Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45093
   


Автор запитання: наташа із міста: Бровари :: Запитання: 10075  
наташа запитує:
Культура спілкування менеджера
Наша відповідь:
Палеха, Юрій Іванович
Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури/ Юрій Палеха,; ЄУФІМБ. -К.: Вид-во

Європейського ун-ту фінанас., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. -209, [1] с.
Дерлоу, Дес
Ключові управлінські рішення: Технологія прийняття рішень/ Дес Дерлоу,; Пер. з англ. Р.А.Семків,

Р.Л.Ткачук. -К.: Всеувито: Наук. думка, 2001. -242 с.. -(Сер. "Усе про менеджмент"). -Бібліогр.: с. 235-236. Покажчик:

с.237-242. -ISBN 966-520-009-7. -ISBN 966-00-0678-0

Зміст:
Метод Ішікави
Бастонська матриця
Техніка Дельфі
Рівновага Неша
Матриця Ансофа
"Інформація Кассандри"
Тотальне управління якістю (ТQМ)
Трирівнева культура Еда Шейна
Культурна "призма" Брейка
"Дорожні карти" менеджера
Науковий менеджмент: тейлоризм
Стоян, Тетяна Андріївна
Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник/ Тетяна Стоян,; М-во

освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм.. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -231 с.
Чайка, Галина Леонідівна
Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посібник/ Галина Чайка,. -К.: Знання, 2005. -442 с. -(Сер.

"Вища освіта XXI століття"). -Бібліогр.: с.417-442
Роббинз, Стивен П.
Основы организационного поведения/ Стивен П. Роббинз,; Пер. с англ. О. Л. Пелявского, Под ред. Н. А.

Ливинской. -8-е изд.. -М.; СПб.; К.: Вильямс, 2006. -443 с. -Парал. тит. англ.. -Библиогр. в примеч.: с. 391-434; Предм.

указ.: с. 435-443. -ISBN 5-8459-0883-3

Зміст:
Введение в организационное поведение
Основы индивидуального поведения
Личность и эмоции
Основные концепции мотивации
Мотивация: от теории к практике
Индивидуальное принятие решений
Основы группового поведения
Рабочие команды
Коммуникация
Лидерство и доверие
Власть и политика
Конфликты и переговоры
Основы организационной структуры
Организационная культура
Кадровая политика и практика
Организационные перемены и организационное развитие
Тульчинский Г.
Менеджмент, культура, образование: Три стороны одной медали/ Г.Тульчинский // Персонал. -1999. -№ 2. -

С. 23-29
Герасімова І.
Чи потрібно менеджеру мистецтво? Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутніх

менеджерів/ І.Герасімова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. -2001. -№ 1. - С. 89-93
Матвієнко О.
Інформаційна культура - основна складова професійної культури менеджерів інформаційних систем/

О.Матвієнко // Педагогіка і психологія. -2001. -№ 1. - С. 83-89. -Бібліогр.: 6 назв.
Пашко, Людмила
Володіння мистецтвом менеджменту людськими ресурсами як основа управлінської культури в державному

управлінні/ Людмила Пашко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. -2003.

-№ 4. - С. 90-95. -Бібліогр.: 6 назв.
Дистефано Д.
Культура в международном менеджменте/ Д. Дистефано // Маркетинг. -2004. -№ 4. - С. 81-88
Лекин Николай
Организационная культура: необходимость систематизации ключевых положений/ Лекин Николай //

Проблемы теории и практики управления. -2006. -№ 4. - С. 8-15. -Бібіліогр.: 26 назв.
Рутицкая, Владислава
Корпоративная культура и внутренний PR/ Владислава Рутицкая // Менеджер по персоналу. -2006. -№ 12. -

С. 42-48
Бабайлов В.К., Дмитрієв і.А., Маліков В.В. Культура ділового спілкування менеджера: Навчальнiй посібник.- Харків:

ХНАДУ, 2001.-319 з.
http://www.refine.org.ua/pageid-2497-1.html
http://www.disser.com.ua/contents/9192.html
http://works.tarefer.ru/104/index.html
http://edu.meta.ua/?q=

&page=2
http://krok.edu.ua/ua_text.php?url=kafedry/men_i_market/discipliny/7.htm&header= %

D3
http://www.myref.ru/list.php?g=99
http://sav93.narod.ru/referat.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 15.05.2007 01.23.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.817003 seconds