Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44707
   


Автор запитання: Валерія із міста: Тернопіль :: Запитання: 46727  
Валерія запитує:
Добрий день. Мене цікавить: розвиток країн з перехідною економікою. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Перегляньте таку літературу:
Богуш Л. Г. Соціальні потреби в умовах перехідної економіки: закономірності та особливості формування, реалізації, розвитку [Електронний ресурс] / Л. Г. Богуш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2017. — Вип. 28. — С. 141-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_28_30.
Варга Н. І. Регулювання неформальної зайнятості в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] / Н. І. Варга, Д. М. Афанасьєв // Грані. — 2019. — Т. 22, № 4. — С. 100-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_4_13.
Демінський С. А. Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках [Електронний ресурс] / С. А. Демінський // Формування ринкових відносин в Україні. — 2012. — № 4. — С. 29-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_4_8.
Євдокимов Ф. І. Економічна безпека інвестицій в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] / Ф. І. Євдокимов, О. О. Бородіна // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2003. — № 2. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2003_2_5.
Загорський В. С. Особливості державного регулювання економіки перехідного періоду [Електронний ресурс] / В. С. Загорський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2016. — Вип. 5. — С. 3-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_5_3.
Краняц М. Можливі сценарії розвитку інноваційного менеджменту в країнах із перехідною економікою [Електронний ресурс] / М. Краняц, К. Хєнні, У. Сікіміч // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 10 — С. 467-478. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_10_60.
Мирошниченко Ю. В. Криза зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою [Електронний ресурс] / Ю. В. Мирошниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2013. — Вип. 41. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_41_12.
Плющик І. А. Глобалізаційні виклики та можливості для країн з перехідною економікою [Електронний ресурс] / І. А. Плющик, Р. П. Огородник, Н. І. Дучинська // Економічні інновації. — 2015. — Вип. 60(2). — С. 88-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2015_60(2)__13.
Рубіш І. І. Ефективність інструментів державного регулювання інвестиційної діяльності у перехідних економіках [Електронний ресурс] / І. І. Рубіш // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. — 2016. — Вип. 51. — С. 207-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2016_51_39.
Рубіш І. І. Пріоритети державної політики регулювання інвестицій в перехідних економіках [Електронний ресурс] / І. І. Рубіш // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — 2015. — Вип. 49. — С. 248-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_49_44.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.09.2022 09.23.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Крістіна із міста: Київ :: Запитання: 46710  
Крістіна запитує:
Доброго дня, мені потрібна книжка Стівена Левітта та Стівена Дабнера «Фрікономіка. Зворотний бік усього на світі». Чи є у вас така книжка?
Наша відповідь:
Доброго дня, Крістіно! Даної книжки немає у фондах Національної бібліотеки України для дітей. Зверніться до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського або інших публічних бібліотеках міста

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 23.09.2022 07.58.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 46709  
Ліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література з аудиту фінансової звітності. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Відповідь на подібне питання дивись: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за номером запиту — № 30979, № 46143. Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Кочин Т. М. Якість фінансової звітності як об’єкт аудиту [Електронний ресурс] / Т. М. Кочин // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 123-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2020_1_12.
Лубенченко О. Е. Відбір та моніторинг завдань з аудиту фінансової звітності [Електронний ресурс] / О. Е. Лубенченко, С. В. Шульга // Наук. вісник Нац. академії статистики, обліку та аудиту. — 2020. — № 4. — С. 45-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2020_4_8.
Мартинюк Г. П. Аудит фінансової звітності в контексті фінансового контролю / Г. П. Мартинюк, М. А. Мартинюк // Бізнес Інформ. — 2021. — № 10. — С. 305-311.
Мардус Н. Ю. Особливості організації обліку і аудиту фінансової звітності підприємства [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мардус, Д. Л. Селюков // Наука і освіта – запорука розвитку економіки : зб. матер. ІІI-го Міжвузів. молодіж. наук.о-практ. форуму (Харків, 2016). - 2016. - С. 36-38. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27471/1/Mardus_
Osoblyvosti_audytu_2016.pdf.
Слободяник Ю. Б. Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін [Електронний ресурс] / Ю. Б. Слободяник, Н. А. Сиротенко // Облік і фінанси. - 2018 . - № 1. - С. 72-79. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Oif_apk_2018_1_13.pdf.
Ткачук Г. О. Процедури аудиторського підтвердження достовірності фінансової звітності: вирішення проблемних питань [Електронний ресурс] / Г. О. Ткачук, Л. В. Іванченкова, Л. Б. Скляр, Т. М. Ступницька // Економіка харчової промисловості. — 2021. — Т. 13, Вип. 2. — С. 95-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2021_13_2_13.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.09.2022 15.56.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Київ :: Запитання: 46674  
Ярослав запитує:
Доброго дня!Підскажіть будь-ласка літературу на тему: "Аналітичне забезпечення в стратегічному управлінні підприємств". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославе! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – https://buklib.net/books/29151/
https://buklib.net/books/29192/
https://buklib.net/books/29131/
https://library.if.ua/book/101/6937.html
https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/234.pdf
https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20585/3/konspekt_treninh.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3463/1/СРЕ_1_2015_168-174.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/488/1/стратегічне управління підприємством.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6734
https://economics.net.ua/files/archive/2014/No6/249-252.pdf
file://server_odb/загальні документи/Бухгалтерія/403-789-1-SM.pdf
https://econom.chnu.edu.ua/journal/index.php/ecovis/article/view/166/124
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/295177.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_2_2019ua/23.pdf

– Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту / [О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, Т.М. Пахомова] // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 3. – С. 89-93.
– Лень В.С. Обліково-аналітичне забезпечення: визначення поняття / В.С. Лень // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 11 груд. 2015 р.). – Чернігів, 2015. – С. 69-73.
– Пуцентейло П.Р. Особливості функціонування аналітичного забезпечення підприємств / П.Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 194-198.
– Яценко В.Ф. Теоретико-методологічний генезис сутності та змісту обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством / В.Ф. Яценко // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 3 (65). Серія: Економічні науки. – С. 75-83.
– Бандура З. Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством : монографія / З.Л.Бандура, В.Р.Шевчук, Л.В.Семенюк // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 248 с.
– Фатенок-Ткачук А. О. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління розвитком підприємства : конспект лекцій / А.О.Фатенок-Ткачук. – Луцьк : Вежа-друк, 2022. – 122 с.
– Фатенок-Ткачук А. О. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємства : монографія / А.О.Фатенок-Ткачук, М.Б.Кулинич, А.Т.Сафарова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 154 с.
– Фатенок-Ткачук А. О. Організація обліково-аналітичного забезпечення процесу формування стратегії розвитку підприємства / А.О.Фатенок-Ткачук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 2. – С. 82-90.
– Фатенок-Ткачук А.О. Теоретичні аспекти процесу обліковоаналітичного забезпечення стратегічного планування / А.О.Фатенок-Ткачук, А.А.Плоскіна // Молодий вчений. – 2021. – Вип. (94). – С. 215-219.
– Гудзинський О.Д. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту / О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, Т.М. Пахомова // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 3. – С. 89-93.
– Нагірська К.Є. Обліково-аналітичне забезпечення вибору стратегії підприємства: систематизація наукових поглядів / К. Є. Нагірська // Економічні науки. Cерія: “Облік і фінанси”, 2015. – № 12. – С. 206-215.
– Рябенко Л.М. Особливості обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами/ Л.М. Рябенко// Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 12. – С.207-212.
– Шустрова П.В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття стратегічного управлінського рішення / П.В. Шустрова // Молодий вчений. - 2014. - № 4. - С. 154-157.
– Отенко В. І. Аналітичні аспекти прийняття стратегічних рішень / В. І. Отенко, І. П. Отенко // Ліберманівські читання: економічна спадщина та сучасні проблеми : монографія / Під заг.ред. Пономаренко В. С., Кизима М. О., Зими Г. О. – Харків, 2009. – С. 211-226.
– Шурпенкова Р. К. Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством / Р.К.Шурпенкова // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – 2015. – Вип. 2(112).
– Аналітичне забезпечення управлінських рішень : опорн. консп. лекцій / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 183 с.
– Бруханський Р.Ф. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві : теоретико-методологічні основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Р.Ф.Бруханський. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2015. – 37 с.
– Гуменюк, Олена Аналітичне забезпечення управлінської діяльності підприємства / О. Гуменюк // Прикладна економіка - від теорії до практики : зб. тез доп. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 15 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль, 2015. – С. 49-52.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.09.2022 16.42.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 46665  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Пісдкажіть будь-ласка літературу на тему: "Аналіз імпортних та експортних операцій ІТ-компанії". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Напишіть будь ласка більш конкретніше і точніше питання

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.09.2022 10.18.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.252048 seconds