Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44711
   


Автор запитання: Маша із міста: Львів :: Запитання: 27662  
Маша запитує:
Добрий вечір. Мені потрібна інформація на курсову "Психологічні особливості карєрних орієнтацій сільських школярів". Дуже велике - дякую)
Наша відповідь:
Машо,добрий день! Перегляньте, будь ласка такі матеріали:

Абанкина Т.В.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) /Т.В. Абанкина, А.Н. Красилова, Г.А. Ястребов
http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/106/2011_106_9_Abankina.pdf

Бескова Т.В.ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И КАРЬЕРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
http://www.sgu.ru/files/nodes/48758/2009-4-15.pdf

Большинство сельских школьников России хотят учиться в вузах, но не знают – на кого
http://strf.livejournal.com/43653.html

Гупаловська В.А. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій сільського та міського юнацтва // Проблеми сучасної психології : зб.наукових працьКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Вип.1. - Кам’янець-Подільський , 2008. – С.28-42.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspl/texts/2008-1.pdf

Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні :монографія / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред.канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 592 с. : табл., рис.
http://www.nbuv.gov.ua/books/2011/11bomd.pdf

Критюк С.Я. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzipik/2009_37/sb37_21.pdf

Образование сегодня – не обсуждаемая ценность! http://www.akipkro.ru/index.php/ru/allnews/akipkronews/1929-110503.html

Піддячний М.І.Історичні передумови і теоретичні засади профорієнтації школярів
// Педагогіка і психологія. - 2006.- №3. - С.29-36. - Бібліогр.: с.29-36.

… об образовательных траекториях сельских школьников
http://demoscope.ru/weekly/2011/0451/gazeta013.php

Профессиональная подготовка школьников
http://xreferat.ru/71/5412-1-professional-naya-podgotovka-shkol-nikov.html

Психологічні умови успішності професійної кар`єри в середині життя
http://www.info-works.com.ua/referats/sociologia/422.html

Селина М. И.Активная работа по профессиональной ориентации – одна из главных задач повышения уровня занятости населения
http://www.google.com/url?q=http://labourmarket.ru/conf3/reports/selina.doc&sa=U&ei=S7dyT4v4LITG0QWcx5nvDw&ved=0CBYQFjAJ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHaUo4KyqZt6awAvRAtKW-RoFav9w

Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. ? М.: Педагогика, 1981. ? 96 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.03.2012 00.32.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.244292 seconds