Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44711
   


Автор запитання: Марта із міста: Киев :: Запитання: 27665  
Марта запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти цікаві матеріали, статті, розрахунки, схеми, графіки (на прикладах реально існуючих підприємств, компаній) для доповіді з предмету: "Економічний аналіз" на тему "Ааналіз фінансових результатів і рентабельності підприємства". Дякую дуже!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 [Електронний ресурс] / Л.А. Поливана; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10plaprt.zip
2. Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / І.О. Гладій; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06gioprg.zip
3. Дікань Лариса Василівна, Вороніна Олександра Олександрівна. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: монографія. — Х. : СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2008. — 92c. : рис. — Бібліогр.: с. 83-90.
4. Мец Валентина Олександрівна. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Вища школа, 2003. — 278с. — Бібліогр.: с. 277-278.
5. Пиркал Т. М. Аналіз звітів про фінансові результати // Вісник. — Х., 2007. — Вип.55: Економічні науки. — С.273–277.
6. Кадієвський В. А. Факторний підхід до аналізу фінансових результатів // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2006. — Вип.213, т.1. — С.215–219.
7. Шмиголь Н. М. Аналіз підходів до моделювання та порівняння результатів фінансово-господарської діяльності підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. — Д., 2006. — Вип.216, т.4. — С.777–782.
8. Тирінов А. В. Аналіз фінансових результатів у підвищенні ефективності діяльності підприємства // Управління розвитком. — Х., 2007. — N4. — С.31–32.
9. Щетініна А. Г. Шляхи оптимізації обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємства // Управління розвитком. — Х., 2008. — N 5. — С. 39–40.
10. Романова О. В. Використання моделей факторного аналізу в процесі управління фінансовими результатами підприємства // Управління розвитком. — Х., 2009. — N3. — С. 46–47.
11. Гакман А. С. Стратегічний аналіз фінансових результатів у системі комплексної діагностики підприємства // Науковий вісник. — Чернівці, 2009. — Вип. 3 (35): Економічні науки. — С.293–299.
12. Галазюк Н. М. Методика комплексного аналізу результатів фінансово-економічної діяльності природних монополістичних структур // Науковий вісник. — Львів, 2010. — Вип. 20.8. — С.124–129.
13. Кухарьонок О. К. Інтерактивна система аналізу фінансових результатів діяльності підприємства // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. — Х., 2010. — Вип. 1 (11). — С. 456–462.
14. Купріна Н. М. Особливості економічного аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства // Науковий вісник. — О., 2010. — N20- (121). — С.91–100.
15. Ратушна О. П. Інформаційні джерела аналізу фінансових результатів // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». — Умань, 2011. — Ч. 2. — С. 84–86.
16. Мочаліна З. М. Методичний інструментарій та сучасні проблеми аналізу фінансових результатів // Комунальне господарство міст. — Х., 2011. — Вип. 98: Серія: Економічні науки. — С. 221–227.
17. Халамендик, Мар’яна. Аналіз рентабельності підприємств // Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки. — Кам’янець-Подільський, 2011. — Ч. 1. — С. 352–354.
http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/book_FIN_ANALIZ.pdf
http://6201.org.ua/load/72-1-0-515
http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/Andreeva_009.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_19_ekon/stat_19/31.pdf
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/662/9/
http://www.vuzlib.net/ea_l/8.htm
http://library.if.ua/book/89/6237.html
http://osvita.ua/vnz/reports/accountant/16682/
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=71388
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=77456
http://otherreferats.allbest.ru/economy/00010831.html
http://inpos.com.ua/155
http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,84/id,882/
http://ua.textreferat.com/referat-3072.html
http://www.lnu.edu.ua/faculty/ekonom/Form_Rynk_Econ/2008_18/Karkavchuk.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 28.03.2012 02.08.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.30741 seconds