Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Іванна із міста: Львів :: Запитання: 47688  
Іванна запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про літературу про судову реформу в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Іванно. Перегляньте таку літературу:
Актуальні проблеми держави та права в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : зб. матеріалів регіон. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2015 р., Чернігів / ред. М. І. Мурашко. — Чернігів : Десна Поліграф, 2015. — 79 c.
Антонюк А. Б. Судова реформа в Україні: крок вперед до професійного та справедливого судочинства [Електронний ресурс] / А. Б. Антонюк, А. С. Товпига // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2016. — Вип. 2. — С. 227-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2016_2_37.
Гончаренко В. Г. Проблемні питання судово-правової реформи в Україні / В. Г. Гончаренко // Вісн. Акад. адвокатури України. — 2010. — Число 2. — С. 136-138.
Динник І. П. Механізми реформування судової системи в Україні: реалії та очікування [Електронний ресурс] / І. П. Динник // Юридична Україна. — 2019. — № 1-2. — С. 69-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2019_1-2_11.
Євграфова Є. П. Судовим реформам в Україні – науково-доктринальну основу [Електронний ресурс] / Є. П. Євграфова, Є. П. Тептюк // Право України. — 2021. — № 2. — С. 75-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2021_2_9.
Завальнюк І. В. Право на справедливий суд в контексті конституційно - правового реформування судової системи України [Електронний ресурс] / І. В. Завальнюк // Право і суспільство. — 2022. — № 2. — С. 16-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2022_2_5.
Корчинський О. Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України [Електронний ресурс] / О. Корчинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. — 2018. — № 906. — С. 94-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2018_20_16.
Круглий стіл «Вплив судової реформи на здійснення адміністративного судочинства» // Lex Portus. — 2016. — № 2. — С. 258-270.
Крусян Р. А. Судова влада в Україні: характеристика етапів реформування / Р. А. Крусян // Право і суспільство. — 2016. — № 2. — С. 14-20.
Летнянчин Л. І. Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи / Л. І. Летнянчин // Вісн. Нац. акад. прав. наук України : зб. наук. праць. — Харків, 2016. — № 3. — С. 194-203.
Лісна І. С. Використання зарубіжного досвіду функціонування судових систем під час проведення судової реформи в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Лісна, Т. Є. Михайлів // Прикарпатський юридичний вісник. — 2019. — Вип. 1. — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2019_1_5.
Максимова Л. О. Судове провадження: теоретичні та практичні положення реформування / Л. О. Максимова // Європ. перспективи. — 2015. — № 2. — С. 67-72.
Малишев Б. В. Судова правотворчість у контексті судової реформи в Україні [Електронний ресурс] / Б. В. Малишев // Право України. — 2017. — № 6. — С. 34-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2017_6_6.
Назаров В. В. Судова реформа в Україні: новації та проблеми її запровадження [Електронний ресурс] / В. В. Назаров // Правова держава. — 2016. — № 24. — С. 59-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2016_24_11.
Олійник В. С. Реформування судової влади в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Олійник // Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. — 2022. — № 1. — С. 112-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kvsvsz_2022_1_12.
Савченко К. Ю. Юридична практика в умовах реформування судової системи в Україні [Електронний ресурс] / К. Ю. Савченко // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2018. — Вип. 1. — С. 36-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2018_1_11.
Світличний О. П. Судова реформа в Україні та її вплив на охорону прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. П. Світличний // Право. Людина. Довкілля. — 2019. — Vol. 10, № 1. — С. 102-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lHE_2019_10_1_16.
Слинько С. В. Концептуальні положення судово-правової реформи та шляхи удосконалення / С. В. Слинько // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 699-703.
Степанов С. В. Новели судової реформи України / С. В. Степанов // Прав. держава. — 2015. — № 19. — С. 59-62.
Стефанчук М. М. Судова реформа в Україні: визначеність категоріального апарату [Електронний ресурс] / М. М. Стефанчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2023. — Вип. 77(2). — С. 276-282. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2023_77(2)__49.
Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / В. С. Бігун, І. Й. Бойко, Т. І. Бондарук [та ін.]. — Київ : Наук. думка, 2014. — 501 c.
Тертишник В. М. Доктрина та проблеми і ризики конституційної й судово-правової реформи в Україні / В. М. Тертишник // Суспіл.-політ. процеси. — 2016. — Вип. 4. — С. 147-160.
Хотинська-Нор О. З. Актуальні проблеми сучасного етапу судової реформи в Україні [Електронний ресурс] / О. З. Хотинська-Нор // Вісник Академії адвокатури України. — 2019. — Т. 16, № 2. — С. 32-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2019_16_2_6.

.: Розділ: Держава і право :: 7.03.2024 08.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.246149 seconds