Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Київ :: Запитання: 47843  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Потрібна література про небанківські фінансові установи України. Дякую.
Наша відповідь:
Мар'яно, добрий день! Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Буга Г. С. Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Г. С. Буга ; Донец. держ. ун-т внутр. справ. — Кропивницький, 2022. — 36 с.
Буга Г. С. Забезпечення безпеки у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: адміністративно-правові засади : монографія / Г. С. Буга ; Донец. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса : Гельветика, 2022. — 403 с.
Буга Г. С. Історико-правові передумови становлення небанківських фінансових установ на території України [Електронний ресурс] / Г. С. Буга // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2022. — Вип. 68. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2022_68_25.
Буга Г. С. Небанківська фінансова установа України як суб’єкт грошово-кредитних відносин [Електронний ресурс] / Г. С. Буга // Правовий часопис Донбасу. — 2021. — № 3. — С. 69–76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2021_3_11.
Гончаренко О. Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації стратегії розвитку фінансового сектору економіки України [Електронний ресурс] / О. Гончаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2017. — Вип. 44(1). — С. 15-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2017_44(1)__4.
Дорофеєв Д. А. Особливості оцінки інноваційної доступності послуг небанківських фінансових установ в Україні [Електронний ресурс] / Д. А. Дорофеєв // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2018. — Т. 23, Вип. 3. — С. 149-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_3_29.
Дребот Н. П. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] / Н. П. Дребот, Я. А. Танчак, М. М. Миколишин // Науковий вісник НЛТУ України. — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 109-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2020_30_1_21.
Кужелєв М. О. Діяльність небанківських фінансових установ в Україні в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / М. О. Кужелєв, С. М. Стабіас // Економічний вісник університету. — 2023. — Вип. 58. — С. 99-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2023_58_16.
Прокопенко Ж. В. Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України [Електронний ресурс] / Ж. В. Прокопенко // Проблеми економіки. — 2017. — № 1. — С. 388-397. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2017_1_55.
Сулима М. О. Особливості регулювання небанківських фінансових установ України [Електронний ресурс] / М. О. Сулима, М. Ю. Несвідома // Вісник Університету банківської справи. — 2020. — № 3. — С. 59–65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2020_3_11.
Тахтай О. В. Становлення та розвиток механізму державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Тахтай // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. — 2016. — № 2. — С. 273-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2016_2_28.
Холодилова А. О. Регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Холодилова // Інтелект XXI. — 2018. — № 1. — С. 142-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_1_33.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.06.2024 12.41.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 47839  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить розвиток виробництва органічних продуктів харчування в Україні.
Наша відповідь:
Добрий день. Аню, радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Амонс С. Е. Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / С. Е. Амонс // Сільське господарство та лісівництво. — 2021. — № 22. — С. 221-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agf_2021_22_20.
Басюркіна Н. Й. Особливості розвитку виробництва органічних продуктів харчування в Україні [Електронний ресурс] / Н. Й. Басюркіна // Економіка харчової промисловості. — 2013. — № 3. — С. 45-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2013_3_12.
Вознюк О. І. Перспективи розвитку виробництва органічних молочних продуктів в Україні та світі [Електронний ресурс] / О. І. Вознюк // Аграрна наука та харчові технології. — 2017. — Вип. 1. — С. 187-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anxt_2017_1_27.
Городняк І. В. Аналіз ринку органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Городняк, С. В. Петровський // Економічний простір. — 2023. — № 184. — С. 31-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2023_184_7.
Дітріх І. В. Тенденції світового ринку щодо органічних продуктів харчування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Я. С. Литвин // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2015. — № 2. — С. 70-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_2_11.
Жукова Я. Ф. Підтвердження автентичності органічних молочних продуктів: аналіз потенційних маркерів [Електронний ресурс] / Я. Ф. Жукова, П. І. Петров // Продовольчі ресурси. — 2017. — № 9. — С. 167-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2017_9_23.
Косар Н. С. Дослідження ринку органічних продуктів харчування України та напрями підвищення їх конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо. // Ефективна економіка. — 2016. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_2_13.
Крусір Г. В. Екологічне маркування органічних м’ясних продуктів [Електронний ресурс] / Г. В. Крусір, Л. І. Короленко, А. В. Кіріяк, О. О. Чернишова // Харчова наука і технологія. — 2015. — № 1. — С. 60-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khnit_2015_1_14.
Латишева В. В. Маркування органічних харчових продуктів в Україні: загальна характеристика правового регулювання [Електронний ресурс] / В. В. Латишева, В. М. Прилипко // Право і суспільство. — 2015. — № 4(2). — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4(2)__13.
Мазур Т. Г. Особливості виробництва органічних харчових продуктів [Електронний ресурс] / Т. Г. Мазур, Л. П. Загоруй // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. — 2014. — Вип. 29(2). — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzvm_2014_29(2)__7.
Притульська Н. В. Органічні харчові продукти: реалії та перспективи виробництва і споживання [Електронний ресурс] / Н. В. Притульська, Д. П. Антюшко, Ю. М. Мотузка // Товарознавчий вісник. — 2022. — Вип. 15(1). — С. 129-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvis_2022_15(1)__14.
Сопільняк І. С. Перспективи розвитку інтернет-торгівлі органічними продуктами харчування вітчизняного виробництва [Електронний ресурс] / І. С. Сопільняк // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — Вип. 3(2). — С. 100-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_3(2)__19.
Ткаченко О. М. Перспективи розвитку ринку органічних продуктів в Україні та світі [Електронний ресурс] / О. М. Ткаченко, І. О. Гаркавенко, С. А. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні. — 2023. — № 4. — С. 55-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2023_4_10.
Томашевська О. А. Виробництво органічних продуктів в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Томашевська, Т. В. Мірзоєва // Агросвіт. — 2012. — № 21. — С. 2-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_21_2.
Харченко Т. Б. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні [Електронний ресурс] / Т. Б. Харченко // Економіка АПК. — 2013. — № 9. — С. 37-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_9_8.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.06.2024 11.35.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Київ :: Запитання: 47838  
Жанна запитує:
Добрий день. Необхідна література про санації підприємств в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Жанно, добрий день. Радимо вам таку літературу:
Донченко Т. В. Теоретичні основи санації підприємств: сутність та функції [Електронний ресурс] / Т. В. Донченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2013. — № 3. — С. 124-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_3_19.
Кохан М. О. Організаційно-економічний механізм санації підприємств в Україні : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / М. О. Кохан ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 285 с.
Ліснічук О. А. Основні складові механізму санації підприємств України [Електронний ресурс] / О. А. Ліснічук // Бізнес Інформ. — 2013. — № 4. — С. 339-345. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_4_65.
Ліснічук О. А. Фінансове управління санаційною спроможністю машинобудівних підприємств України [Електронний ресурс] / О. А. Ліснічук // Бізнес Інформ. — 2017. — № 2. — С. 137-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_2_21.
Носань Н. С. Економіко-правова роль арбітражного керуючого в процесі санації підприємств в Україні [Електронний ресурс] / Н. С. Носань, С. А. Назаренко, Т. С. Назаренко // Modern economics. — 2022. — № 33. — С. 82-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2022_33_13.
Олійник А. В. Фінансовий механізм санації промислових підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / А. В. Олійник; Черніг. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2016. — 20 c.
Поважний О. С. Фінанси підприємств : підручник / О. С. Поважний, Н. А. Ясинська, Н. О. Шира; Донец. держ. ун-т упр.. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 456 c.
Приходько Д. О. Розробка заходів дієвої санації підприємств в Україні [Електронний ресурс] / Д. О. Приходько // Економічний простір. — 2017. — № 118. — С. 196-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_118_20.
Ролінський О. В. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Ролінський, О. Т. Прокопчук, А. М. Андрющенко. — Умань : Сочінський, 2012. — 302 c.
Руда О. Л. Санація і банкрутство підприємства в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Руда, О. В. Островська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2016. — № 1. — С. 30-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2016_1_5.
Семенова С. М. Санація балансу для покращення фінансового стану підприємства / С. М. Семенова // Rev. of Transport Econ. and Management. — 2020. — Вип. 3. — С. 164-176.
Сотникова Г. І. Проблемні аспекти правового регулювання процедури санації підприємств України [Електронний ресурс] / Г. І. Сотникова // Управління розвитком. — 2013. — № 16. — С. 97-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_16_39.
Цар О. З. Оцінка санаційної спроможності підприємств в Україні [Електронний ресурс] / О. З. Цар // Формування ринкових відносин в Україні. — 2013. — № 6. — С. 154-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_6_35.
Цар О. З. Планування та фінансування санації підприємств в Україні [Електронний ресурс] / О. З. Цар // Формування ринкових відносин в Україні. — 2015. — № 8. — С. 146-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_8_35.
Цар О. З. Фінансова санація суб’єктів господарювання в економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. З. Цар; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2017. — 20 c.
Чупіс А. В. Фінансова санація підприємств : навч. посіб. / А. В. Чупіс. — Суми : Довкілля, 2006. — 326 с.
Юрій Е. О. Санація як система заходів оздоровлення підприємства [Електронний ресурс] / Е. О. Юрій // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2013. — Т. 18, Вип. 3(3). — С. 160-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_3(3)__42.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 13.06.2024 08.58.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 47807  
Яна запитує:
Добрий день. Досліджую тему: розвиток іпотечного кредитування в Україні. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо таку літературу:
Артем’єва О. О. Іпотечне кредитування як дефіблірятор економіки України [Електронний ресурс] / О. О. Артем’єва // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. — 2021. — № 4(2). — С. 86-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2021_4(2)__13.
Бублик Л. Я. Розвиток державного регулювання іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Л. Я. Бублик. // Ефективна економіка. — 2017. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_11_69.
Гладких Д. М. Основні проблеми іпотечного кредитування та напрями його активізації в Україні [Електронний ресурс] / Д. М. Гладких // Бізнес Інформ. — 2022. — № 1. — С. 339-344. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2022_1_50.
Губа М. О. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Губа, О. І. Губа // Modern economics. — 2018. — № 8. — С. 55-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_8_8.
Давидюк О. О. Державне регулювання ринку іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк. // Фінансові дослідження. — 2018. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2018_2_11.
Демчук Н. І. Сучасний стан і тенденції розвитку споживчого та іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Демчук, О. В. Крилова, Ю. Ю. Остапчук. // Ефективна економіка. — 2019. — № 10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_10_4.
Журавльова Т. О. Іпотечне кредитування в Україні – реалії сьогодення [Електронний ресурс] / Т. О. Журавльова // Агросвіт. — 2019. — № 22. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2019_22_7.
Мeльник Л. М. Оцінка передумов розвитку іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Мeльник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2021. — Вип. 4. — С. 183-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2021_4_17.
Мельник К. М. Сучасні тенденції розвитку іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. М. Мельник, С. М. Колотуха // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2022. — Вип. 101(2). — С. 54-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2022_101(2)__8.
Омельченко О. В. Моделі іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Омельченко, О. А. Закладній // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2017. — № 10. — С. 83-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_10_17.
Побоча К. П. Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / К. П. Побоча, Я. А. Моль // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. — 2019. — № 2. — С. 202-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2019_2_16.
Руда О. Л. Становлення іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Руда. // Ефективна економіка. — 2018. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_5_43.
Семенча І. Є. Іпотечне кредитування в Україні: дослідження стану та моделювання змін [Електронний ресурс] / І. Є. Семенча, О. В. Недоспасова // Економіка та держава. — 2015. — № 6. — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_6_9.
Фатюха Н. Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 19. — С. 32-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_19_8.
Шиндель В. С. Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. С. Шиндель // Молодий вчений. — 2015. — № 1(2). — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_1(2)__24.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.05.2024 11.58.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 47799  
Олексій запитує:
Добрий день. Цікавить така тема: ринок цінних паперів України. Дякую
Наша відповідь:
Олексію, добрий день. Ось література за вашим запитом:
Бевза А. Передумови формування інформаційно-правової політики безпеки ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / А. Бевза // Evropsk? politick? a pr?vn? diskurz. — 2018. — Sv. 5, Vyd. 6. — С. 205-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2018_5_6_30.
Бєляєва І. П. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Бєляєва // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2020. — Вип. 1. — С. 202-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2020_1_32.
Біловус Т. В. Нормативно-правове забезпечення діяльності на ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Біловус // Економічний простір. — 2020. — № 156. — С. 192-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_156_37.
Буряченко А. Є. Підвищення ролі банківських установ у розвитку ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / А. Є. Буряченко, Ю. О. Боцман // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. — 2023. — № 30. — С. 35-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2023_30_7.
Карпич А. Ю. Ринок цінних паперів в Україні: актуальні проблеми та потенційні напрями їх вирішення [Електронний ресурс] / А. Ю. Карпич, О. С. Лялькін // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2021. — Вип. 6. — С. 229-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2021_6_35.
Коваленко Ю. Допоміжні фінансові корпорації на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / Ю. Коваленко // Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. — 2022. — Вип. 2. — С. 117-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aabere_2022_2_14.
Ляшенко Л. В. Становлення інституту юридичної відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Ляшенко, М. В. Плотнікова // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2017. — Вип. 6(2). — С. 40-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2017_6(2)__11.
Недільська Л. В. Особливості капіталізації ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Недільська, Н. О. Куровська, О. Є. Куровський // Бізнес Інформ. — 2023. — № 1. — С. 145-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2023_1_22.
Руда О. Л. Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Руда. // Ефективна економіка. — 2017. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_11_32.
Тімошенко Н. М. Фінансовий моніторинг на ринку цінних паперів України [Електронний ресурс] / Н. М. Тімошенко // Бізнес Інформ. — 2022. — № 10. — С. 175-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2022_10_23.
Цимбалюк Ю. А. Перспективи розвитку ринку цінних паперів України в умовах децентралізації влади [Електронний ресурс] / Ю. А. Цимбалюк, К. С. Холявіцька // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2023. — Вип. 102(2). — С. 194-201. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2023_102(2)__20.
Шаманська О. І. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Шаманська, С. М. Слободиський. // Ефективна економіка. — 2017. — № 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_2_16.
Штефан Л. Б. Тенденції розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Н. В. Мацедонська // Інфраструктура ринку. — 2020. — Вип. 42. — С. 338-345. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2020_42_59.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 13.05.2024 10.19.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.303892 seconds