Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Ірина із міста: Глухів :: Запитання: 27814  
Ірина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на тему:" Предмет світова література у системі мовно- літературної освіти учнів старших класів". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні джерела інформації:
1. Мірошниченко, Леся Федорівна.
Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Леся Мірошниченко. - К. : Вища шк., 2007. - 414,[1] с.

2. Кращі уроки світової літератури. Вип. 3 / уклад. Є. І. Науменко. - Харків : Основа, 2010. - 173,[1] с. : табл. - (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 12 (85))

3. II Султанівські читання на Прикарпатті // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 12. - С. 2-3. - Зміст: Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі
Інформація про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "II Султанівські читання. Актуальні проблеми викладання літератури у середній та та вищій школі"., що відбулася 21-22 жовтня 2011 р.у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника .

4. Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу "Сучасні підходи до вивчення світової літератури" // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 2. - С. 20-27
Досвід роботи викладачів світової літератури по використанню інтерактивних технологій на уроках. Описані такі прийоми як кубування та "шість капелюхів мислення".

5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін в основній та старшій школі у 2011/2012 навчальному році // Зарубіжна література в школі. - 2011. - № 17. - С. 2-16

6. Ісаєва О.
Концептуальні роздуми щодо мети та завдань сучасного підручника з літератури для старшої школи / О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 7-8. - С. 41-44
Головною ідеєю автора є те, що в умовах стрімкої інформатизації та глобалізації суспільства змінюються і завдання предметного підручника.

7. Бачук, Тетяна.
Культурологічний аспект формування творчої особистості в процесі вивчення світової літератури / Тетяна Бачук // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 6-9. - Бібліогр.: 17 назв.
Автор статті розглядає основні напрями викладання літератури з погляду культурологічного підходу. Акцентується увага на педагогічних технологіях та методиках для реалізації культурологічного компонента.

8. Богосвятська А. І.
Сучасні типи уроків світової літератури: пошук, натхнення, фантазія / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 10. - С. 37-41. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: Уроки-портрети. ; Уроки-подорожі. ; Уроки-пошуки. ; Уроки вивчення художнього образу. ; Інтегровані уроки. ; Уроки-майстерні. ; Уроки-діалоги. ; Уроки-диспути. ; Театралізовані уроки. ; Нестандартні уроки-лекції. ; Нестандартні уроки-бесіди. ; Уроки-ігри. ; Уроки-фантазії. ; Мультимедійні уроки, або уроки з використанням ІКР(інформаційно-комунікативних технологій).. - Бібліогр. в кінці ст.
Огляд новаторських типів уроків світової літератури.

9. Богосвятська А.І.
Імідж сучасного уроку світової літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 1. - С. 16-21. - Бібліогр.:14 назв.
Мета пропонованої статті - спрямувати рух думки сучасного словесника у бік розуміння , як підняти імідж уроків світової літератури в сучасній школі.

10. Богосвятська А.І.
Використання ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій) у процесі викладання світової літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 2. - С. 2-9. - Бібліогр.:10 назв.
В статті висвітлюються різні форми проведення уроків світової літератури та використання інформаційно-комунікативних технологій. Особлива увага приділяється важливості компетентності вчителя у викладанні літератури. Автор статті детально зупиняється на способах застосування ІКТ на уроках світової літератури.

11. Болгаріна, Ірина.
Оптимізація освітньо-культурного досвіду учнів у процесі вивчення світової літератури засобами музейних ресурсів / Ірина Болгаріна // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 3. - С. 18-22 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Автор описує дидактичну модель оптимізації освітньо-культурного досвіду учнів у процесі вивчення світової літератури засобами музейних ресурсів і вважає використання цих ресурсів є максимально дієвим способом навчання, виховання та саморозвтку учнів.

12. Бондарук, Лілія.
Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу "Сучасні підходи до вивчення світової літератури" / Лілія Бондарук // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 1. - С. 27-33
В статті представлені матеріали з розробками уроків за ігровими технологіями. Запропоновані матеріали поповнять методичну скарбничку вчителів й стануть джерелом нових ідей для власних розробок уроків з використанням ігрових технологій.

13. Григор'єва, Ірина Григорівна .
Компетентнісний підхід до вивчення світової літератури в загальноосвітній школі / Ірина Григорівна Григор'єва // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 11-13

14. Кушкова, Світлана Іванівна.
Вісім ознак сучасного уроку світової літератури / Світлана Іванівна Кушкова // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 5. - С. 7-12 : іл.
В статті подано характеристику сучасного уроку світової літератури.

15. Мельник А.
Вивчення художніх творів світової літератури у культурологічному контексті / Анжела Мельник // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 6. - С. 104-108. - Бібліогр.: 15 назв.
У статті висвітлено основну проблематику та питання Всеукраїнської науково-практичної конференції "Художня література і екзистенціальна філософія". Запропоновано структурний підхід до вивчення художніх творів світового письменства у культурологічному контексті, що сприяє осягненню ідейно-естетичної сутності твору, даватиме можливість простежити діалогічно-культурологічні зв'язки означеного контексту.

16. Мельникова, Лариса.
Створення програм самореалізації особистості як стимул до розвитку літературної компетенції учня / Лариса Мельникова // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 2-4. - Бібліогр.: 4 назв.. -
У статті запропоновано технологію розвитку літературної компетенції учнів засобами створення моделей програм самореалізації особистості на прикладі предмета "Світова література".

17. Орлова, Ольга.
Сприйняття художнього тексту як методична проблема / Ольга Орлова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 2. - С. 14-18
У статті аналізується процес емоційно-чуттєвого сприйняття художньої літератури на матеріалі програмових документів та методичних концепцій викладання світової літератури в середній школі.

18. Ревнивцева, Олена.
Вивчення системи роботи вчителя світової літератури та російської мови / Олена Ревнивцева // Школа. - 2010. - № 12. - С. 42-45. - Бібліогр. в кінці ст.

19. Сафарян, Світлана.
Формування активної читацької діяльності - складової інформаційно-методичного середовища вчителів світової літератури / Світлана Сафарян // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 2-5
В статті мова йде про інформаційно-методичне середовище - сукупність умов, які забезпечують навчання школярів та професійне зростання педагогів.

20. Сипко, Людмила.
Слово на захист російського класичного роману / Людмила Сипко // Всесвітня література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 5
Автор статті акцентує увагу на проблемах вивчення російської літератури в рамках шкільної програми курсу "Світова література". Пропонується перелік тем необхідних для вивчення в школі, які на думку автора сприяли б не тільки інтелектуальному, але й моральному вдосконаленню старшокласників.

21. Хроменко І.
Використання технології розвитку критичного мислення на уроках світової літератури / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 6. - С. 34-40. - Бібліогр. в кінці ст.
В статті автор доводить необхідність використання вчителем технології розвитку критичного мислення, надає загальні відомості про цю категорію мислення та дає практичні поради учителю літератури для створення сприятливого навчального середовища. Також в статті наведена орієнтовна структура уроку та зразок уроку позакласного читання розроблених за технологією розвитку критичного мислення.

22. Хроменко, Ірина.
Інформаційно-комунікаційні технології на уроках світової літератури / Ірина Хроменко // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - № 1. - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
З досвіду роботи вчителів-практиків по викоританню інформаційно-комунікативних технологій на уроках світової літератури.

23. Шкловська О.Н.
"Діалог з митцем" на уроці зарубіжної літератури: актуальні проблеми, пошуки, рішення / О. Н. Шкловська // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 12. - С. 61-64
Метою даної розвідки є окреслення шляхів оптимізації діалогічної діяльності учнів з художніми творами на основі урахування їх наративної структури та комунікативно-прагматичної орієнтації.

24. http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru/mesogaia/ivaniv01.htm
25. http://studentam.net.ua/content/view/8504/97/
26. http://lit-1.blogspot.com/2012/03/blog-post_17.html
27. http://librar.org.ua/sections_load.php?s=agriculture&id=2678&start=9
28. http://kruchenova.files.wordpress.com/2011/07/d181d0b2d196d182d0bed0b2d0b0-d0bbd196d182d0b5d180d0b0d182d183d180d0b0.pdf
29. http://www.oblosvita.kiev.ua/3014/cili-i-sposobi-vivchennya-svitovoi-literaturi-v-shkoli/

.: Розділ: Література :: 6.04.2012 19.55.03 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 1.457701 seconds