Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44608
   


Автор запитання: Богдана із міста: Дніпропетровськ :: Запитання: 28218  
Богдана запитує:
Доброї ночі, прошу Вашої допомоги з такого питання:"Які літературознавчі праці присвячені 20-30-м рокам ХХ ст."
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела:

Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів, 1996.

Атом серця : укр. поезія першої половини ХХ ст. : для ст. шк. віку / упоряд. Ю. І. Коваліва. – К. : Веселка, 1992. – 350 с.

Безхутрий Ю. Хвильовий: проблеми інтерпретації. – Харків: Фоліо,
2003. – 495 с. – Бібліогр.: с. 491-495.

Біла А. Український літературний аванґард: пошуки, стильові напрямки: монографія; [ 2-е вид,доп. і переробл.] / Анна Біла. – К.: Смолоскип, 2006. – 464 с.
Білецький О. Завдання та перспективи розвитку україн¬ського літературознавства // Зібрання праць: У 5 т. — К., 1966. — Т. 3.

Білецький О. Літературознавство і критика за 40 років ра¬дянської України // Зібрання праць: У 5 т. — К.,1966. — Т. З

Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики: спроба літературно-наукової методології. – Т. 1. – Прага, 1925. (Перевидання за редакцією М. Ільницького. – К., 1998).

Васьків М. Український роман 1920-х-початку 1930-х років: ґенерика й архітектоніка: монографія / М.С.Васьків. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2007. – 208 с.

Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 686 c.

Жулинський М. Г. Із забуття – в безсмертя (Сторінки призабутої спадщини). – К. : Дніпро, 1990.

Журенко О. Модерні тенденції української романістики 20-х рр. ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 „Українська література” / О.М.Журенко.– К., 2003. – 20 с.

...З порога смерті... : письменники України – жертви сталін. репресій. Вип. 1 / упоряд., передм. О. Г. Мусієнко. – К. : Радянський письменник, 1991. - 494 с.

Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ століття. / упоряд. М. Ільницький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 432 с.

Ільницький О. Український футуризм 1914-1930 / Олег Ільницький; [перекл. з англ. Рая Тхорук]. – Львів: Літопис, 2003. – 456 с.

Історія української літератури ХХ ст. : у 2 кн. / В. Дончик, В. Агеєва,
Ю. Ковалів та ін. – К. : Либідь, 1993. – Кн. 1. – 382 с.
Історія української літературної критики та літературознав¬ства : У 2 кн. : хрестоматія / упоряд. П. Федченко, М. Павлюк, Т. Бовсунівська. – К., 1996, 1998.

Лавріненко Ю. А. Розстріляне відродження : антологія 1917-1933 : поезія-проза-драма-есей / упоряд. Ю. А. Лавріненко. – 2-е вид. – К. : Смолоскип, 2003. – 983 с.

Мовчан Р. Український модернізм 1920-х: портрет в історичному інтер’єрі: монографія / РаїсаМовчан. – К.: ВД „Стилос”, 2008. – 544 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія; [2-е вид., переробл. І доп.] / Соломія Павличко. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

Петров В. Проблеми літературознавства за останнє 25- ліття – 1920-1945 // Українське слово. – К., 1994. – Т. 1.

Письменники Радянської України : збірник. – К. : Рад письменник, 1955. – Вип. 14 : 20-30 роки : нариси творчості / упоряд. С. А. Крижанівський. – 1989. – 407 с.

Репресоване "відродження" / упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник. – К. : Україна, 1993. – 399 с.

Розстріляне Відродження : шедеври укр. репресованої прози / ред.-уклад. С. Заготова. – Донецьк : БАО, 2008. – 415 с.

Сеник Л. Роман опору: український роман 20-х років: проблеми національної ідентичності /Любомир Сеник. – Львів: Академічний Експрес, 2002. – 239 с.

Становлення і нищення шкіл та напрямів у літературознавстві 20–30-х років XX ст. (Наєнко М. К. Історія українського літературознавства : підруч.)
http://litmisto.org.ua/?p=3954

.: Розділ: Література :: 9.05.2012 01.09.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.321847 seconds