Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44414
   


Автор запитання: Катерина із міста: Коломия :: Запитання: 46427  
Катерина запитує:
Доброго дня! Потрібна література на тему: « Інтернет-банкінг- інноваційний розвиток банківської сфери. Стан і перспективи розвитку в Україні».
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже відповідали на запитання. Номер відповіді довідки 46426.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.05.2022 13.02.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Коломия :: Запитання: 46426  
Катерина запитує:
Доброго дня! Потрібна література на тему: « Інтернет-банкінг- інноваційний розвиток банківської сфери. Стан і перспективи розвитку в Україні».
Наша відповідь:
Андросова О. Ф. Інтернет-банкінг як складова ринку банківських послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. Ф. Андросова, І. О. Безродна // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. — 2018. — № 1. — С. 93-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2018_1_15
Говорушко Т. А. Загрози і небезпеки розвитку інтернет-банкінгу в Україні [Електронний ресурс] / Т. А. Говорушко, І. П. Cитник, Т. О. Немченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2013. — № 2. — С. 74-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_2_17
Говорушко Т. А. Розвиток інтернет-банкінгу в Україні [Електронний ресурс] / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, В. М. Ляховецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 15(5). — С. 146-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15(5)__40
Губа М. О. Інтернет-банкінг: рівень розвитку, перспективи функціонування та пропозиції щодо вдосконалення даної системи [Електронний ресурс] / М. О. Губа, Л. О. Алєксєєва // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(1). — С. 42-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(1)__12
Жам О. Ю. Інтернет-банкінг – економія часу у ХХІ столітті / О. Ю. Жам, Ю. В. Пироженко // Економіка. Фінанси. Право. — 2020. — № 5(1). — С. 41-44.
Захаркін О. О. Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послуг [Електронний ресурс] / О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна, М. О. Авраменко // Причорноморські економічні студії. — 2017. — Вип. 23. — С. 173-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_23_35
Костюк В. А. Тенденції розвитку інтернет-банкінгу в Україні. [Електронний ресурс] / В. А. Костюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2013. — Вип. 181(5). — С. 45-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(5)__8
Котуранова Т. В. Інтернет-банкінг в Україні – інноваційний розвиток банківської сфери [Електронний ресурс] / Т. В. Котуранова, Я. С. Вартоха, М. О. Александрова // Економічний простір. — 2019. — № 146. — С. 43-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2019_146_6
Латковська Т. Правові та теоретичні проблеми визначення інтернет-банкінгу в Україні [Електронний ресурс] / Т. Латковська, А. Марущак, У. Олексій // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2021. — № 1. — С. 27-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2021_1_5
Лисяк О. М. Реальність та перспективи інтернет-банкінгу як напрямку діджиталізації в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Лисяк, О. М. Сагайдак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. — 2021. — № 21. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2021_21_12
Міщанин О. М. Інтернет-банкінг в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Міщанин // Молодіжний економічний дайджест. — 2014. — № 1(1). — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/med_2014_1(1)__16
Москальов А. А. Інтернет-банкінг як напрям розвитку банківських послуг [Електронний ресурс] / А. А. Москальов, А. О. Рудько // Молодий вчений. — 2018. — № 11(2). — С. 1172-1175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11(2)__157
Радько Є. Б. Сучасний стан інтернет-банкінгу як явища: перспективи, переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Є. Б. Радько, Н. П. Мешко. // Ефективна економіка. — 2018. — № 12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_12_82
Руда О. Л. Інтернет-банкінг – базовий інструмент на ринку банківських послуг [Електронний ресурс] / О. Л. Руда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2015. — Вип. 12(2). — С. 185-188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_12(2)__46
Сербина О. Г. Інтернет-банкінг: українська практика та світовий досвід [Електронний ресурс] / О. Г. Сербина, О. М. Загузова // Молодий вчений. — 2014. — № 4(07)(1). — С. 122-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)__36
Шилькова А. О. Теоретичні підходи до сутності поняття "Інтернет-банкінг" [Електронний ресурс] / А. О. Шилькова // Управління розвитком. — 2014. — № 11. — С. 95-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_11_38

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.05.2022 12.50.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Житомир :: Запитання: 46402  
Анна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка у пошуку літератури на тему:Валютний ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Радимо Вам використати наступні джерела: – Веріга Г.В. Валютний ринок України: проблеми і перспективи регулювання : монографія / Г. В. Веріга ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 325 с. : рис., табл.
– Валютний ринок України: нові кроки до стабільності // Все про бухгалтерський облiк. – 2015. – № 23 (2260). – С. 15-16.
– Малахова О. Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми / О. Малахова, М. Марусин // Світ фінансів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 2. – С. 46-60.
– Федяєва О. О. Валютний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку / О. О. Федяєва // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2011. – № 13. – С. 56-59.
– Береславська О. Тенденції на міжнародних ринках та їх вплив на валютний ринок України / О. Береславська // Вісник національного банку України з додатком "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності". – Київ, 2003. – № 7. – С. 38-40.
– Волощук Т. Особливості валютної політики НБУ та її вплив на валютний ринок України в умовах фінансової нестабільності / Т. Волощук // Банківський та реальний сектор економіки : фінансово-економічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів [м. Тернопіль, 25 берез. 2015 р.]. – Тернопіль, 2015. – С. 31-33.
– Рябініна Л. М. Доларизація економіки України та її наслідки / Л. М. Рябініна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – № 4. – С. 91-97.
– Сомик А. В. Доларизація економіки України / А. В. Сомик // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – 2014. – № 8. – С. 12-18.
– Поплюйко Я. В. Доларизація економіки України: статистичні оцінки / Я. В. Поплюйко // Статистика України. – 2008. – № 2. – С. 44-50.
– Гаряга Л. О. Нестабільність валютного курсу в Україні / Л. О. Гаряга // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. – Вип. 2. – С. 43-50.
– Аналіз, оцінювання і моделювання валютно-курсової політики трансформаційної економіки України : монографія ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси : ЧНУ, 2013. 232 с.
– Валютно-курсова політика України : монографія / М.І.Крупка, Н.В.Жмурко, Д.В.Ванькович та ін. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 365 с.
– Бодрова Н.Є. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи / Н.Є. Бодрова // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. – 2012. – № 1. – C. 103.
– Пасічник А.Г. Валютний ринок України : аналіз сучасного стану та шляхи вдосконалення / А. Г. Пасічник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 37-43.
– Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 3-9.
– Павлoва O. Сучасний стан валютнoгo ринку України та прoблеми йoгo функціонування / О.Павлова // Ефективна екoнoміка. – 2013. – № 10.
– Щербакова О. Валютна політика Національного банку України / О.Щербакова // Вісник НБУ. – 2007. – № 6. – С.6-9.
– Табінський В.А. Стабілізація валютного курсу як необхідний фактор економічного розвитку в Україні / В.А.Табінський, Є.О.Колєснік, І.С.Сіліна // Молодий вчений. – 2017. – № 12(52). – С. 768-772.
– Береславська О. Девальвація гривні та спричинені нею виклики для України / О.Береславська // Вісник Національного банку України. – 2020. – № 2. – С. 26-33.
– Коковіхіна О.О. Визначення основних загроз валютній безпеці держави : матеріали Приазовського економічного вісника / О.О.Коковіхіна, А.В.Боярська. – Запоріжжя, 2019. – № 5. – С. 276-280.
– Лавров Р.В. Сучасні тенденції валютного регулювання в Україні / Р.В.Лавров, І.В.Садчикова, І.О.Середюк // Економіка та держава. – 2019. – № 8.
– Химич І. Валютний ринок України: оцінка тенденцій зміни та основні антикризові заходи політики стабілізації / І.Химич, Н.Юрик, І.Котовська // Соціально-економічні проблеми і держава. – Тернопіль, 2018. – № 1 (18). – С. 149-165.
– Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3(205) – С. 3-44.
– Гаряга Л. О. Нестабільність валютного курсу в Україні / Л.О. Гаряга // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – Одеса, 2015. – Вип. 2. – № 57. – С. 43-50.
– Король М.М. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи / М.М.Король, О.Р. Сташисина // Сталий розвиток економіки – 2015 - № 3(28) – С. 65-58.
– Крупка М.І. Валютно-курсова політика України : монографія / М.І. Крупка, М.І. Кульчицький, Н. В. Жмурко, Д. В. Ванькович. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 366 с.
– Харабара В.М. Сучасний стан та перспективи розвитку валютного ринку України / В. М. Харабара // Економіка та держава. – 2016 - № 3 – С. 28-30.
– Береславська О.І. Валютна політика України: теорія та практика : монографія / О.І. Береславська; Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДЦ з пробл. оподаткування. – Ірпінь, 2010. – 330 c.
– Віблий П.І. Проблеми валютного регулювання в Україні / П.І. Віблий, Х.В. Горбова, Б.А. Федак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819. – С. 368-372.
– Король М.М. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи / М.М. Король, О.Р. Стасишина // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2016. – № 3 (28). – С. 65-70.
– Крупа В.Р. Фактори дестабілізації валютного ринку України / В.Р. Крупа // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2014. – С. 124-129.
– Ткач С.В. Концептуальні основи організації валютної системи держави / С.В. Ткач // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2015. – Вип. ІІ (58). Економічні науки. – С. 6-13.

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3716/1/Малахова О..pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9766/1/Кваліфікаційна робота.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/3_2016/8.pdf
https://biem.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/Zhuravka_32.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/180.pdf
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7754&i=6
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2046
https://pidru4niki.com/14860419/ekonomika/valyutniy_rinok_ukrayini_osoblivosti_yogo_funktsionuvannya
http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/167/160
file:///C:/Users/User/Desktop/sre_2015_3_10.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/6_2017_ukr/45.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/sova_0009.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.05.2022 22.58.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Конотоп :: Запитання: 46391  
Віталій запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка у пошуку літератури на тему: Економіка Японії. Дякую.
Наша відповідь:
Бортницький В. А. Роль держави у формуванні інноваційної економіки на прикладі Японії [Електронний ресурс] / В. А. Бортницький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 11. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_11_20

Гаврилюк Р. П. Державна політика японії у сфері розвитку інноваційної економіки [Електронний ресурс] / Р. П. Гаврилюк // Економіка та держава. - 2012. - № 10. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_10_13

Конєва Т. А. Вплив валютного курсу на економіку Японії [Електронний ресурс] / Т. А. Конєва, А. В. Кузнєцов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2017. - Вип. 24(1). - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24(1)__5

Конєва Т. А. Вплив процесу старіння населення на економіку Японії [Електронний ресурс] / Т. А. Конєва, А. В. Кузнєцов // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 614-617. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_137

Красільчук Я. Наслідки землетрусу 11 березня 2011 року для економіки Японії [Електронний ресурс] / Я. Красільчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2011. - Вип. 98(2). - С. 27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_98(2)__12

Кулик В. В. Аналіз галузевої структури економік Японії та України в рамках агрегованих моделей "витрати – випуск" [Електронний ресурс] / В. В. Кулик // Наукові праці НДФІ. - 2020. - Вип. 3. - С. 109-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2020_3_8

Кучай Т. П. Досягнення Японії у сфері освіти - рушійна сила розвитку економіки, культури, прогресу нації [Електронний ресурс] / Т. П. Кучай // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Вип. 1. - С. 222-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_1_30

Савастєєва О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. / О. Савастєєва ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Гуляєва В. М., 2019. - 177 с.

Чала В. С. Стратегія розвитку зеленої економіки Японії [Електронний ресурс] / В. С. Чала // Економічний простір. - 2020. - № 164. - С. 17-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_164_5

Черевко Г. Функціонування малих підприємств в аграрному секторі економіки: українські реалії та досвід Японії [Електронний ресурс] / Г. Черевко, І. Черевко, Д. Черевко // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2015. - № 22(1). - С. 13-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2015_22(1)__4

Яценко Б. П. Економіка знань: сучасний науково-виробничий комплекс Японії [Електронний ресурс] / Б. П. Яценко // Український географічний журнал. - 2014. - № 1. - С. 21-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2014_1_6

Яценко Б. Структура господарства Японії : економіко-геогр. дослідж. господарства постіндустр. країни / Б. Яценко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. - Київ: [б.в.], 2006. - 253 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 9.05.2022 18.30.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 46350  
Костянтин запитує:
Добрий день. Підскажіть будь-ласка літературу на тему: "Статистична звітність підприємств як складова інтегрованої звітності". Заздалегідь дякую. З повагою, Костянтин.
Наша відповідь:
Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання [Електронний ресурс] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 5. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_5_5

Гик В. Інтегрована звітність підприємств: бібліометричний аналіз [Електронний ресурс] / В. Гик // Облік і фінанси. - 2021. - № 3. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2021_3_3

Жиглей І. В. Звіт з управління – складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності? [Електронний ресурс] / І. В. Жиглей, Д. М. Захаров // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - 2019. - Вип. 1. - С. 18-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2019_1_5

Карпушенко М. Ю. Інтегрована звітність як джерело оцінки діяльності підприємства [Електронний ресурс] / М. Ю. Карпушенко, Д. С. Шахвердян // Бізнес Інформ. - 2019. - № 3. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_3_38

Костирко Р. О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові [Електронний ресурс] / Р. О. Костирко // Економіка України. - 2013. - № 2. - С. 18–28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2013_2_3

Левицька С. О. Соціальна складова інтегрованої звітності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / С. О. Левицька // Фінанси України. - 2019. - № 12. - С. 98-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_12_10

Лепетан І. М. Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Лепетан, Н. Г. Здирко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 3. - С. 115-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_3_11

Макаренко В. Ю. Інтегрована звітність підприємств: засадничі понятійно–термінологічні визначення [Електронний ресурс] / В. Ю. Макаренко // Інноваційна економіка. - 2018. - № 7-8. - С. 130-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_7-8_21

Мервенецька В. Ф. Статистична звітність в управлінні технічними та енергетичними ресурсами сільськогосподарський підприємств [Електронний ресурс] / В. Ф. Мервенецька // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(2). - С. 293-299. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(2)__37

Момотюк Л. Є. Фінансова звітність у забезпеченні статистичного аналізу діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Л. Є. Момотюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 21. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_21_9
Мулик Т. О. Інтегрована звітність підприємства: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Т. О. Мулик, Н. В. Ващілова. // Ефективна економіка. - 2019. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_11_40

Павелко О. В. Інтегрована звітність підприємств як ключове джерело інформації для стейкхолдерів [Електронний ресурс] / О. В. Павелко, Н. І. Гарапко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. - 2021. - Вип. 1. - С. 138-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2021_1_16

Проданчук М. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством [Електронний ресурс] / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 2. - С. 24-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_2_5

Ткачук Г. О. Інтегрований облік та звітність в управлінні корпоративного підприємства: теоретичні аспекти запровадження та контролю [Електронний ресурс] / Г. О. Ткачук, Л. В. Іванченкова, Л. Б. Скляр // Економіка харчової промисловості. - 2021. - Т. 13, Вип. 2. - С. 87-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2021_13_2_12

Цаль-Цалко Ю. С. Статистична і фінансова звітність в системі інформаційних ресурсів для оцінювання розвитку бізнесу територіальних громад [Електронний ресурс] / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз // Наукові горизонти. - 2018. - № 6. - С. 36–46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2018_6_7

Чайка Т. Ю. Коефіцієнтний аналіз трудових ресурсів і витрат на оплату праці: розрахунок за фінансовою і статистичною звітністю та сучасні тенденції аналізу (на прикладі підприємств готельно-ресторанного бізнесу) [Електронний ресурс] / Т. Ю. Чайка, Н. Ю. Мардус, Ю. А. Логвінов // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 22. - С. 90-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_22_17

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.04.2022 12.02.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278748 seconds