Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Марія із міста: ЛЬвів :: Запитання: 47613  
Марія запитує:
добрий день!) Потрібна література на тему курсової роботи включаючи законодавство України так і електронні та паперові варіанти, а саме "ЕЛЕКТРОННА КНИГА ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК"
Наша відповідь:
Андрухів А. Електронні послуги в бібліотечній справі : навч. посіб. / А. Андрухів, Р. Голощук, М. Сокіл ; худож.-дизайнер У. Келеман. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 135 с. : іл. — (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 8).
Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. VII Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2013 р., НПБУ, м. Київ : Тема року: "Публічні бібліотеки: традиції і сучасність" / Національна парламентська бібліотека України ; Національна парламентська бібліотека України ; уклад. С. Басенко. — Київ : [б. в.], 2013. — 110 с.
Богун, Н. Електронна книга в бібліотечних колекціях / Н. Богун // Бібліотечна планета. — 2016. — № 2. — С. 22-24.
Владімірська Р. Л. Електронна книга в системі соціальних комунікацій: досвід окремих проектів [Електронний ресурс] / Р. Л. Владімірська // Поліграфія і видавнича справа. — 2012. — № 4. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2012_4_7
Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем [Електронний ресурс] / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник. — 2013. — № 3. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_3_6
Власов П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем [Електронний ресурс] / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник. — 2013. — № 3. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2013_3_6
Грамм О. М. Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) [Електронний ресурс] / О. М. Грамм, О. М. Кравченко, О. О. Лебедюк // Бібліотечний Меркурій. — 2019. — Вип. 2. — С. 154-163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/libmer_2019_2_14
Дашенкова Н. М. Етенко Н. Ю. Феномен електронної книги як значущий елемент трансформації культури читання [Електронний ресурс] / Н. М. Дашенкова // Культурологічний вісник. — 2012. — Вип. 29. — С. 124-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2012_29_25
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / Онищенко, Олексій Семенович [и др.] ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, 2011. — 247 с.
Зайцева С. Перспективи конкуренції української друкованої книги з електронною в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / С. Зайцева // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 8. — С. 11-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_8_4
Каракоз О. О. Традиційна і електронна книга крізь призму проблеми популяризації книги й читання [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Питання культурології. — 2019. — Вип. 35. — С. 193-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2019_35_19
Маркова, В. А. Електронна книга: наукове поняття чи метафора? / В. А. Маркова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 3. — С. 69-74.
Остапова І. Електронна книга і традиційна книжкова культура [Електронний ресурс] / І. Остапова // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 5. — С. 38-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2003_5_13
Пастушенко О. Дисертаційні дослідження з історії книжкових коллекций та книги в україні і питання створення електронного ресурсу [Електронний ресурс] / О. Пастушенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. — 2015. — Число 25. — С. 149-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sidptm_2015_25_14
Ржеуський А. В. Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами [Електронний ресурс] / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець, О. А. Лозицький, В. В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 1. — С. 35-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_1_8
Ржеуський А. В. Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами [Електронний ресурс] / А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець, О. А. Лозицький, В. В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 1. — С. 35-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_1_8
Савченко О. М. Особливості та відмінності інтерактивної електронної та друкованої книги [Електронний ресурс] / О. М. Савченко // Наукові записки [Української академії друкарства]. — 2021. — № 2. — С. 20–28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2021_2_4
Станкевич Олена. Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів [Електронний ресурс] / Олена. Станкевич // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2010. — Вип. 5. — С. 258 - 265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2010_5_25
Степченко Л. Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? [Електронний ресурс] / Л. Степченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2012. — Вип. 33. — С. 487-497. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2012_33_45
Трошкіна К. Є. Технологічні засоби захисту авторських прав на електронні книги: США та Україна [Електронний ресурс] / К. Є. Трошкіна, І. С. Мітькова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. — 2018. — Вип. 5. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2018_5_43
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/formuvannya-rinku-ukrainskoi-elentronnoi-knizhki-problemi-i
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр#Text

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 31.01.2024 11.53.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.238592 seconds