Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43415
   


Автор запитання: Надія із міста: Вінниця :: Запитання: 45424  
Надія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, потрібні джерела до курсової про проблеми формування місцевих бюджетів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Пропонуємо вам такі джерела для опрацювання:
Верланов Ю. Децентралізація в Україні: тенденції і фактори формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Ю. Верланов, О. Радиченко // Публічне управління та регіональний розвиток. — 2019. — № 6. — С. 732-752. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/purr_2019_6_4.
Вінницька О. Фінансова політика та її роль у формуванні доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О. Вінницька, І. Бержанір // Економічні горизонти. — 2018. — № 2. — С. 51-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fineconsm_2018_2_9.
Дахнова О. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / О. Дахнова, Ю. Сухіна // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(2). — С. 46-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(2)__13.
Дем’янчук О. Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації [Електронний ресурс] / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. — 2019. — № 13. — С. 55-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2019_13_11.
Дем’янюк А. Формування місцевих бюджетів в умовах здійснення реформи децентралізації [Електронний ресурс] / А. Дем’янюк // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 11(4). — С. 23-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2016_11(4)__7.
Журба О. Формування і використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни [Електронний ресурс] / О. Журба // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. — 2018. — Вип. 56. — С. 156-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2018_56_28.
Зінченко М. Податковий метод формування вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / М. Зінченко. // Ефективна економіка. — 2015. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_2_70.
Корягіна Т. Роль регіональних податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Т. Корягіна, В. Ільченко // Причорноморські економічні студії. — 2019. — Вип. 41. — С. 164-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_41_32.
Ляшенко Ю. Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування: досвід України та сусідніх країн [Електронний ресурс] / Ю. Ляшенко, В. Погорєлов. // Ефективна економіка. — 2016. — № 9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_9_33.
Матросова Л. Сучасні проблеми формування бюджетів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Матросова, Д. Соловйова // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(3). — С. 30-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(3)__10.
Машкаров Ю. Прикладні аспекти побудови економетричної моделі формування місцевого бюджету в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / Ю. Машкаров, М. Коваленко, М. Коваленко, В. Петченко. // Державне будівництво. — 2018. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2018_2_7.
Рошило В. Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблематика формування та напрями реформування [Електронний ресурс] / В. Рошило // Бізнес-навігатор. — 2019. — Вип. 2. — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_2_28.
Слюсар С. Вплив децентралізації на формування місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / С. Слюсар // Економічний вісник університету. — 2020. — Вип. 47. — С. 81-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2020_47_15.
Татарин Н. Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] / Н. Татарин, І. Пупко // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 29(2). — С. 85-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(2)__19.
Щур Р. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] / Р. Щур, Т. Зварич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2017. — Вип. 13(2). — С. 201-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2017_13(2)__26.
Яковченко Д. Сучасний стан формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / Д. Яковченко, О. Насібова. // Ефективна економіка. — 2018. — № 10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_10_63.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.04.2021 08.46.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45423  
Аліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про фондові ринки світу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліна! Перегляньте наступні джерела:
Бутенко Д. С. Розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності торгівельної інфраструктури національного фондового ринку / Д. С. Бутенко // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Криниця, 2013. – С. 117–120.
Карлін М. Управління державними фінансами : [навч. посібн.] / М. Карлін, О. Борисюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2013. – 273 с.
Коніна М. Сучасний стан фінансового ринку та шляхи його вдосконалення / М. Коніна // Економ. дискурс. – 2016. – Вип. 2. - С. 183–192.
Мозговий О. Сучасна парадигма функціонування світового фінансового ринку / О. Мозговий // Міжнародна економічна політика. – 2016. - № 1 (24). – С. 29-51.
Чурницька І. Розвиток фінансового ринку в Україні : глобальні виклики та переваги / І. Чурницька // Економіка та держава. – 2015. – № 10. - С. 40–44.
The Global Financial Centres Index [Електронний ресурс] // Longfinance.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/. - Назва з екрана.
The Global Financial Centres Index 10 [Електронний ресурс] // Longfinance.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.longfinance.net/publications/long-finance-reports/the-global-financial-centres-index-10/. - Назва з екрана.
Банира І. Найвпливовіші фондові біржі світу [Електронний ресурс] / І. Банира. - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21218/2/SEIED_2017_Banyra_I-Most_influential_stock_exchanges_154-155.pdf.
Борисюк О. В. Фінансовий ринок України: тенденції розвитку в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / О. В. Борисюк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2017. - Вип. 2 (07). - Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/47.pdf.
Голуб С. М. Тенденції та особливості розвитку фінансових ринків світу та України [Електронний ресурс] / С. М. Голуб // Наукові праці НДФІ. - 2016. - № 1 (74). - С. 126-136. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npndfi_2016_1_10.pdf.
Еш С. М. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : курс лекцій з дисц. «Фінансовий ринок» для студ. спец. «Фінанси» ден. та заоч. форм навч. / С. М. Еш ; Нац. ун-т харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2007. – 141 с. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/11006/3/Financial market.pdf.
Зарічна К. Вплив Covid – 19 на стан фондових ринків світу [Електронний ресурс] / К. Зарічна, В. А. Ковтун // Стратегічні пріоритети розвитку економічної системи України : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / за ред. Н. С. Танклевської. - Херсон : ХДАУ, 2020. - С. 74-77. – Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/4975/ . .- . . 12.11.2020.pdf?sequence=1.
Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Краснова // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - С. 129-134. - Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30293/Krasnova_129.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Михайлов О. І. Ефективність інтеграції фондових бірж світу [Електронний ресурс] / О. І. Михайлов ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2017 . – 65 с. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/13528/1/6.030203_Kopylova_Olha_Volodymyrivna1.pdf.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/.
Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. В. Чужикова]. — Київ : КНЕУ, 2016. — 495 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/78513626.pdf.
Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 15 Жовтня 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – 279 с. - Режим доступу: https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2019/151019/materials.pdf.
Ярошевська О. В. Паритет валют як віддзеркалення стану фондових ринків світу і руху капіталу [Електронний ресурс] / О. В. Ярошевська // Економіка і держава. - 2018. - № 2. - С. 56-61. - Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3982&i=12.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.04.2021 08.27.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Ніжин :: Запитання: 45422  
Альона запитує:
Доброго ранку! Підберіть літературу про фондові ринки України.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах
http://www.economy.in.ua/pdf/5_2020/20.pdfх
Діяльність фондови х бірж в Україні на сучасному етапі
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/100.pdf
Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/60.pdf
Структура фондового ринку
https://pidru4niki.com/73090/finansi/struktura_fondovogo_rinku
Аналіз розвитку фондового ринку в Україні на основі індексу ПФТС
https://www.researchgate.net/profile/Illia-Antoshchuk/publication/349943908_ANALIZ_ROZVITKU_FONDOVOGO_RINKU_V_UKRAINI_NA_OSNOVI_INDEKSU_PFTS/links/604840dc4585154e8c8ad188/ANALIZ-ROZVITKU-FONDOVOGO-RINKU-V-UKRAINI-NA-OSNOVI-INDEKSU-PFTS.pdf
Шкиря А.С. Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України
http://libfor.com/index.php?newsid=3871
Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України
http://global-national.in.ua/archive/19-2017/93.pdf
https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2019/151019/materials.pdf
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
https://www.nssmc.gov.ua/about-us/about-us/
https://ips.ligazakon.net/document/U1063_11?an=34
Українська міжбанківська валютна біржа
https://www.uicegroup.com/pro-birzhu-prat-umvb/istoriya/
https://pidru4niki.com/1228112859684/finansi/ukrayinska_mizhbankivska_valyutna_birzha_umvb
Фондова біржа ПФТС
https://pfts.ua/stock-exchange-pfts
http://www.fbp.com.ua/About/FoundingDocuments.aspx?link=index.php?content=591
Українська фондова біржа
https://ukrse.com.ua/ukrajinska-fondova-birzha
ПАТ «Українська біржа»
http://www.ux.ua/s204

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.04.2021 06.33.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Київ :: Запитання: 45369  
Інна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу за темою "Бюджетна політика країн Європейського Союзу". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Базика С. К. Бюджетне планування як інструмент фінансового стратегічного управління / С. К. Базика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 114-118.
Гаврилова Л. В. Формування бюджету в країнах із розвинутою економікою / Л. В. Гаврилова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 16. – С. 46-51.
Зубенко В. А. Формирование бюджета собственных ресурсов в Евросоюзе / В. А. Зубенко, А. Масалимова // Междунар. экономика. – 2016. – № 8. – С. 15-28.
Кудряшов В. П. Управління бюджетними операціями з урахуванням фіскальних правил / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2018. – № 12. – С. 31-51.
Кудряшов В. П. Фіскальні правила та коригування бюджетної політики / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2018. – № 11–12. – С. 47-59.
Плескач В. Зарубіжний досвід застосування середньострокового бюджетного планування / В. Плескач, Н. Конопацька // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 3-18.
Поручник А. Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі / А. Поручник, А. Кулай // Міжнар. економ. політика. - 2015. – № 1 (22). –– С. 5–26.
Соколовська А. М. Дискусійні питання реформування ПДВ / А. М. Соколовська, В. О. Твардієвич // Фінанси України. - 2016. - № 8. - С. 35-51.
Хорошаєв Є. С. Формування інтегративної фіскальної моделі в Європейському Союзі / Є. С. Хорошаєв. - К., 2015. 215 с.
Чекановський В. П. Світовий досвід реформування бюджетних систем зарубіжних країн та шляхи його впровадження в Україну / В. П. Чекановський // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 127-129.
Єврокомісія представила «бюджет розвитку» ЄС на 2020 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2715566-evrokomisia-predstavila-budzet-rozvitku-es-na-2020-rik.html.
Макогон В. Бюджетна політика у країнах ЄС [Електронний ресурс] / В. Макогон // Фінанси та банківська справа. – 2011. - № 6. – С. 36-46. – Режим доступу: http://visnik.knute.edu.ua/files/2011/06/4.pdf.
Подакова В. Є. Гармонізація системи оподаткування в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В. Є. Подакова, К. В. Бондаревська, В. О. Гришкін // Причорноморські економічні студії. – 2018 . – Вип. 33. – С. 36-40. – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2018/33_2018/9.pdf.
Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро на боротьбу з епідемією [Електронний ресурс] // Економічна правда : [вебсайт]. - Електронні дані. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/14/659378/. – Назва з екрана.
Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. В. Чужикова]. — Київ : КНЕУ, 2016. — 495 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/78513626.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.04.2021 04.19.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45360  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу з розвитку моделі "зеленої економіки" та сучасних агротехнологій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
«Зелёная» экономика: обзор оценок окружающей среды Европы / ЕАОС. – Копенгаген, 2011. – 213 с.
Агаркова Н. В. Регіональний вимір екологічної безпеки з урахуванням загроз виникненні техногенних і природних катастроф / Н. В. Агаркова, А. Б. Качинський, А. В. Степаненко. – Київ : НІСД, 1995. – 234 с.
Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці : [моногр.] / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : Тріада-М, 2011. – 502 с.
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутич, Є. В. Хлобистов ; [за ред. акад. Б. М. Данилишина]. – Суми : Університет. книга, 2009. – 240 с.
Національна політика «зеленого» зростання в Україні : моногр. / Т. П. Галушкіна, Л. О. Мусіна, Н. І. Хумарова. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України ; Саки : ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – 272 с.
Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року в галузі електроенергетики та вугільної промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.44699.0.
Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку «зеленої» економіки / [за наук. ред. д.е.н., проф., заслуженого економіста України Т. П. Галушкіної]. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України ; Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – 264 с.
Костерін В. Екоподаткова трудова реформа – основа зеленої економіки [Електронний ресурс] / В. Костерін. – Режим доступу: http://www.greenparty.ua/news/news_23495.html.
Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» [Електронний ресурс] : моногр. / В. Г. Потапенко. - Київ : НІСД, 2012. – 360 с. - Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-04/Potapenko_mon-29b20.pdf.
Рибачук В. П. Кластерна модель інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону на засадах «зеленої економіки» [Електронний ресурс] / В. П. Рибачук // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. - 2016. - Вип. 19. Ч. 1. - С. 110-113. - Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_19/1/28.pdf
Тищенко О. П. Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / О. П. Тищенко, С. А. Заніздра // Бізнес Інформ. – 2014. –
№ 8. – С. 34–39 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_8_6.
Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/
article?art_id=47920&cat_id=46017&showHidden=1#_Toc231016337.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.04.2021 08.01.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.311463 seconds