Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Діана із міста: Львів :: Запитання: 47504  
Діана запитує:
Добрий день! Потрібна література та джерела до теми наукової роботи "Образи Гітлера і Сталіна в політичній карикатурі країн Заходу міжвоєнного періоду". Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Галькевич Т. Інформаційний потенціал і стилістичні особливості українського рекламного плаката 1957 - 1964 рр. (з фондів НБУВ) / Т. Галькевич, О. Донець // Бібл. вісн.. — 2005. — № 5. — С. 24-29.
Куцик Р. Р. Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. [Електронний ресурс] / Р. Р. Куцик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2017. — Вип. 47. — С. 83-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_47_16.
Маєвський О. О. Антигітлерівська коаліція в політичному плакаті і карикатурі (1941–1945 рр.) [Електронний ресурс] / О. О. Маєвський // Архіви України. — 2015. — № 3. — С. 157-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2015_3_16.
Маєвський О. Політичний плакат і карикатура періоду Другої світової війни: зарубіжний дискурс [Електронний ресурс] / О. Маєвський // Сторінки воєнної історії України. — 2015. — Вип. 17. — С. 223-241. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sviur_2015_17_17.
Маєвський О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939 - 1945 рр. : [монографія] / О. Маєвський; ред.: О. Є. Лисенко; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2018. — 267 c.
Маєвський О. Формування візуальних образів напередодні та у роки Першої світової війни / О. Маєвський // Краєзнавство. — 2018. — № 4. — С. 4-15.
Маргулов А. Х. Форми та змісти політичної карикатури: історія становлення жанру [Електронний ресурс] / А. Х. Маргулов, А. О. Авдєєва // Молодий вчений. — 2020. — № 5(2). — С. 208-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_5(2)__21.
Назаренко Д. С. Становлення карикатури як самостійного жанру візуальної комунікації [Електронний ресурс] / Д. С. Назаренко, О. Ю. Сухомлин // Молодий вчений. — 2016. — № 6. — С. 339-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_86.
Остапчук О. Г. Пізньорадянська трудова етика: погляд через політичний плакат [Електронний ресурс] / О. Г. Остапчук // Нові сторінки історії Донбасу. — 2018. — Кн. 27. — С. 222-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsid_2018_27_19.
Патер І. Ідеологічно-пропагандистський наступ сталінського режиму на галичан (1944–1953) [Електронний ресурс] / І. Патер // Новітня доба. — 2015-2016. — Вип. 3-4. — С. 35-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/novdob_2015-2016_3-4_6.
Салата О. Карикатура як механізм інформаційно–психологічного впливу на населення в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / О. Салата // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 37-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_17.
Скрипник П. Плакати як джерело дослідження соціально-політичних процесів в Україні у 20-х роках ХХ ст. [Електронний ресурс] / П. Скрипник // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 60. — С. 137-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_60_11.
Тільки Сталін на стіні : фольклор епохи соціалізму та буд-ва комунізму / зібраний і впорядкований Пилипом Юриком. — 2-ге вид., допов. — Запоріжжя : Дике Поле, 2017. — 139 с.
Унукович К. А. Жанр карикатури як стислий політичний текст / К. А. Унукович // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки. — 2012. — № 24. — С. 59-65.

.: Розділ: Історія :: 8.11.2023 16.07.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.304989 seconds