Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44414
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Черкаси :: Запитання: 27696  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти нформацію за темою: "Особливості творення образу оповідача в українській літературі: від давнини до сьогодення". Буду дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Ми вже давали відповідь на подібні запитання раніше. Див.: Віртуальна бібліографічна довідка-Розширений пошук-Пошук по: Номеру запитання-24194, 27083, 27269.
Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела:
Образ оповідача в «посмішках» Остапа Вишні-http://soch.org.ua/obraz-opovіdacha-v-«posmіshkakh»-ostapa-vishnі
ВІД ФАКТУ ДО ХУДОЖНЬОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ (МАЙСТЕРНІСТЬ ОПОВІДАЧА)-http://litmisto.org.ua/?p=1868
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ (на матеріалі дитячих оповідань В. Винниченка)-http://eprints.zu.edu.ua/1760/1/2.pdf
О. М. Плужник. АВТОБІОГРАФІЧНІСТЬ ТВОРЧОСТІ АНАТОЛІЯ ДІМАРОВА-http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_19/5.pdf
http://www.oblosvita.kiev.ua/2406/kiyevo-pecherskij-paterik-yak-literaturna-patka-ukrainskogo-pismenstva/
http://www.ukrlit.vn.ua/info/criticism/system.html
http://www.ukrlit.vn.ua/making1/dabfo.html
http://www.ukrtvory.com.ua/11tu164.html
http://grebenka.com/index/0-261
Вербальне вираження етнопсихічних архетипів у романі О.Ільченка "Козацькому роду нема переводу...": автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / С.В. Помирча; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09psvrnp.zip
Поетика раннього Гоголя ("Вечори на хуторі біля Диканьки", "Миргород"): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 [Електронний ресурс] / О.Д. Краснобаєва; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01kodprg.zip
Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років XX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 [Електронний ресурс] / Г.О. Маслюченко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 18 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04mgolrs.zip
Вальнюк Б. «Мазепа» Богдана Лепкого: «образ автора» та його роль у формуванні композиції твору // Молода нація. — К., 1999. — Вип.10. — С.188–194.
Варинська А. М. Образ автора і проблеми лінгвостилістичного аналізу (на прикладі творів М. М. Коцюбинського) // Наука і сучасність. — К., 1998. — Ч.1. — С.139–144.
Варинська А. М. Проблема образу автора в художньому творі // Вісник. — Черкаси, 2000. — Вип. 15: Сер.: Філологічні науки. — С.119–125.
Давидова-Біла Г. Проблема образу автора в ліриці Івана Франка // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — Донецьк, 2000. — Вип.5. — С.94–110.
Клочек Г. Д. Кілька штрихів до «образу автора» в поемі Т. Шевченка «Гайдамаки» // Наукова шевченківська конференція (31; 1994; Луганськ). XXXI наукова шевченківська конференція 9–11 березня 1994 року. — Луганськ, 1994. — С.67–69.
Козачишина, Оксана. Образ оповідача в ракурсі гендерної специфіки комунікативного стилю мовної особистості: індивідуально-авторський аспект // Наукові записки. — Кіровоград, 2008. — Вип. 75 (2) : Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — С.229–231.
Крупа М. Зумовленість синтаксису озвученої мови у новелі Черемшини «Парубоцька справа» позатекстовими факторами образу автора // Науковий вісник. — Чернівці, 2007. — Вип.321–322: Слов’янська філологія. — С.384–389.
Лапко О. А. Автор, образ автора, авторский голос (теоретико-методологічний ракурс) // Вісник. — Х., 2004. — N607: Сер. Філологія, вип.39: Харківська філологічна школа і сучасність. — С.14–18.
Мариновская Н. Б. Образ автора в повестях Т. Г. Шевченко. Военная лексика в речевой структуре // Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи: філологічні науки (м. Донецьк, квітень 1997 р.). — Донецьк, 1997. — С.150–151.
Сліпушко О. Парадигма образу автора у Галицько-Волинському літописі // Література. Фольклор. Проблеми поетики. — К., 2008. — Вип.30. — С.234–243.
Ткачук Т. Образність у художній літературі, авторське світобачення Богдана Лепкого // Наукові записки. — Вінниця, 2007. — Вип.9. — С.242–245.
Цепа О. «Фольклоризована» маска молодого Шевченка (про образ автора у циклі «Думки») // Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Наукові записки. — Кіровоград, 1998. — Вип.15: Сер. Філологічні науки (українське літературознавство). — С.150–153.

.: Розділ: Література :: 30.03.2012 06.57.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.216733 seconds