Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45783
   


Автор запитання: В'ячеслав із міста: Київ :: Запитання: 47117  
В'ячеслав запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на тему: визначення поняття: творчі здібності та професійне самовизначення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Скористайтесь такою літературою за вашим запитом:
Дідич Г. Аналіз поняття «творчі здібності» та «імпровізація» у науковій літературі [Електронний ресурс] / Г. Дідич // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 132. — С. 181-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_132_47.
Загребнюк Ю. Теоретичні підходи до трактування поняття «професійне самовизначення» у вітчизняній та зарубіжній педагогіці [Електронний ресурс] / Ю. Загребнюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 50. — С. 97-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_50_17.
Комар Т. В. Професійна зрілість особистості у її соціально-психологічному просторі [Електронний ресурс] / Т. В. Комар // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. — 2014. — № 2. — С. 287-299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_2_27.
Комар Т. В. Соціально-психологічний простір як чинник професійної зрілості особистості [Електронний ресурс] / Т. В. Комар. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2014. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_17.
Полєжаєв Д. В. Категоріально-понятійне осмислення феномену професійного самовизначення: історіографічні аспекти [Електронний ресурс] / Д. В. Полєжаєв, М. Ю. Тихомиров // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2016. — Вип. 53. — С. 178-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2016_53_19.
Радчук Г. К. Особистісне та професійне самовизначення як чинник професійного становлення особистості [Електронний ресурс] / Г. К. Радчук. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. — 2012. — Вип. 5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2012_5_47.
Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець. — 2-е вид., доп. — Київ : Либідь, 2001. — 286 c.
Сідак Л. М. Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості : автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.03 / Л. М. Сідак ; Харк. військ. ун-т. — Харків, 2003. — 16 с.
Чорноус В. Креативне мислення у пошуках особистості: літературний огляд [Електронний ресурс] / В. Чорноус // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 38-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_12.
Шиделко А. Професійне самовизначення молодої особистості [Електронний ресурс] / А. Шиделко // Молодь і ринок. — 2013. — № 8. — С. 46-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_11.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.03.2023 17.52.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.559684 seconds