Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 44547
   


Автор вопроса: Сергій из города: с. Вікторія :: Вопрос: 28389  
Сергій спрашивает:
Де почерпнути інформацію про компоративний аналіз художніх тукстів? Чи є праці про "Лісову пісню" Лесі Українки і "Озерний вітер" Юрка Покальчука?
Наш ответ:
Доброго дня, Сергію!
Маємо надію, що наступний матеріал, стане Вам у пригоді:
1. Бандура О.М. Теорія літератури : посібник для вчителів / О. М. Бандура. - К. : Радянська школа, 1969. - 288 с
2. Іванишин, В. П. Нариси з теорії літератури [Текст] : навчальний посібник / В. П. Іванишин. - К. : Академія, 2010. - 256 с.
3. Їм промовляти душа моя буде: "Лісова пісня" Лесі Українки та її інтерпретації [Текст] : литературный обзор / Сост. В. Агеєва. - К. : Факт, 2002. - 223 с.
4. Кузичева А.П. Творчество: загадки, иллюзии, правда : книга для учащихся старших классов / А. П. Кузичева. - М. : Просвещение, 1991. - 128 с
5. Кулінська, Л. П. Проза Лесі Українки [Текст] : монографія / Л. П. Кулінська. - К. : Вища школа, 1976. - 168 с.
6. Кулінська, Л. П. Усвіті ідеї та образів (Особлівості поетики драми Лесі Українки) [Текст] / Л. П. Кулінська. - К. : Видавництво художньої літератури "Дніпро", 1971. - 222 с.
7. Леся Українка. Лісова пісня. Бояриня [Текст] : Біографія письменниці, стислий переказ творів, аналіз текстів, зразки учнівських творів : посібник для 10 класу / рец. О. П. Телехова. - Х. : Ранок, 2001. - 64 с.
8. Пути анализа литературного произведения : пособие для учителя / ред. Б. Ф. Егоров. - М. : Просвещение, 1981. - 222 с
9. Русская классическая литература : разборы и анализы. - М. : Просвещение, 1969. - 406 с.
10. Тимофеев Л.И. Проблемы теории литературы / Л. И. Тимофеев ; ред. П. Ф. Рощин. - М. : Государственное учебно-педагогическое издательство Мин. просв. РСФСР, 1955. - 304 с.
11. Яросевич, Л. Леся Українка і музика [Текст] / ред. А. М. Прохоров. - К. : Музична Україна, 1978. - 125 с.
* * * * *
12. Бондаренко Ю. Аналіз художньо-історичних творів з оприявленими міфологічними структурами / Ю. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - N6. - С. 11-14.
13. Васюта С. Схема-алгоритм як ефективний засіб аналізу художнього твору / С. Васюта // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - N10. - С. 10-14.
14. Воюшина М.П. Формирование системы читательских умений в процессе анализа художественного произведения / М.П. Воюшина // Начальная школа. - 2004. - N3. - С. 39-44.
15. Волошина Н. Використання образотворчого мистецтва на уроках літератури в умовах профільного навчання (на матеріалі "Лісової пісні" Лесі Українки) / Н. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. - 2009. - N 11. - С. 2-5.
16. Гаврілець Г.М. "Лісова пісня" - шедерв української драматургії / Г. М. Гаврілець // Все для вчителя. - 2011. - N 34/36. - С. 182-183.
17. Дробот Н.В. Урочище Нечимне - колиска "Лісової пісні" / Н. В. Дробот // Все для вчителя. - 2011. - N 34/36. - С. 125-132.
18. Гуменюк В. "Лісова пісня" в постановці кримськотатарських митців / В. Гуменюк // Слово і час. - 2005. - №3. - С. 79-82.
19. Друзь О. Компаративний аналіз як засіб осягнення ідейно-художнього змісту драматичного твору. Урок-мандрівка сторінками феєрій "Синій птах" М.Метерлінка та "Лісова пісня" Лесі Українки. 10 клас / О. Друзь // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - N 4. - С. 44-45.
20. Заіка О. Яке воно - справжнє кохання? Матеріали до уроку-диспуту в 10-му класі за "Лісовою піснею" Лесі Українки / О. Заіка // Українська мова та література. - 2006. - N9(14 березня). - С. 23.
21. Караман С. Аналіз художнього, публіцистичного та наукового тексту / С. Караман // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - N10. - С. 40-46.
22. Кашуба Є. Формування навичок компаративного аналізу художнього тексту в учнів пропедевтичного етапу навчання / Є. Кашуба // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - N 9. - С. 26-27.
23. Кожухова Н. Леся Українка. Драма-феєрія "Лісова пісня" : Проблема боротьби за вільне , красиве, духовно багате життя людини 11- й клас / Н. Кожухова // Українська мова та література. - 2011. - N 5/7. - С. 59-62.
24. Коробко М. "Лісова пісня": міф чи реальність? / М. Коробко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - N 4. - С. 35-38.
25. Латій В.Ю. "Лісова пісня" Лесі Українки. Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини. Характеристика образів / В. Ю. Латій // Все для вчителя. - 2009. - N 23/24. - С. 120-121.
26. Лазаренко І. Психологічні передумови аналізу літературного твору / І. Лазаренко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2010. - N 12. - С. 10-12
27. Марко В. "Лісова пісня" : взаємодія цінностей / В. Марко // Дивослово. - 2011. - N 2. - С. 38-43.
28. Плітко В. Образ Килини з погляду екзистенціальних проблем життя ("Лісова пісня" Лесі Українки) / В. Плітко // Слово і час. - 2005. - №8. - С. 20-25.
29. Медвідь Н.О. Духовні скарби художнього світу Моріса Метерлінка і Лесі Українки. На матеріалі драм "Синій птах" і "Лісова пісня" / Н. О. Медвідь // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2007. - N 8. - С. 15-18.
30. По-новому про "Лісову пісню" Лесі Українки // Слово і час. - 2006. - №10. - С. 81-85.
31. Пустова Е. Півстоліття на балетній сцені / Е. Пустова // Студії мистецтвознавчі. - 2008. - N 4. - С. 78-86.
32. Погребняк В. Специфіка аналізу художніх творів крізь призму ідеостилю митця / В. Погребняк // Українська мова та література. - 2010. - N 22. - С. 14-16.
33. Розвозчик М. Мавка - новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" / М. Розвозчик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2009. - N3. - С. 38-40.
34. Романенко Ю. Стилістичні можливості синонімії : урок у 10 класі на матеріалі "Лісової пісні" / Ю. Романенко // Дивослово. - 2011. - N 2. - С. 2-4.
35. Смаїлова М. Чотири варіанти аналізу одного ліричного твору / М. Смаїлова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - N6. - С. 14-18.
36. Скупейко Л. Пролог як міфообраз світу АВ ORIGINE в "Лісовій пісні" Лесі Українки / Л. Скупейко // Слово і час. - 2003. - № 2. - С. 22-30.
37. Скупейко Л. Форми художнього часу в "Лісовій пісні" Лесі Українки / Л. Скупейко // Слово і час. - 2005. - №8. - С. 16-20.
38. Смелзер, Н. Д. О компаративном анализе, междисциплинарности и интернационализации в социологии [Текст] / Н.Дж. Смелзер // Социологические исследования. - 2004. - N11. - С. 3-12.
39. Сюндюков І. Зірка в серці : "Лісова пісня" Лесі Українки як модель Українського Всесвіту: до 100-річчя створення / І. Сюндюков // День. - 2011. - №165-166(16-17 вересня). - С. 8.
40. Хмелюк М. "Лісова пісня" Лесі Українки крізь призму міфопоетики : рецензия / М. Хмелюк // Слово і час. - 2006. - №11 . - С. 81-82.
41. Рец. на Скупейко Л.І. "Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки" / Л. І. Скупейко. - К.: Фенікс, 2006.-416 с.
42. Циголко Н.П. Леся Українка. "Лісова пісня" / Н. П. Циголко // Все для вчителя. - 2011. - N 34/36. - С. 30-34.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tvo/2011_4/020.pdf
Кіриєнко Т.С. Застосування елементів компаративного аналізу текстів на уроках літератури
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vg/2002_9/57_9.pdf
Алексєєва Т. Аналіз художнього тексту
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vlnu/Ped/2008_24/11_piatakova.pdf
П’ятакова Г. Формування компетенції аналітика тексту у викладача літератури як педагогічна проблема
http://h.ua/story/246846
Філософія вічності Юрка Покальчука
http://82.207.74.6/files/naukovi chitanny/filologia/ivaschuk.htm
Іващук О. А. Елементи магічного реалізму у фольклорно-містерійному творі Ю. Покальчука “Озерний вітер”
Успіхів!

.: Раздел: Литература :: 12.06.2012 12.27.03 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
   

Generated in 0.511108 seconds