. М. Історико–філософські виміри когнітивної психології [Електронний ресурс] / І. М. Гоян // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 90. — С. 221-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_90_56.
Казміренко В. П. Дослідження когнітивного спілкування в прикладних завданнях психології [Електронний ресурс] / В. П. Казміренко // Наукові студії із соціальної та політичної психології. — 2011. — Вип. 29. — С. 101-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_29_11.
Копець Л. В. Діалогічний простір як реальність когнітивної психології спілкування [Електронний ресурс] / Л. В. Копець, В. І. Гордієнко // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. — 2011. — Т. 123. — С. 29-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2011_123_8.
Лисенкова І. П. Психологічні дослідження емоційної сфери дітей із когнітивними порушеннями [Електронний ресурс] / І. П. Лисенкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 3(1). — С. 211-215. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_3(1)__39.
Максименко С. Д. До питання методології когнітивної психології [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 24. — С. 3-6. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_24_3.
Максименко С. Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 20. — С. 3-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_20_3.
Максименко С. Д. Стан та перспективи когнітивної психології в Україні [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і педагогіка. — 2009. — Вип. 12. — С. 3-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_12_3.
Орап М. О. Мовна картина світу як феномен когнітивної соціальної психології [Електронний ресурс] / М. О. Орап // Наукові студії із соціальної та політичної психології. — 2011. — Вип. 27. — С. 273-280. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2011_27_32.
Палій А. Когнітивно-стильовий підхід до психологічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів [Електронний ресурс] / А. Палій // Гірська школа Українських Карпат. — 2013. — № 8-9. — С. 179-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_51.
Сняданко І. І. Теоретико-психологічний аналіз поняття «когнітивна установка» [Електронний ресурс] / І. І. Сняданко, О. В. Грищенко // Вісник Національного університету оборони України. — 2020. — Вип. 5. — С. 175-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2020_5_25.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.11.2022 12.59.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 3.552235 seconds