Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: катя із міста: Луцьк :: Запитання: 27557  
катя запитує:
допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему:"критика староапокрифічних чи новоапокрифічних творів. На прикладі якихось конкретних апокрифів" не менше 5 прикладів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катю!
Пропонуємо переглянути:
Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / К.С. Усачова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 16 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08ukspnk.zip
Міфологема Каїна в українській літературі ХІХ - ХХ століть: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / С.І. Вардеванян; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08vsiuls.zip
Німецькомовна драматургія 60 - 80-х рр. XX ст.: своєрідність трансформації традиційних сюжетів та образів: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 [Електронний ресурс] / Г.В. Фоміна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09fgvtso.zip
Образ Божої Матері у фольклорі: українська апокрифічна традиція: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 [Електронний ресурс] / І.Ф. Кметь; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2009. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09kifuat.zip
Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Ю.О. Мельнікова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07myoink.zip
Романічна проблематика християнського міфу у "Quid est Veritas?" ("Що є істина?") Наталени Королеви: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Ю.О. Мельнікова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06moykcp.zip
Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Б.М. Бадрак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05bbmtbo.zip
Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі XIX - XX ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 [Електронний ресурс] / Н.Ю. Поліщук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01pnyazl.zip
Українська етіологічна легенда: структурно-семантичний аспект: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 [Електронний ресурс] / М.Б. Качмар; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2009. — 20 с.- http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09kmbssa.zip
Українська народна апокрифічна легенда: проблема розвитку і побутування: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 [Електронний ресурс] / О.С. Зайченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04zosprp.zip
Художня трансформація євангельських міфів у романах Г. Тарасюк: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 [Електронний ресурс] / Л. В. Мірошніченко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Д., 2011. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11MLVRGT.zip
Мельник, Ярослава Іванівна. Апокрифіка Івана Франка: проблема рецепції та інтерпретації. : Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01. / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2006. — 36 с.
Приходько М. В. Художнє переосмислення апокрифічних сюжетів у творчості С. Руданського та Л. Мосендза // Міжнародна наукова конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». — Х., 2008. — Ч. 2, секція 2. — С.58–65.
Приходько М. Апокрифічні мотиви у поемі Тараса Шевченка «Марія»: їхня генеза і творче переосмислення у першій половині XX століття // Шевченкознавчі студії. — К., 2009. — Вип. 11. — С. 58–64.
Харлан О. Д. Рецепція біблійних та апокрифічних образів у ранній творчості Катрі Гриневичевої // Актуальні проблеми слов’янської філології. — К., 1999. — С.84–88.
http://lessons.com.ua/apokrifichni-legendi/
http://lessons.com.ua/apokrifi-tvoru-pro-personazhiv-i-podiї/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Новозавітні_апокрифи
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2009_22/23.pdf
http://politics.ellib.org.ua/index.php?name=&op=page&pid=5886

.: Розділ: Література :: 21.03.2012 11.22.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.213985 seconds