Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Оля із міста: Черкаси :: Запитання: 47632  
Оля запитує:
Добрий день. Цікавить: просування брендів у соціальних мережах. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Оля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47629. Також додатково пропонуємо вам опрацювати таку літературу:
Бондар А. Соціальні мережі як інструмент формування внутрішнього і зовнішнього бренду території [Електронний ресурс] / А. Бондар // Політичний менеджмент. — 2012. — № 1-2. — С. 82-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2012_1-2_13.
Бучинська Н. Соціальні медіа як елемент у комунікаційному процесі брендів / Н. Бучинська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». — 2017. — № 863. — С. 273-278.
Вежель Р. Ю. І-брендинг як метасистема соціального управління промоцією об’єктів у віртуальному середовищі / Р. Ю. Вежель // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2016. — Вип. 2. — С. 96-100.
Дяченко К. В. Маркетинг впливу як ефективний інструмент просування бренду у соціальних мережах [Електронний ресурс] / К. В. Дяченко, В. А. Євтушенко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. — 2020. — № 11(2). — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2020_11(2)__6.
Іванюха Т. В. Контентна стратегія просування брендів у соціальних мережах [Електронний ресурс] / Т. В. Іванюха, Я. Д. Новікова // Молодий вчений. — 2017. — № 12. — С. 133-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_34.
Кітченко О. М. Використання інструментів маркетингових комунікацій з ціллю просування брендів в соціальних мережах [Електронний ресурс] / О. М. Кітченко, Є. Г. Приходько. // Ефективна економіка. — 2020. — № 12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_12_56.
Лебідь Н. М. Контент-план при SMM просуванні персонального бренда в соціальній мережі Instagram [Електронний ресурс] / Н. М. Лебідь // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — № 2. — С. 81-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_2_16.
Новікова Т. В. Модель просування персонального бренду / Т. В. Новікова, О. М. Христофорова, Н. Л. Морозова, Т. Р. Малафєєв, М. В. Бабенко // Проблеми економіки. — 2022. — № 4. — С. 232-244.
Стратюк В. Р. Комунікаційний потенціал соціальних мереж в контексті побудови персонального бренду HR директора компанії [Електронний ресурс] / В. Р. Стратюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 4(2). — С. 216-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_4(2)__38.
Студінська Г. Я. Формування бренд-простору в умовах глобалізації економіки / Г. Я. Студінська // Екон. вісн. ун-ту / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — 2017. — Вип. 32/1. — С. 21-27.
Титоренко Ф. С. Аналіз можливостей соціальної мережі як майданчика для продажу товару / Ф. С. Титоренко, Ю. С. Бокарєва // Системи оброб. інформації. — 2017. — Вип. 4. — С. 158-162.
Шталь Т. В. SMM як сучасні технології маркетингу / Т. В. Шталь, Г. Б. Дмитрієв // Бізнес Інформ. — 2019. — № 12. — С. 446-452.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.02.2024 20.04.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Київ :: Запитання: 47629  
Поліна запитує:
Вітаю! Мені потрібен список літератури для дипломної роботи за темою "Стратегія просування бренду в соціальній мережі Instagram як ефективний інструмент розвитку малого бізнесу". Наперед дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Безус Р. М. Маркетинговий менеджмент у SMM [Електронний ресурс] / Р. М. Безус, Л. С. Крючко, К. А. Перерва // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 21. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2021_21_12
Біловодська О. А. Прикладні засади звуження ніші як інноваційної стратегії просування у соціальних мережах в умовах діджиталізації бізнесу та формування цифрового середовища [Електронний ресурс] / О. А. Біловодська, Ю. С. Тхорук, В. Б. Збарживецька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. — 2020. —- Вип. 12. — С. 88-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2020_12_10
Білозубенко В. С. Цифрова економіка як середовище розвитку інноваційної діяльності малих підприємств [Електронний ресурс] / В. С. Білозубенко, Р. О. Городницький // Проблеми економіки. — 2021. — № 2. — С. 103-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2021_2_12
Бойко В. О. Соціальні мережі – перспективний напрям просування бізнесу у підприємницькій діяльності [Електронний ресурс] / В. О. Бойко, А. А. Осадчий, Л. О. Бойко // Вісник Херсонського національного технічного університету . — 2021. — № 2. — С. 178-185. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2021_2_24
Віннікова І. І. Особливості використання інструментів SMM у маркетинговій діяльності українських підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Віннікова, Г. М. Гребньов, Ю. О. Пузанова // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". — 2017. — № 14. — С. 275-280. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_44
Грабар О. І. Дослідження динаміки розвитку електронних соціальних мереж для ефективної реклами Інтернет-магазинів у сегменті українського мережевого бізнесу [Електронний ресурс] / О. І. Грабар // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 3. — С. 54-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_3_10
Грицак О. С. Оцінка та калькулювання собівартості маркетингових послуг у соціальних мережах (SMM) [Електронний ресурс] / О. С. Грицак // Підприємництво та інновації. - 2021. - Вип. 16. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidinnov_2021_16_19
Дяченко К. В. Маркетинг впливу як ефективний інструмент просування бренду у соціальних мережах [Електронний ресурс] / К. В. Дяченко, В. А. Євтушенко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. — 2020. — № 11(2). — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2020_11(2)__6
Захарченко А. О. Стратегії просування іноземних брендів побутової техніки у соціальних мережах [Електронний ресурс] / А. О. Захарченко // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 24. — С. 145-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_24_96
Іванюха Т. В. Контентна стратегія просування брендів у соціальних мережах [Електронний ресурс] / Т. В. Іванюха, Я. Д. Новікова // Молодий вчений. — 2017. — № 12. — С. 133-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_34
Капінус Л. В. Маркетингові SMM-технології підприємств харчової промисловості на онлайн-ринку [Електронний ресурс] / Л. В. Капінус, Т. А. Полуда, І. В. Ніколаєнко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2019. — Т. 30(69), № 6(1). — С. 59-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_6(1)__13
Касьянова Н. В. Тенденції розвитку бізнес-реклами в соціальних мережах [Електронний ресурс] / Н. В. Касьянова, Д. В. Мірошников // Modern economics. — 2021. — № 26. — С. 44-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2021_26_9
Кифяк О. В. Маркетинг у cоціальних медіа (SMM) як інструмент просування товарів та послуг [Електронний ресурс] / О. В. Кифяк, В. Д. Урда // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . — 2017. — № 14. — С. 123-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_14_27
Кітченко О. М. Використання інструментів маркетингових комунікацій з ціллю просування брендів в соціальних мережах [Електронний ресурс] / О. М. Кітченко, Є. Г. Приходько. // Ефективна економіка. — 2020. — № 12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_12_56
Косар Н. С. Формування комплексу маркетингу для малого бізнесу у соціальних мережах [Електронний ресурс] / Н. С. Косар, В. Р. Подарин // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2022. — Вип. 18(1). — С. 32-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2022_18(1)__5
Кудіна А. В. Дієві інструменти просування fashion-брендів через соціальну мережу Instagram [Електронний ресурс] / А. В. Кудіна // Маркетинг і цифрові технології. — 2020. — Т. 4, № 2. — С. 61-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mardigt_2020_4_2_9
Лебідь Н. М. Контент-план при SMM просуванні персонального бренда в соціальній мережі Instagram [Електронний ресурс] / Н. М. Лебідь // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2019. — № 2. — С. 81-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2019_2_16
Мальчик М. В. Таргетингова реклама як інструмент просування бізнес-сторінок у соціальних мережах [Електронний ресурс] / М. В. Мальчик, І. П. Адасюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. — 2020. — Вип. 3. — С. 127-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2020_3_14
Мостова А. Д. Сучасні тенденції та особливості просування бізнесу у соціальних мережах [Електронний ресурс] / А. Д. Мостова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2022. — Вип. 3. — С. 76-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cxeebu_2022_3_14
Нєвалов А. Г. Наи?поширеніші помилки під час просування бренду медійного продукту в соціальних мережах, зокрема в Instagram [Електронний ресурс] / А. Г. Нєвалов, Я.-І. І. Фостяк // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . — 2019. — № 17(1). — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2019_17(1)__10
Олініченко К. С. Трансформаційні зміни маркетингових сервісів в умовах карантину та війни / К. С. Олініченко, Г. Л. Чміль, Е. В. Пахуча // Економіка і регіон. — 2023. — № 1. — С. 70-80.
Осіпова А. А. Вплив соціальних мереж на розвиток бізнесу [Електронний ресурс] / А. А. Осіпова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. — 2022. — Вип. 101(2). — С. 246-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2022_101(2)__24
Похилько С. В. Соціальні мережі як майданчик для створення та розвитку бізнес-проектів [Електронний ресурс] / С. В. Похилько, А. Ю. Єременко // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. — 2020. — № 3. — С. 130-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSU_ekon_2020_3_16
Савицька Н. Л. Підприємницький маркетинг у соціальній мережі Instagram [Електронний ресурс] / Н. Л. Савицька, К. В. Полевич // Бізнес Інформ. — 2016. — № 11. — С. 419-424. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_11_71
Стрижкова Ю. Просування бренду у соціальних мережах з метою формування лояльності клієнтів автомобільної компанії яба як залучити цільову аудиторіюпокоління Y [Електронний ресурс] / Ю. Стрижкова // Маркетинг в Україні. — 2015. — № 5. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2015_5_10
Шталь Т. В. SMM як сучасні технології маркетингу [Електронний ресурс] / Т. В. Шталь, Г. Б. Дмитрієв // Бізнес Інформ. — 2019. — № 12. — С. 446-452. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_12_64

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 7.02.2024 00.11.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Черкаси :: Запитання: 47625  
Микола запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: "Внутрішній аудит інтегрованої звітності".
Наша відповідь:
Cерпенінова Ю. Історичний генезис інтегрованої звітності [Електронний ресурс] / Ю. Cерпенінова // Вісник економіки. — 2022. — Вип. 1. — С. 130-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2022_1_11
Гнилицька Л. В. Аудит інтегрованої звітності корпоративних підприємств [Електронний ресурс] / Л. В. Гнилицька, К. В. Безверхий // Фінанси України. — 2022. — № 9. — С. 98-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2022_9_8
Інтегрована корпоративна звітність : навч. посіб. / Р. О. Костирко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. — 302 с.
Конопліна О. О. Систематизація підходів до формату та показників інтегрованої звітності з метою застосування в аудиті [Електронний ресурс] / О. О. Конопліна, Ю. І. Мізік, Н. О. Чех // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. — 2020. — Т. 5. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2020_5_9
Мельник К. П. Трансформація очікувань користувачів результатів аудиту інтегрованої звітності [Електронний ресурс] / К. П. Мельник // Економіка, управління та адміністрування. — 2020. — № 1. — С. 81-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2020_1_15
Мельниченко О. В. Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків [Електронний ресурс] / О. В. Мельниченко // Бізнес Інформ. — 2013. — № 12. — С. 301-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_12_55
Нагорна І. В. Оптимізація внутрішнього аудиту звітності підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Нагорна. // Ефективна економіка. — 2023. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_5_49
Орлов І. В. Якість інтегрованої звітності та її характеристики [Електронний ресурс] / І. В. Орлов // Економіка, управління та адміністрування. — 2023. — № 1. — С. 105-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2023_1_17
Прозоров Д. В. Організаційно-методичні засади аудиту інтегрованої звітності підприємств [Електронний ресурс] / Д. В. Прозоров, О. С. Юрченко // Часопис економічних реформ. — 2022. — № 2. — С. 44-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2022_2_9
Прозоров Д. В. Організаційно-методичні засади аудиту інтегрованої звітності підприємств [Електронний ресурс] / Д. В. Прозоров, О. С. Юрченко // Часопис економічних реформ. — 2022. — № 2. — С. 44-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2022_2_9
Саблук П. Удосконалення оцінювання ефективності управлінської системи на основі інтегрованої звітності [Електронний ресурс] / П. Саблук, М. Проданчук, Н. Шевчук // Облік і фінанси. — 2022. — № 2. — С. 33-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2022_2_6
Чуєнков А. Оцінка капіталів в інтегрованій звітності [Електронний ресурс] / А. Чуєнков, С. Король // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2023. — № 4. — С. 202-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2023_4_16
Шерстюк О. Л. Трансформація моделі ризику аудиту в умовах перевірки інтегрованої звітності [Електронний ресурс] / О. Л. Шерстюк // Економіка, управління та адміністрування. — 2020. — № 1. — С. 88-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2020_1_16
http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/4475/1/Пантелеєв ЖП.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/346.pdf
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15152/1/Переваги_інтегрованої_звітності.pdf
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15152/1/Переваги_інтегрованої_звітності.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2021/11.pdf
https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2187/1/Ангелова Д.О._кваліфікаційна робота.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 5.02.2024 11.00.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Неоніла із міста: м. Жашків :: Запитання: 47604  
Неоніла запитує:
Доброго дня. Цікавить література на тему: "Класифікація обліково-аналітичної інформації".
Наша відповідь:
Добрий день, Неоніло. Радимо скористатись такими джерелами інформації:
Баришевська І. В. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / І. В. Баришевська та ін. // Modern Economics . – 2021. - №29. – С. 11-16. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/29-2021/baryshevska.pdf
Будько О. В. Класифікація обліково-аналітичної інформації з метою інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства [Електронний ресурс] / О. В. Будько // Інноваційна економіка. - 2015. - № 1. - С. 207-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_1_40.
Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : монографія / Л. В. Гнилицька. – Київ: КНЕУ, 2012. – 305 с.
Загородній А. Г. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту піприємства : монографія / А. Г. Загородній, Г. О. Партин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2022. - 245 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 218-245.
Киркач А. І. Класифікація джерел обліково-аналітичної інформації [Електронний ресурс] / А. І. Киркач. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/8534/1/Киркач А. І. Класифікація джерел обліково-аналітичної інформації.pdf
Матвієнко О. Роль обліково-аналітичної інформації в інформаційному забезпеченні сталої роботи підприємства [Електронний ресурс] / Олександр Матвієнко // Вас вітає Інтернет конференція! [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1891/. — Дата звернення : 24.01.2024.
Мельник Н. Б. Класифікація облікової інформації в управлінні підприємством / Н. Б. Мельник// Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. – 2015. – № 11. – С. 126-130.
Міньковська А. Обліково-аналітична інформації в системі забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / А. Міньковська. – Режим доступу: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/605/1/2.pdf
Обліково-аналітичне, фінансове та інформаційне забезпечення в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика : колект. монографія / [голов. ред.: Г. Є. Павлова, Л. М. Васільєва]. - Дніпро : Пороги, 2020. - 291 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Реслер М. В. Значення обліково-аналітичної інформації в управління підприємством [Електронний ресурс] / М. Реслер. – Режим доступу:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3438/1/ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ.pdf
Юзва Р. П. Обліково-аналітична система – інформаційне забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] / Р. П. Юзва. – Режим доступу:
https://magazine.faaf.org.ua/oblikovo-analitichna-sistema-informaciyne-zabezpechennya-upravlinnya-pidpriemstvom.html#:~:text=Обліково-аналітичну інформацію з метою,достовірністю, своєчасністю, способом передачі.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 24.01.2024 13.30.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Київ :: Запитання: 47597  
Ілля запитує:
Добрий день. Література про "Маркетингова політика". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бойко О. В. Формування та реалізація маркетингової політики підприємств сільськогосподарського машинобудування : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О. В. Бойко ; Луц. держ. техн. університет. — Луцьк, 2008. — 279 арк.
Бронська О. Ю. Трансформація маркетингової політики м'ясопереробних підприємств : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. Ю. Бронська ; Луган. нац. аграр. університет. — Луганськ, 2011. — 194 арк.
Герасимяк Н. В. Маркетингова товарна політика автомобілебудівних підприємств на ринку легкових автомобілів України : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. В. Герасимяк ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 241 арк.
Демко М. Я. Тенденції розвитку маркетингової збутової та комунікаційної політики вітчизняних і зарубіжних банків в умовах цифрової економіки [Електронний ресурс] / М. Я. Демко, Н. Т. Гринів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2021. — № 1. — С. 12-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2021_1_4.
Дергалюк Б. В. Ефективна маркетингова політика підприємства як фактор його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Б. В. Дергалюк, Д. О. Малюта. // Ефективна економіка. — 2022. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_11_15.
Жданова О. С. Формування маркетингової політики промислового підприємства : дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. С. Жданова ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 234 арк.
Кузьмак О. Маркетингова комунікаційна політика як інструмент забезпечення конкункурентних позицій підприємства в умовах ірраціональної поведінки споживачів [Електронний ресурс] / О. Кузьмак // Економічний форум. — 2022. — № 4. — С. 74-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2022_4_11.
Лабурцева О. Маркетингова цінова політика роздрібних торговельних мереж [Електронний ресурс] / О. Лабурцева // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2021. — № 3. — С. 92-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2021_3_9.
Панченко М. О. Формування маркетингової цінової політики підприємства в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / М. О. Панченко // Маркетинг і цифрові технології. — 2022. — Т. 6, № 3. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mardigt_2022_6_3_8.
Пенькова О. Г. Маркетингова політика розподілу фармацевтичних підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Пенькова. // Ефективна економіка. — 2023. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_5_6.
Серебренніков Б. С. Маркетингова цінова політика на електроенергетичному ринку : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Б. С. Серебренніков ; Київ. нац. екон. університет. — Київ, 2005. — 209 арк.
Ткачук І. А. Стратегічне управління маркетинговою товарною політикою підприємств : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І. А. Ткачук ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2008. — 186 арк.
Цурська Б. Г. Новітні інструменти маркетингової комунікаційної політики [Електронний ресурс] / Б. Г. Цурська, С. В. Бухта // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. — 2020. — № 10(1). — С. 149-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2020_10(1)__21.
Череп О. Г. Формування системи маркетингової товарної політики [Електронний ресурс] / О. Г. Череп, А. В. Коцеруба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2021. — № 1. — С. 320-323. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2021_1_57.
Шевченко О. Л. Маркетингова товарна політика підприємства (на прикладі фармацевтичної галузі України) : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О. Л. Шевченко ; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2003. — 225 арк.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 21.01.2024 13.08.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.36242 seconds