Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 47801  
Наталя запитує:
Добрий день. Потрібна література про тренінги як складова навчання. Дякую.
Наша відповідь:
Наталю, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бадер С. Формуємо в педагогів навички публічного виступу : професійно вдосконалюємося / С. Бадер // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 2. — С. 17-21.
Бєлкіна О. Краще – разом, або Як реалізуємо педагогіку партнерства : методична робота / О. Бєлкіна // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 17-18. — С. 21-23.
Колодницька O. Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія [Електронний ресурс] / O. Колодницька // Молодь і ринок. — 2019. — № 7. — С. 124-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_7_25.
Миськова Н. Педагогічний тренінг як форма підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації ідей сталого розвитку [Електронний ресурс] / Н. Миськова // Педагогічний дискурс. — 2018. — Вип. 24. — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2018_24_5.
Москаленко В. Ф. Психолого-педагогічні аспекти тренінгу як засобу формування мотивації до здорового способу життя серед молоді [Електронний ресурс] / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Я. В. Цехмістер, М. О. Говоруха // Медична наука України. — 2010. — № 1. — С. 202-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnmu_2010_1_35.
Савченко Л. Л. Застосування педагогічного тренінгу професійно-педагогічній підготовці фахівців дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Л. Л. Савченко // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 18(3). — С. 179-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_18(3)__40.
Сергеєва О. О. Тренінг-спілкування як педагогічна складова навчання [Електронний ресурс] / О. О. Сергеєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 39(4). — С. 198-202. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(4)__32.
Стаєнна О. Освітній стартап – нова форма методичної роботи : професійно вдосконалюємося / О. Стаєнна // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 10. — С. 14-19.
Табачник І. Г. Тренінг спілкування як педагогічна технологія для формування професійної культури майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / І. Г. Табачник // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2013. — Вип. 31. — С. 264-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_31_40.
Чорноус О. В. Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг [Електронний ресурс] / О. В. Чорноус // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2018. — Вип. 1. — С. 264-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_1_59.
Швирка В. М. Використання тренінгових технологій у викладанні педагогічних дисциплін [Електронний ресурс] / В. М. Швирка, С. М. Броннікова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 22(4). — С. 210-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(4)__32.
Шимановський М. Особливості використання тренінгів у педагогічному процесі [Електронний ресурс] / М. Шимановський // Імідж сучасного педагога. — 2014. — № 6. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_6_14.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.05.2024 09.06.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 47793  
Іра запитує:
Прошу підібрати літературу за темою "Використання ейдетики (методу айдетики) на уроках у початковій школі"
Наша відповідь:
Добрий день. Іро, радимо вам для опрацювання таку літерутуру:
Анікієнко К. В. Розвиток креативності молодших школярів засобами ейдетики у процесі вивчення іноземних мов [Електронний ресурс] / К. В. Анікієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 125. — С. 275-278. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_67.
Гуськова О. Практика ейдетики в початковій школі : (узагальнення досвіду) / О. Гуськова // Початкова школа. — 2020. — № 2. — С. 15-19.
Драгонер О. Ейдетика в сучасній школі : система впровадження методів ейдетики для розвитку пам'яті, уваги та мислення в освітньому процесі / О. Драгонер // Шкільний світ. — 2021. — № 3-4. — С. 5-23.
Зеленська В. В. Презентація «Ейдетика в початкових класах» [Електронний ресурс] / В. В. Зеленська // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ejdetika-v-pocatkovih-klasah-503641.html. — Дата звернення : 10.05.2024.
Леміжанська О. Використання методів ейдетики у початковій школі : молодому вчителю / О. Леміжанська // Початкова школа. — 2018. — № 4. — С. 42-45.
Мороховська Н. І. Використання інновацій:ейдетика і мнемотехніка на уроках в початковій школі [Електронний ресурс] / Н. І. Мороховська // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-innovacijejdetika-i-mnemotehnika-na-urokah-v-pocatkovij-skoli-434020.html. — Дата звернення : 10.05.2024.
Павлюк О. В. Стаття «Ейдетика у початковій школі» [Електронний ресурс] / О. В. Павлюк // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-ejdetika-u-pocatkovij-skoli-72915.html. — Дата звернення : 10.05.2024.
Раструба Т. Новітні засоби в мистецькій освіті XXI століття: особистісно орієнтований підхід та методи ейдетики [Електронний ресурс] / Т. Раструба // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 139. — С. 217-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2015_139_61.
Стеценко Л. І. Ейдетика в початковій школі [Електронний ресурс] / Л. І. Стеценко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/eidetyka-v-pochatkovii-shkoli-567853.html. — Дата звернення : 10.05.2024.
Стеценко Л. І. Ейдетика на уроках в початкових класах [Електронний ресурс] / Л. І. Стеценко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ejdetika-na-urokah-v-pocatkovih-klasah-368165.html. — Дата звернення : 10.05.2024.
Стрілецька Н. М. Використання елементів ейдетики на уроках математики в початковій школі [Електронний ресурс] / Н. М. Стрілецька, С. М. Медвідь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 125. — С. 361-366. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2015_125_90.
Хало З. П. Ейдетика як інструмент розвитку пам’яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] / З. П. Хало, М. М. Кравців // Молодий вчений. — 2017. — № 4.3. — С. 271-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4.
Цуркан Н. Ейдетика як метод розвитку пам’яті в учнів початкової школи / Н. Цуркан // Початкова школа. — 2016. — № 7. — С. 44-46.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.05.2024 20.16.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Вінниця :: Запитання: 47781  
Оля запитує:
Добрий день. Цікавить така тема: педагогіка співробітництва в освітньому процесі. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бєлова С. А. Педагогіка співробітництва у практиці експериментальних Бременських шкіл 20-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2017. — Вип. 17. — С. 60-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_17_18.
Бурбан Н. Місце педагогіки співробітництва в інноваційних освітніх процесах другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Бурбан // Молодь і ринок. — 2012. — № 12. — С. 155-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_12_34.
Возна З. О. Методика проектної діяльності старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / З. О. Возна; НАПН України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2014. — 20 c.
Гора Т. Організація міжособистісної взаємодії учнів загальноосвітніх шкіл як запорука їх самореалізації / Т. Гора // Рідна школа. — 2006. — № 4. — С. 12-13.
Григоренко Л. В. Групова робота в дидактичній системі школи / Л. В. Григоренко, А. О. Кравцова // Педагогіка вищ. та серед. школи. : зб. наук. праць. — Кривий Ріг, 2010. — Вип. 27. — С. 286-290.
Данькевич В. Г. Педагогіка співробітництва: досвід А. С. Макаренка і сьогодення / В. Г. Данькевич // Проф.-техн. освіта. — 2013. — № 4. — С. 8-10.
Дегтярьова Г. Принципи педагогічної взаємодії у професійній підготовці / Г. Дегтярьова // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 6. — С. 9-17.
Коваленко Є. І. Групова навчальна діяльність учнів як інноваційна технологія / Є. І. Коваленко, Р. Микитуха // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя]. Сер. : Психолого-пед. науки: зб. наук. праць. — Ніжин, 2012. — № 1. — С. 81-85.
Ковшар О. В. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів методом проектів / О. В. Ковшар // Педагогіка вищ. та серед. школи. : зб. наук. праць. — Кривий Ріг, 2010. — Вип. 27. — С. 373-380.
Комар Т. В. Методологія проектної діяльності: теоретичний аспект / Т. В. Комар // Зб. наук. пр. Хмельницьк. ін-ту соціал. технологій Ун-ту «Україна». — Хмельницький, 2013. — № 2. — С. 102-107.
Лазаренко Н. Ю. Навчально групове співробітництво як засіб підвищення успішності студентів / Н. Ю. Лазаренко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2011. — № 4. — С. 91-95.
Мазур Л. Психологія сприймання людини людиною та педагогіка співробітництва / Л. Мазур // Людинозн. студії / Дрогобиц. держ. пед ун-т ім. І. Франка. — 2000. — Вип. 1(9). — С. 74-85.
Маніта В. О. Шляхи актуалізації потреби сучасної дитини у колективній взаємодії в контексті педагогічної спадщини В. Сухомлинського / В. О. Маніта // Пед. альманах. — 2015. — Вип. 27. — С. 47-52.
Метод проектів за ідеями Софії Русової / [упоряд. Л. О. Синекоп]. — Київ : Шкільний світ, 2012. — 135 с.
Орос В. М. Використання триалогічного навчання у системі післядипломної освіти педагогів [Електронний ресурс] / В. М. Орос, В. М. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2020. — Вип. 1. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2020_1_37.
Орос В. М. Застосування діяльнісного підходу на уроках математики в контексті нової української школи [Електронний ресурс] / В. М. Орос, Ю. В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2022. — Вип. 1. — С. 211-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2022_1_48.
Орос В. М. Педагогіка співробітництва при вивченні шкільної математики [Електронний ресурс] / В. М. Орос, Ю. В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2023. — Вип. 1. — С. 129-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2023_1_27.
Сушенцева Л. Формування ключових компетенцій учнів ПТНЗ засобами спеціального курсу «Основи професійної мобільності» / Л. Сушенцева // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 2. — С. 32-31.
Цікра І. О. Педагогіка співробітництва – основа Сучасної моделі навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах [Електронний ресурс] / І. О. Цікра, І. М. Куліда // Військова освіта. — 2013. — № 2. — С. 172-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2013_2_21.
Чачіна Г. Реалізація ідей педагогіки співробітництва в освітньому процесі [Електронний ресурс] / Г. Чачіна // Нова педагогічна думка. — 2020. — № 1. — С. 94-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2020_1_23.
Шевчук Л. М. Форми й види групової роботи учнів / Л. М. Шевчук // Педагогіка і психологія. — 2011. — № 2. — С. 54-62.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.04.2024 21.58.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 47779  
Марина запитує:
Добрий день. Потрібно підібрати електронні ресурси на тему: розвиток логічного мислення у дошкільників. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Марина, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Бородіна І. В. Логічні задачі для розвитку мислення дошкільнят [Електронний ресурс] / І. В. Бородіна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/logicni-zadaci-dla-rozvitku-mislenna-doskilnat-458705.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Гаман І. Огляд додатків для розвитку логічного мислення дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / І. Гаман // Освітологічний дискурс. — 2023. — № 2. — С. 37-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2023_2_5.
Гордійчук М. Теоретичні засади розвитку логічного мислення старших дошкільників [Електронний ресурс] / М. Гордійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2017. — Вип. 23(2). — С. 160-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2017_23(2)__29.
Єфіменко Л. М. Розвиток логічного мислення дошкільників [Електронний ресурс] / Л. М. Єфіменко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-logicnogo-mislenna-doskilnikiv-413902.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Імбер В. І. Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. І. Імбер // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2012. — № 38. — С. 54-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_38_13.
Клак В. О. Психологічні особливості розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. О. Клак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Психологія. — 2019. — Вип. 9. — С. 21-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2019_9_6.
Колодкіна Ю. В. Розвиток логічного мислення у старших дошкільників [Електронний ресурс] / Ю. В. Колодкіна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-logicnogo-mislenna-u-starsih-doskilnikiv-368234.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Куліш І. Розвиток логічного мислення як важливий компонент підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи [Електронний ресурс] / І. Куліш, С. Гой // Освітні обрії. — 2020. — № 2. — С. 58-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2020_2_14.
Любченко І. Дошкільне дитинство – період розвитку логічного мислення [Електронний ресурс] / І. Любченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 45. — С. 121-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_45_20.
Любченко І. І. Особливості розвитку логічного мислення у початковій ланці шкільництва [Електронний ресурс] / І. І. Любченко // Теорія та методика навчання та виховання. — 2011. — Вип. 30. — С. 79-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2011_30_13.
Любченко І. Розвиток логічного мислення у старших дошкільників як запорука успішного навчання і виховання [Електронний ресурс] / І. Любченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2014. — Вип. 3. — С. 209-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_3_29.
Матвійчук Л. В. Опис досвіду роботи на тему: «Розвиток логічного мислення дітей дошкільного віку з використанням дидактичних ігор» [Електронний ресурс] / Л. В. Матвійчук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/opys-dosvidu-roboty-na-temu-rozvytok-lohichnoho-myslennia-ditei-doshkilnoho-viku-z-vykorystanniam-dydaktychnykh-ihor-691630.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Подлєсна С. С. Стаття «Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку» [Електронний ресурс] / С. С. Подлєсна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/statta-rozvitok-logicnogo-mislenna-u-ditej-doskilnogo-viku-294980.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Радченко І. М. Консультація для батьків «Розвиваємо логічне мислення у дітей дошкільного віку» [Електронний ресурс] / І. М. Радченко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-rozvivaemo-logicne-mislenna-u-ditej-doskilnogo-viku-486054.html. — Дата звернення : 29.04.2024.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.04.2024 22.15.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Луцьк :: Запитання: 47778  
Анастасія запитує:
Добрий день. Необхідна ваша допомога. Шукаю літературу на наступну тему: вплив соціальних мереж на розвиток дитини. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Анастасія, радимо вам таку літературу:
Гущина Н. І. Проблема захисту учнів від негативних впливів у соціальних мережах [Електронний ресурс] / Н. І. Гущина // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2011. — № 7. — С. 13-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2011_7_7.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів] // Позакласний час. — 2021. — № 1. — С. 59-64.
Леоненко Ю. Г. Соціальні мережі та їх вплив на учнів [Електронний ресурс] / Ю. Г. Леоненко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/socialni-merezi-ta-ih-vpliv-na-ucniv-284003.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Немеш О. М. Вплив спілкування в соціальних мережах на розвиток особистості підлітка [Електронний ресурс] / О. М. Немеш // Проблеми сучасної психології. — 2014. — Вип. 26. — С. 442-456. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_26_36.
Новікова І. О. Соціальні мережі та підлітки [Електронний ресурс] / І. О. Новікова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/socialni-merezi-ta-pidlitki-2848.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Пастущак М. В. Вплив соціальних мереж на формування особистості підлітків (презентація) [Електронний ресурс] / М. В. Пастушак // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vpliv-socialnih-merez-na-formuvanna-osobistosti-pidlitkiv-prezentacia-205920.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Пухальська Н. Жага інтернету : аддиктивні порушення в підлітків та соціально-психологічне коригування / Н. Пухальська // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-15.
Рябих С. В. Формування особистості підлітків під впливом соціальних мереж [Електронний ресурс] / С. В. Рябих // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-osobistosti-pidlitkiv-pid-vplivom-socialnih-merez-448916.html. — Дата звернення : 29.04.2024.
Ткаченко Є. Селфіманія, або Обережно, ви у кадрі / Є. Ткаченко // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 34-39.
Цифрове життя : поговоримо про... : [добірка матеріалів] . Вип. 1 // Позакласний час. — 2019. — № 9. — С. 29-36.
Черниш О. О. Основні аспекти впливу соціальних мереж на соціалізацію особистості [Електронний ресурс] / О. О. Черниш // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 24(1). — С. 236-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_24(1)__47.
Швидка Г. «Обізнаний – означає озброєний!»: що варто знати про загрози школярів у соцмережах : педагогіка партнерства / Г. Швидка // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 88-95.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.04.2024 18.03.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.297654 seconds