Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 47719  
Аліса запитує:
Добрий день. Потрібна література про становлення державної служби України. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Алєксєєнко І. Р. Дипломатична діяльність України у сучасному світі : [монографія] / І. Р. Алєксєєнко, Б. І. Гуменюк, А. В. Денисенко, М. С. Держалюк, А. М. Зленко; ред.: В. Ф. Солдатенко. — Київ : Наук. думка, 2013. — 269 c.
Биркович Т. І. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т. І. Биркович ; Нац. аграр. ун-т. — Київ, 2007. — 20 с.
Біла-Тіунова Л. Р. Державна служба в Україні : навч. посіб. / Л. Р. Біла-Тіунова, Л. М. Корнута, Н. С. Панова, Г. В. Фоміч; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — 3-тє вид., перероб. та допов.. — Фенікс : Одеса, 2015. — 191 c.
Гецко В. В. Особливості проходження дипломатичної служби громадянами України [Електронний ресурс] / В. В. Гецко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 66. — С. 266-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_66_47.
Гончарова А. О. Дипломатична служба як складова частина державної служби України [Електронний ресурс] / А. О. Гончарова // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 1. — С. 420-424. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_51.
Лісовський П. М. Дипломатична та консульська служба : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Ліра-К, 2022. — 177 c.
Макаренко Ю. В. Категорії працівників у системі органів дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / Ю. В. Макаренко // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 63. — С. 395-400. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_62.
Масловська О. М. Політико-правове формування дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / О. М. Масловська // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2013. — № 3. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2013_3_20.
Масловська О. М. Порядок становлення дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / О. М. Масловська // Політологічні записки. — 2014. — № 2. — С. 121-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2014_2_14.
Матвієнко В. На шляху розбудови дипломатичної служби: перші відомства закордонних справ України [Електронний ресурс] / В. Матвієнко // Україна дипломатична. — 2008. — Вип. 9. — С. 160-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2008_9_17.
Міщенко М. Г. Історичні чинники формування дипломатичної служби України другої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Г. Міщенко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 143(1). — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_143(1)__28.
Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2023 р. / Університет митної справи та фінансів, «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики», міжнародна науково-практична конференція. — Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2023. — 359 c.
Федчишин С. А. Класифікація посад у системі дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / С. А. Федчишин // Правова держава. — 2015. — № 20. — С. 69-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2015_20_15.

.: Розділ: Держава і право :: 24.03.2024 08.40.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237961 seconds