Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Ярослав із міста: Суми :: Запитання: 34531  
Ярослав запитує:
Доброго дня, мені потрібна допомога з пошуком літератури для написання курсової роботи з теми "Історико-культурна спадщина Карпатського регіону Словаччини". Заздалегіть дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатись матеріалами з Вашої теми.
1. Города и культура в Словакии / [Совет по туризму Словакии; текст: M. C. Triton]. — Братислава : Совет по туризму Словакии, 2008. — [19] с.
2. Грешлик, В. Царські врата XVI-XVIII століть з іконостасів церков Східної Словаччини // ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА . - 2011 . - № 1/2. - С.46-51.
3. Кіндрачук Н. М., Великочий В. С. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону : навчально-методичний посібник. - Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - 208c.
4. Кіндрачук Н. М., Великочий В. С. Історико-культурна спадщина Карпатського регіону : курс лекцій. - Івано-Франківськ: ПНУ, 2013. - 153c.
5. Кіндрачук Н. М., Великочий В. С. Методичні рекомендації з курсу «Історико-культурна спадщина Карпатського єврорегіону» для студентів денної форми навчання. - Івано-Франківськ: НАІР, 2012. - 84c.
6. Крепости и замки в Словакии. - Братислава : Правительственный комитет по туризму Словацкой социалистической Республики, 1983. - 22 с.: ил.
7. Кріль М. М. Історія Словаччини : навчальний посібник. - Львів: ЛНУ, 2006. - 264c.
8. Макара, М. Карпатами поріднені: нарис етнополітичної історії і сучасного стану українсько-словацьких взаємин / М. П. Макара, І. І. Мигович ; Ужгородський ун-т, Науково-дослідницький інститут карпатознавства. - Ужгород : [б.в.], 1997. - 78 с.
9. Пітусь, Л. Україно-словацькі культурні взаємини XIX ст. (філософсько-культурологічний аспект). // Діалог культур. Україна у світовому контексті. — Львів, 1996. — Вип. 2. — С. 368-372.
10. Плицка, Карел. Словакия / К. Плицка. - Прага : Артия, Б.г... - 200 с.: фото.
11. Самое прекрасное в Словакии / ред. кол.: Агнеса Климова (гл. ред.) [та ін.] ; пер. на рус. яз.: А. Рандин. - [Bratislava] : [Remark], [20--]. - 15 с. : фот.
12. Слесаренко, А. В. Українсько-словацьке співробітництво в рамках єврорегіону «Карпати» (90-ті роки XX ст.). // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. — Луганськ, 2001. — С. 142-144.
13. Словакия: путеводитель / авт.-сост. О. В. Лощакова. - М. : Издательский Дом "Симон-Пресс", 2001. - 205 с.
****
1. Словацька частина Карпатського Єврорегіону. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/rasd/mirror_pl/Slovakia/s_ogolne_uk.htm
2. Характеристика історико-культурної спадщини Карпатського регіону Словаччини. – Режим доступу: http://uchitesya.ru/kultura/522632/index.html
3. Девственные буковые леса Карпат. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Девственные_буковые_леса_Карпат
4. Деревянные церкви словацких Карпат. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Деревянные_церкви_словацких_Карпат
5. Букові ліси як об’єкт Всесвітньої спадщини – Сталий менеджмент територій, прилеглих до об’єкту Всесвітньої спадщини «Букові праліси Карпат», Словаччина та Україна. – Режим доступу: http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/beratungshilfe/51-47-UA.pdf

.: Розділ: Туризм :: 19.05.2014 14.52.21 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: катерина із міста: харків :: Запитання: 34169  
катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал за темою : Управління використанням курортно-рекреаційного потенціалу регіону. Бажано в електронному вигляді. Дуже дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Влащенко Н.М. Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу регіону: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 / Н.М. Влащенко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2009. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09vnmkkr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гаман П.І. Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України: автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / П.І. Гаман ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — К., 2009. — 40 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gpikru.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гулич О.І. Концептуальні засади екологічно збалансованого розвитку курортно- оздоровчих територій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О.І. Гулич ; НАН України; Ін-т регіон. дослідж.. — Л., 2005. — 24 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05goikot.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Гудзь М. В. Формування та реалізація стратегії ефективного використання потенціалу приморських курортно-рекреаційних територій: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / М. В. Гудзь ; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. — Донецьк, 2011. — 36 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11GMVKRT.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Дмитренко В.М. Державне регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.М. Дмитренко ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08dvmrtk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Луців Н.Г. Принципи та інструменти економічного стимулювання ефективного використання природних рекреаційних ресурсів (на прикладі Львівської області): автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Н.Г. Луців ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2007. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07lngplo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мазур Сергій. Особливості формування і ефективність використання рекреаційних послуг в системі господарювання курортно-рекреаційних підприємств [Електронний ресурс] / Сергій. Мазур // Молодь і ринок . - 2010. - № 1-2. - С. 139-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2010_1-2_33.pdf
Мельнікова Н.В. Науково-прикладні засади збалансованого розвитку курортної території: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Н.В. Мельнікова ; Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. — Сімф., 2009. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mnvrkt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Новосельська Л.І. Екологізація фінансового механізму розвитку курортно-рекреаційних територій (на прикладі Львівської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Л.І. Новосельська ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2006. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06nliplo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Рендович П. М. Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка . - 2009. - Вип. 11. - С. 385-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2009_11_50.pdf
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Economics/44584.doc.htm
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08rogrkr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8241/9-Gudz’.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5899/09-Gudz.pdf?sequence=1
http://pk.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2010/2/p_118_123.pdf
http://disser.com.ua/contents/35522.html
http://www.niss.gov.ua/articles/1178/
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/33823/1/Dobush_balneolohichnyy _kurort.pdf
http://vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcl&j=1&id=30
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/2/05.pdf
http://www.nvisnik.geci.cn.ua/uk/nissue/item/download/128_463dc8fae82d026490a403fed3dfb41a.html

.: Розділ: Туризм :: 6.04.2014 14.44.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.265086 seconds