Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45736
   


Автор вопроса: Лена из города: Харьков :: Вопрос: 3731  
Лена спрашивает:
Здравствуйте, я хотела бы получить адреса сайтов где написано про жизнь и идеи Жана Кальвина. Спасибо.
Наш ответ:

.: Раздел: История :: 8.10.2005 09.56.56 :.
.: Херсонская областная библиотека для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Михайло из города: Луганськ :: Вопрос: 3727  
Михайло спрашивает:
політичний портрет В.К. Винниченко.Дякую
Наш ответ:

.: Раздел: История :: 7.10.2005 15.52.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Артем из города: Київ :: Вопрос: 3718  
Артем спрашивает:
Де можна знайти інформацію про релігійне життя в Україні в 14-15 столітті
Наш ответ:
Доброго дня, Артеме!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Огієнко, Іван Іванович. Українська церква: Нариси з історії Україн. православ. церкви: У 2-х т. Т. 1-2 / Огієнко, Іван Іванович. - К.: Україна, 1993. - 284 с.
2. Мокрий, Володимир. Церква в житті українців / Мокрий, Володимир; Упоряд. іл. В.Проскуряков. - Львів та ін.: Просвіта, 1993. - 106 с.: іл. - (Популярна енциклопедія Просвіти).
3. Коротка історія Православної Церкви / Уклав О.Кислашко. - К.: ІТЕМ, 1996. - 167 с.
4. Липинський, Вячеслав Казимирович. Релігія і церква в історії України / Центр суспіл. досліджень ім. В.Липинського. - К.: Фотовідеосервіс, 1993. - 126 с. - (Бібліотека українця; N 2-4).
5. Рожко, Володимир Євтухович. Нарис історії української православної церкви на Волині (870-2000): Іст.-краєзнав. нарис / Рожко, Володимир Євтухович. - Луцьк: Медіа, 2001. - 670 с.: фотоіл.
6. Федорів, Юрій. Історія церкви в Україні / Федорів, Юрій. - Репринт. вид. - Львів: Свічадо, 2001. - 362 с.
7. Ісіченко, Ігор, архиєпископ. Історія Христової Церкви в Україні / Ред. Н.Бордукова; Мал. Д.Бублик. - Х.: АКТА, 2003. - 471 с.
8. http://litopys.org.ua/ohienko/oh.htm

.: Раздел: История :: 6.10.2005 15.11.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Владислав из города: Київ :: Вопрос: 3712  
Владислав спрашивает:
Де можна знайти матеріали про державно-правовий устрій Стародавньої Греції?
Наш ответ:

.: Раздел: История :: 6.10.2005 07.32.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Маря из города: Київ :: Вопрос: 3675  
Маря спрашивает:
Політичний портрет Грушевського та Винниченка.
Наш ответ:
Шановна Марія! Щодо політичного портрета Володимира Винниченка - дивіться довідку під номером 231. А про Михайла Грушевського пропонуємо наступні джерела:

1. Винар, Любомир
Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка : 1892-1930/ Любомир Винар,; Українське історичне товариство. -Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1970. -110,[1] с.: 1 л.портр.. -Бібліогр.: С.99-101
2. Тищенко, Юрій
З моїх зустрічей: Спогади/ Юрій Тищенко,; Юрій Тищенко; Упоряд. О.Сидоренко, Н.Сидоренко; Передм. М.Шудрі. -К., 1997. -106,[1] с.: портр..
3. Верстюк, Владислав Федорович
М.С.Грушевський: Коротка хроніка життя та діяльності/ Владислав Верстюк, Руслан Пиріг. -К.: Либідь, 1996. -141,[2] с. -Бібліогр.: с.139-142.
4. Шаров, Ігор Федорович
100 видатних імен України/ Ігор Шаров,. -К.: Вид. дім "Альтернативи", 1999. -502,[1] с.
5. Історичний календар-2001 : Наук.-попул. та літ. альманах/ Упоряд. А.Денисенко, С.Грабар. -К.: Істор. клуб "Планета", 2001 - . - ISSN 0869-3587
Вип. 7. -2001. -423, [1] с.: ил.
6. Качкан, Володимир Атаназійович
Українське народознавство в іменах: Навч. посібник: В 2 ч./ Володимир Качкан,; Ред. А.З. Москаленко; Авт.пеpедм. А.Г. Погрібний. -К.: Либідь, 1994 - 1995
Ч 1. -1994. -332,[1] с. -Бібліогр. с.326-327; Імен. покажч. с.328-331. -ISBN 5-325-00349-6
7. Геник, Степан Миколайович
150 великих українців: [Енциклопедія]/ Степан Геник,. -Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. -297,[2] с.: іл, портр. -Бібліогр.: с.294-297.
8. Великий українець : Матеріали з життя та діяльності М.С.Грушевського/ Упоряд. і підгот. текстів та фотоматеріалів, комент. та прим. А.П.Демиденка; Редкол.: О.Т.Гончар та ін.; Вступ. слово Л.М.Кравчука; Післямова Ф.П.Шевченка. -К.: Веселка, 1992. -120,[1] с.. -Список основ. пр. М.С.Грушевського: с.548-550.
9. Винар, Любомир.
Михайло Грушевський історик і будівник нації: Статті і матеріяли/ Любомир Винар,; Українське історичне т-во; Ін-т укр., археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. -К.: Фундація ім. О.Ольжича: Торонто; Нью-Йорк, 1995. -304 с
10. Винар, Любомир.
Силуети епох: Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський: Іст. розвідки/ Любомир Винар,; Укр. іст. т-во ім. М.Грушевського, Галиц. осередок. -Дрогобич: Вид. фірма "Відродження", 1992. -182 с. -Бібліогр.: с.65-74, 156-167; Вибр. твори Любомира Винара про Михайла Грушевського: с.180; Покажч. найчастіше згад. у кн. імен та прізвищ: с.181-183
11.Усенко, Павло
Чи був Михайло Грушевський президентом України?: (Від історії національних катастроф - до катастрофи національної історії)/ Павло Усенко,. -К.: Нора-Друк, 2003. -99c.
12. Видатні постаті України : Біографічний довідник/ О. В. Бабкіна, Г. К. Базильчук, Г. Ю. Барчан; Редкол.: Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко, Авт.передм. Борис Олійник,; МАУП, Книжкова палата України. -Київ, 2004. -871 с.: портр. -Бібліогр. в кінці ст.; Імен. покажч.: с. 866-871. –
13. Історичний календар - 2002: Наук.-попул. та літ. альманах/ Укл. Анатолий Денисенко, Сергій Грабар, Павло Орленко. -К.: Істор. клуб "Планета", 2001 -
Вип. 8. -2002. -427, [1] с.: ил.. -Бібліогр. в кінці глав. . -ISBN 966-7522-09-1
14. Антощук, Лариса
Сторінками щоденника молодого генія: Михайло Грушевський/ Лариса Антощук // День. -2005. -28 січня. - С. 8: портр
15. Особа в історії України // Історія України. -2003. -№ 29-32. - С. 3-83
16. Чорновол І.
Політичні аспекти народницької історіографії: від М.костомарова до М.Грушевського/ І.Чорновол // Молода нація. Альманах. -2000. -№ 3. - С. 132-159. -Бібліогр.: 77 назв.

.: Раздел: История :: 2.10.2005 14.14.38 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.283467 seconds