Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Умань :: Запитання: 46568  
Антоніна запитує:
Добрий день. Цікавить література про соціальну педагогіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бегас Л. Д. Історичні аспекти розвитку соціальної педагогіки як науки, її предмет, мета, завдання та особистість соціального педагога [Електронний ресурс] / Л. Д. Бегас // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2019. — Вип. 32. — С. 5-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2019_32_3.
Борбич Н. Підготовка майбутніх вихователів до захисту дитинства в процесі вивчення соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / Н. Борбич // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2020. — № 2. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2020_2_18.
Демарьов О. Г. Художня література як соціальна педагогіка [Електронний ресурс] / О. Г. Демарьов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 169-176. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_24.
Рижанова А. О. Методологічні проблеми соціальної педагогіки в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / А. О. Рижанова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2019. — № 1(1). — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_1(1)__10.
Савицька А. Ю. Соціальне виключення як категорія соціальної педагогіки [Електронний ресурс] / А. Ю. Савицька // Соціально-гуманітарний вісник. — 2017. — Вип. 17. — С. 7-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2017_17_4.
Штефан Л. А. Джерела дослідження питань розвитку соціальної педагогіки як науки в Україні [Електронний ресурс] / Л. А. Штефан // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 771-777. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_158.
Яковлева О. В. Погляд на соціальну педагогіку як на синонім соціального виховання: аналіз генезису теорії й практики соціального виховання в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Яковлева // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2014. — № 5(1). — С. 24-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2014_5(1)__5.
Янченко Т. В. Взаємодія соціальної педагогіки та педології у контексті їх наукового становлення (20-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Т. В. Янченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 24. — С. 256-267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_27.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.07.2022 12.15.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46561  
Світлана запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: діджиталізація освіти у вищих навчальних закладах України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Перегляньте таку літературу:
Євстрат’єв С. В. Діджиталізація аграрної освіти і аналіз впровадження результатів міжнародних освітніх проєктів [Електронний ресурс] / С. В. Євстрат’єв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2019. — № 2. — С. 133-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2019_2_19.
Кириченко М. О. Вплив діджиталізації на рівень розвитку освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час пандемії Сovid-19 [Електронний ресурс] / М. О. Кириченко, І. Г. Отамась // Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. - 2021. — Вип. 17. — С. 157-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2021_17_13.
Малацай І. Управління освітнім процесом в умовах глобалізації та діджиталізації університетського освітнього середовища [Електронний ресурс] / І. Малацай, Л. Ороновська, Р. Бердо // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 40(2). — С. 245-254. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_40(2)__42.
Овдійчук Л. Специфіка літературознавчої підготовки майбутнього учителя української мови та літератури в умовах діджиталізації освіти [Електронний ресурс] / Л. Овдійчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2020. — Вип. 2. — С. 116-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2020_2_16.
Прокопенко А. О. Основні аспекти розвитку діджиталізації освіти в теорії та практиці педагогіки / А. О. Прокопенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2021. — № 8(2). — С. 302-311. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2021_8(2)__33.
Семко І. Б. Аналіз ризиків освітніх проєктів в умовах діджиталізації [Електронний ресурс] / І. Б. Семко, Ю. М. Мокієнко // Управління розвитком складних систем. — 2021. — Вип. 48. — С. 39-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2021_48_7.
Харківський В. С. Діджиталізація освітнього процесу в закладах післядипломної медичної освіти [Електронний ресурс] / В. С. Харківський // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2020. — № 67. — С. 130-136. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2020_67_16.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.06.2022 21.13.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Київ :: Запитання: 46547  
Діана запитує:
Добрий день. Цікавить концепція психолога Жана Піаже.
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Богуш А. М. Психолінгвістична концепція егоцентричного мовлення Жана Піаже [Електронний ресурс] / А. М. Богуш // Психолінгвістика. — 2009. — Вип. 3. — С. 28-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2009_3_3.
Голець М. І. Етика матері і дитини. Нарис з історії виховання дітей раннього віку : навч. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Голець. — Київ : Вища шк., 2005. — 159 c.
Кірносова Н. Лічильні слова китайської мови у світлі концепції числа Ж. Піаже [Електронний ресурс] / Н. Кірносова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та література. — 2011. — Вип. 17. — С. 13-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Sm_2011_17_6.
Кузнєцова О. О. Етичне вчення Лоуренса Кольберга в контексті американської філософської думки : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / О. О. Кузнєцова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 18 c.
Максименко С. Д. Генетична епістемологія Ж. Піаже [Електронний ресурс] / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології. — 2016. — Вип. 32. — С. 7-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_32_3.
Остапчук М. В. Цілісне мислення при розвивальному навчанні / М. В. Остапчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 40. — С. 60-65.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.06.2022 15.10.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Київ :: Запитання: 46543  
Даша запитує:
Добрий день. Мені потрібно література на тему: тьюторство у школі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дашо! Перегляньте таку літературу:
Альохін М. М. Тьюторський супровід соціального розвитку учнів початкової ланки приватної школи як інноваційна соціально-педагогічна технологія [Електронний ресурс] / М. М. Альохін // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — 2020. — № 2. — С. 87-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2020_2_14.
Вєтров С. Поняття та алгоритм тьюторської діяльності / С. Вєтров // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 23-24. — С. 35-47.
Вєтров С. Тьюторський рух в Україні / С. Вєтров // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 23-24. — С. 30-32.
Дем’яненко Н. Підготовка педагогічних кадрів: пошук інноваційної моделі / Н. Дем’яненко // Рідна школа. — 2012. — № 4-5. — С. 32-38.
Дякіна І. Тьюторська педагогіка — шлях до формування всебічно розвиненої особистості учня : нова українська школа / І. Дякіна // Всесвітня література в школах України. — 2020. — № 12. — С. 14-16.
Каплуновська Олена. Тьюторство — дієва форма методичного супроводу педагогів / О. Каплуновська // Дошкільне виховання. — 2016. — № 3. — С. 10-13.
Максимов О. Основні напрями організації тьюторської діяльності в середньому навчальному закладі [Електронний ресурс] / О. Максимов, Т. Шевчук // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. — 2017. — № 1. — С. 151-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2017_1_26.
Осадча К. Інформаційно-комунікаційні технології здійснення тьюторської діяльності у системі шкільної освіти [Електронний ресурс] / К. Осадча // Молодь і ринок. — 2016. — № 8. — С. 22-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_6.
Осадча К. Специфіка організації тьюторського супроводу учнів початкової школи [Електронний ресурс] / К. Осадча // Молодь і ринок. — 2017. — № 5. — С. 63-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_5_14.
Осадча К. Сутність та зміст тьюторської діяльності вчителя у роботі з дітьми шкільного віку / К. Осадча // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 23-24. — С. 56-55.
Осадча К. Сучасні моделі підготовки педагогів до здійснення тьюторської діяльності [Електронний ресурс] / К. Осадча // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2018. — Вип. 1. — С. 207-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2018_1_24.
Погрібна Н. Тьюторські технології як чинник модернізації сучасної освіти [Електронний ресурс] / Н. Погрібна // Рідна школа. — 2016. — № 1. — С. 78-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_1_18.
Погрібна Н. Упровадження тьюторської діяльності в практику роботи закладу освіти / Н. Погрібна // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. — 2017. — № 23-24. — С. 48-55.
Попович О. В. Педагогічні умови впровадження модульно-тьюторської технології навчання (на матеріалі вивчення філософсько-політологічних дисциплін студентами технічних спеціальностей) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Попович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2001. — 23 c.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.06.2022 13.48.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 46540  
Ніна запитує:
Добрий день. Мені потрібні конспекти занять, заходів (у фахових періодичних виданнях, інтернет-ресурси) на тему патріотичне виховання дітей. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Радимо вам таку літературу:
Архипенко І. Л. Українська світлиця / І. Л. Архипенко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 16-17.
Архипенко М. О. Формування патріотичного світогляду в сучасних дошкільнят : семінар-практикум : скорочено / М. О. Архипенко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 12-16.
Галюк Т. Ю. В моєму серці — Україна : гра-вікторина : середня група / Т. Ю. Галюк // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 2. — С. 73-75.
Заняття з національно-патріотичного виховання для дітей середнього дошкільного віку. Тема : « Моя країна –Україна» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zanatta-z-nacionalno-patrioticnogo-vihovanna-dla-ditej-serednogo-doskilnogo-viku-tema-moa-kraina-ukraina-285952.html. — Дата звернення : 22.06.2021.
Збірка конспектів занять з патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна —Батьківщина моя» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zbirka-konspektiv-zanat-z-patrioticnogo-vihovanna-ditej-doskilnogo-viku-ukraina-batkivsina-moa-164798.html. — Дата звернення : 22.06.2021.
Кононенко І. Використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні школярів / І. Кононенко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 3. — С. 2-5.
Конспект заняття з патріотичного виховання для дітей старшого дошкільного віку з вадами зору «Скарби українського народу» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-z-patrioticnogo-vihovanna-dla-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-z-vadami-zoru-skarbi-ukrainskogo-narodu-287045.html. — Дата звернення : 22.06.2021.
Конспект заняття спільно з батьками (патріотичне виховання) [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-spilno-z-batkami-patrioticne-vihovanna-210983.html. — Дата звернення : 22.06.2021.
Літвінко Любов. Де найкраще місце на землі? : заняття для дітей середнього дошкільного віку / Л. Літвінко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2019. — № 23. — С. 36-40.
Маланій В. М. Ми — маленькі українці : проект для дітей групи молодшого віку : (четвертий рік життя) / В. М. Маланій // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 8. — С. 66-71.
Мелянець Н. М. Козацькому роду — нема переводу : заняття-квест для дітей старшої групи / Н. М. Мелянець // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 9-11.
Мій дім — моя Україна : школа для дошколяриків : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2020. — № 8-9. — С. 29-32.
Остапенко Г. А ворогам зась! : пригоди на обкладинці / Г. Остапенко ; мал К. Свистунова // Джміль. — 2020. — № 10. — С. 2-3.
Патріотичне виховання : [добірка матеріалів] / М. Загородній [и др.] // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 15-16. — С. 8-69.
«Патріотичне виховання» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/patrioticne-vihovanna-65174.html. — Дата звернення : 22.06.2021.
Рогаленко О. А. Україна — в серці одна-єдина! : конспект заняття з розвитку мовлення з елементами геокешінгу : старший дошкільний вік / О. А. Рогаленко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2018. — № 12. — С. 114-116.
Швайгерт Н. Вибрати не можна: як навчити дітей любити Батьківщину : виховуємо патріотів / Н. Швайгерт, М. Муравська // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 8. — С. 53-58.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.06.2022 20.30.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251455 seconds