Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44199
   


Автор вопроса: Олександра из города: Рівне :: Вопрос: 27789  
Олександра спрашивает:
Допоможіть будь-ласка знайти матеріали на тему "Інтермедіальність". Заздалегідь дякую!
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію:
Борисова И. Е. Интермедиальный аспект взаимодействия музыки и литературы в русском романтизме : автореф. дис. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/intermedialnyi-aspekt-vzaimodeistviya-muzyki-i-literatury-v-russkom-romantizme
Воробйова М. В. Специфіка актуалізації змісту інтермедіальних алюзій: фреймовий підхід (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Novfil/2009-35/033-036.pdf
Ґенеза жанрових форм у контексті інтермедіальності : програма Міжнар. наук. конф.
(29–30 верес. 2011 р.). – Режим доступу: http://plc.at.ua/konf/geneza_programa.doc.
Драч І. Д. Інтермедіальні маркери в малій прозі Миколи Хвильового як ознака елітаризму / І. Д. Драч // Літературознавство. – 2009. – № 12. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/nvvnu/filolog/2009_12/R1/Drach.pdf.
Інтермедіальність. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/314070/
Інтермедіальність. – Режим доступу: http://uchenyjkot.ru/infusions/pro_download_panel/download.php?did=38849
Кондратюк Л. Художні взаємодії різних видів мистецтва як проблема літературознавства / Л. Кондратюк // Інозем. філологія. – 2009. – Вип. 121. – С. 285–292. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/infil/2009_121/articles/33 kondratiuk formatted.pdf.
Кочерга С. Асоціативне поле "італійського" інтермедіального тексту в драматичній поемі Лесі Українки "У пущі". – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pafn/2009_XLVII/pdf/44-50.pdf.
Мірошниченко Л. Я. Архітектура і література у романі В. Ґолдінґа «Шпиль». – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lits/2010_29/293_300.pdf.
Романюга Н. В. Поняття інтермедіальності в проекції на англомовні переклади
Михайла Коцюбинського / Н. В. Романюга // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2010. – № 9. – С. 310–315. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/nvvnu/filolog_mov/2010_9/R4/Romanyuga.pdf
Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=3980&start=6
Тишунина Н. В. Методология интермедиального анализа в свете междисциплинарных исследований / Н. В. Тишутина // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века : материалы Междунар. науч. конф. 18 мая 2001 г. – СПб., 2001. – Вып. 12. - C. 149-154. – Сер. «Symposium».– Режим доступу: http://anthropology.ru/ru/texts/tishunina/symp12_32.html
Чібалашвілі А. О. Художній синтез в музичному мистецтві ХХ століття. Від взаємодій
стилів до взаємодії мистецтв. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/api/2010_25/47.pdf.
Чуканцова В. О. Интермедиальный анализ в системе других подходов к исследованию
литературных художественных текстов: преимущества и недостатки. – Режими доступу: http://goncharov-sa.narod.ru/chukancova.doc.
ftp://lib.herzen.spb.ru/text/chukacheva_108_140_145.pdf.

.: Раздел: Литература :: 5.04.2012 13.25.59 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
   

Generated in 0.208376 seconds