Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43702
   


Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 45715  
Таня запитує:
Добрий день. Цікавить література про роман А.Барбюса Вогонь. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44711. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Гуменний М. Авторська свідомість А. Барбюса, Е. Ремарка та О. Гончара в моделюванні картини світу [Електронний ресурс] / М. Гуменний // Проблеми сучасного літературознавства. — 2014. — Вип. 19. — С. 320-331. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2014_19_36.
Гуменний М. Х. Антивоєнний роман А. Барбюса, Е. Ремарка й О. Гончара: специфіка формотворчого аспекту [Електронний ресурс] / М. Х. Гуменний // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2015. — № 2. — С. 55-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_12.
Гуменний М. Х. Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: компаративний аспект : монографія / М. Х. Гуменний. — 2-ге вид., доповн. — Київ : Євшан-зілля, 2012. — 375 c.
Гуменний М. Х. Контекст авторського погляду (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар) [Електронний ресурс] / М. Х. Гуменний, В. Ю. Гуменна. // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2020. — № 15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2020_15_7.
Гуменний М. Х. Майстерність психологічного підтексту (А. Барбюс, Е. Ремарк, О. Гончар) [Електронний ресурс] / М. Х. Гуменний // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2014. — № 2. — С. 76-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2014_2_11.
Радавська О. М. Експресивна колористика роману Анрі Барбюса «Вогонь» та її стильові функції / О. М. Радавська // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2012. — № 12. — С. 119-124.
Радавська О. М. «Поетика Вогню'»: експресіоністський стиль французької воєнної прози : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / О. М. Радавська; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 c.
Радавська О. Роман Анрі Барбюса «Вогонь» в аспекті «Поетики Вогню» Гастона Башляра [Електронний ресурс] / О. Радавська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2010. — № 29. — С. 279-287. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2010_29_29.
Швець Т. А. Порівняльний аналіз засобів вираження категорії імперативної модальності у сучасній англійській та французькій мові (на матеріалі роману А. Барбюса «Вогонь») [Електронний ресурс] / Т. А. Швець, Н. В. Швець // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні науки. Мовознавство. — 2012. — № 6. — С. 242-246. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2012_6_58.

.: Розділ: Література :: 25.07.2021 22.59.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Суми :: Запитання: 45714  
Ліля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про творчість Валер'яна Підмогильного. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела за вашим запитом:
Бернадська Н. Модерний любовний роман в українській і японській літературах початку ХХ століття (Валер’ян Підмогильний і Дзюн’ітіро Танідзакі) [Електронний ресурс] / Н. Бернадська // Слово і час. — 2013. — № 8. — С. 23-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_8_9.
Болюк О. Оповідання «Історія пані Ївги» Валер’яна Підмогильного – філософія розуміння злочину й кари [Електронний ресурс] / О. Болюк // Українська література в загальноосвітній школі. — 2014. — № 2. — С. 31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2014_2_12.
Гірняк М. Наративна організація «Невеличкої драми» Валер’яна Підмогильного: комунікативні стратегії твору [Електронний ресурс] / М. Гірняк // Парадигма. — 2011. — Вип. 6. — С. 92-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2011_6_10.
Деркач Л. М. Наративні моделі у прозі Валер’яна Підмогильного: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л. М. Деркач ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 20 с.
Коломійчук О. С. Типологія і функції епіграфів у прозі Валер’яна Підмогильного [Електронний ресурс] / О. С. Коломійчук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 99-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2017_26_13.
Курбала Я. С. Алюзії як різновид інтертекстуальності (на матеріалі роману «Місто» Валер’яна Підмогильного) [Електронний ресурс] / Я. С. Курбала // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 7-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2017_26_3.
Лущій С. Образ міста в образі Валер’яна Підмогильного [Електронний ресурс] / С. Лущій // Рідний край. — 2012. — № 2. — С. 110-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_23.
Лущій С. І. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / С. І. Лущій; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2000. — 19 c.
Мафтин Н. В. Своєрідність новелістичної майстерності Валер’яна Підмогильного / Н. В. Мафтин // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Слово. — 2010. — № 2. — С. 196-206.
Мицик Ю. Незнаний лист Валер’яна Підмогильного [Електронний ресурс] / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Слово і час. — 2016. — № 3. — С. 102-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2016_3_18.
Парамбуль І. «Нудота» як спосіб існування людини у творах Валер’яна Підмогильного та Жана-Поля Сартра [Електронний ресурс] / І. Парамбуль // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2018. — Вип. 20. — С. 73-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2018_20_12.
Пастух Т. В. Роман «Місто» Валер’яна Підмогильного. Проблеми урбанізму та психологізму / Т. В. Пастух. — Луганськ : Книжк. світ, 1999. — 58 c. — (Історія нашої л-ри).

.: Розділ: Література :: 23.07.2021 10.49.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 45713  
Артем запитує:
Доброго дня! Мене цікавлять дитячі книги Андрія Кокотюхи, і бажано ті, які є у фонді вашої бібліотеки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні книги:
Кокотюха А. Врятуйте Бетмена : повісті / А. Кокотюха ; худож.-оформ. М. С. Мендор ; худож.-іл. В. С. Печеник. — Харків : Фоліо, 2020. – 94 с.
Кокотюха А. Гімназист і Біла Ворона : пригод.-детект. повість / А. Кокотюха ; обкл., титул І. Сулими. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. — 269 с.
Кокотюха А. Гімназист і Вогняний Змій : пригод.-детект. повість / А. Кокотюха ; обкл., титул І. Сулима ; ред. І. Малкович. — Вид. 3-є. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. — 267 с.
Кокотюха А. Гімназист і Чорна Рука : пригод.-детект. повість / А. Кокотюха ; обкл. І. Сулима ; ред. І. Малкович. — Вид. 5-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020. — 212 с.
Кокотюха А. Група залізного порядку : повісті / А. Кокотюха ; худож.-оформ. М. С. Мендор ; худож.-іл. В. С. Печеник. — Харків : Фоліо, 2020. — 93 с.
Кокотюха А. Жабеня, ставок і море : казка / А. Кокотюха ; худож. О. Кузнєцова. — Київ : АВІАЗ, 2020. — 63 с.
Кокотюха А. Клуб Боягузів : повісті / А. Кокотюха ; худож.-іл. В. С. Печеник ; худож.-оформ. М. С. Мендор. — Харків : Фоліо, 2019. — 93 с.
Кокотюха А. Не той хлопчик / А. Кокотюха ; мал. М. Паленка. — Харків : Ранок, 2019. — 62 с.
Кокотюха А. Небезпечна спадщина : повісті / А. Кокотюха ; худож. оформ. та іл. В. С. Печеник. — Харків : Фоліо, 2019. — 92 с.
Кокотюха А. Полювання мисливців за привидами : повісті / А. Кокотюха ; худож.-оформ. та іл. В. С. Печеник. — Харків : Фоліо, 2020. – 94 с.
Кокотюха А. Пригода на Геловін : повісті / А. Кокотюха ; худож. оформ. та іл. В. С. Печеник. — Харків : Фоліо, 2019. — 91 с.
Кокотюха А. Таємниця зміїної голови : пригод. детектив / А. Кокотюха ; іл. А. Василенка ; обкл. Ж. Мусієнка. — Вид. 8-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. — 250 с.
Кокотюха А. Таємниця підводного човна : пригод. повість / А. Кокотюха ; іл. А. Василенка ; авт. вірша С. Жадан ; обкл. Ж. Мусієнка. — Вид. 8-е. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. — 270 с.

.: Розділ: Література :: 22.07.2021 11.50.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 45709  
Максим запитує:
Добрий день. Чи є книга Бізнесмаги у бібліотеці?
Наша відповідь:
Добрий день, Максиме! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є такі книги за вашим запитом. Чекаємо Вас за адресою вулиця Януша Корчака, 60, щоденно, окрім суботи.
Щербаков Сергій. Бізнесмаги. Батл на мільйон : для майбутніх підприємців : повість / Сергій Щербаков , Наталія Щербакова ; дизайнер обкл. З. Горобйов. — Харків : Vivat, 2019. — 287 c. : іл. — (Книжкова полиця підлітка).
Щербаков Сергій. Бізнесмаги : як стати справж. чарівником : для майбут. мільйонерів / Сергій Щербаков , Наталія Щербакова ; іл. Я. Кузнєцової. — 2-е вид. — Харків : Моноліт Bizz, 2021. — 221 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 14.07.2021 15.15.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Матвій із міста: Полтава :: Запитання: 45707  
Матвій запитує:
Доброго дня! Цікавлять ігрові книги для дітей. Дякую!
Наша відповідь:
Вайнгольд А. Годинник і час : 4-7 р. / А. Вайнгольд ; пер. з нім. Р. Матієва. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2020. — 18 с.
Великий віммельбух : Мій будинок. — Київ : Астра Дизайн : Кристал бук, 2020. — 15 c.
Дізнайся секрети транспорту : 57 віконець, 117 ст., 113 транспорт. засобів / уклад. Д. С. Турбаніст ; іл. І. Ю. Селютіна ; дизайн обкл. Д. В. Лисакової. — Київ : Кристал бук, 2019. — 15 c.
Ерне А. Поліція : для дітей віком від 2 до 4 р. / А. Ерне ; іл. В. Мецґера ; пер. з нім. Р. Матієва. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2020. — 16 с.
Ліс Ф. Техніка : веселі крутилки, диво-механізми, англ. для малюків, пазл-розвивайка / Ф. Ліс ; іл. О. К. Тичинська ; дизайн обкл. авт. — Київ : Кристал бук, 2020. — 10 с.
Маленькі дослідники : для читання дорослими дітям : Світ професій / пер. з англ. О. Ломакіної ; іл. оформ. Dynamo Ltd. — Київ : Книголав, 2020. — 17 с.
Піратський корабель = Пиратский корабль : кн.-іграшка / худож. О. Ліпаєва. —Сімферополь : Паула, 2008. — 11 с.
Ружичка О. Як це створено? : за лаштунками звич. речей : рек. для читання дорослими дітям від 6 р. / О. Ружичка ; пер. з англ. А. Коржик ; іл. А. Гетмерової. — Київ : Книголав, 2020. — 36 с.
Турбаніст Д. Перша книжка матусі : розвив. завдання, веселі ігри, потішки, віршики та пісеньки / Д. Турбаніст ; худож.: А. М. Далбуз, О. В. Зарбі-Гальчук, Л. Є. Колесниченко [та ін.] ; дизайн обкл. А. М. Далбуз. — Київ : Кристал бук, 2020. — 63 с.
Чуб Н. Пальчикові ігри : для спільної роботи батьків і дітей : Розумниця такса і десять веселих пальчиків / Н. Чуб ; худож. С. Сова ; дизайнер обкл. С. Кривошей. — Харків : Vivat, 2019. — 95 с.

.: Розділ: Література :: 13.07.2021 14.21.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.253796 seconds