Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44535
   


Автор запитання: Настя із міста: Полтава :: Запитання: 28850  
Настя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Облік і аналіз фінансових результатів в системі управління підприємством" Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Шановна Настю!
На Ваш запит знайдено наступні документи:
Власюк, Г. В. Проблеми та напрями вдосконалення обліку фінансових результатів [Текст] [Електрон. ресурс] / Г. В. Власюк // Держава та регіони : журнал. – 2008. – N6. – С.60-65. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Гейєр, Е.С. Вплив видів обліку на методологію визначення фінансового результату [Текст] [Електронний ресурс] / Е.С. Гейєр // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – N3. – С.342-350. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Городянська, Л. Облік доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва та особливості фінансової звітності [Текст] [Електрон. ресурс] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – N3. – С.28-39. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Гуцаленко, Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів [Текст] / Л. Гуцаленко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – N12. – С.24-32.

Дмитренко, А. В. Удосконалення обліку формування фінансового результату та розподілу прибутку від спільної діяльності [Текст] / А. В. Дмитренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2009. – N4. – С.158-162. – викладачі ПУСКУ.

Касич, А.О. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках [Текст] [Електронний ресурс] / А.О. Касич, І. В. Ткаченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N2. – С.185-191. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Пасенко, В.В. Облік і аналіз фінансових результатів аграрних підприємств [Текст] [Електронний ресурс] : автореф. дис. : 08.00.09 / В.В. Пасенко. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2008. – 21 с.

Пісьмаченко, Л.М. Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів та їх відображення у фінансовій звітності підприємства [Текст] / Л.М. Пісьмаченко, О.М. Гнезділова // Держава та регіони : журнал. – 2008. – N3. – С.195-199.

Прохар, Н.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] : монографія / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Прохар, Н.В. Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях [Текст] : автореф. дис. : 08.00.09 / Н.В. Прохар. – М. : Нац. ун-т біоресурс. і природокористув. України, 2009. – 20 с.

Фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та фінансовими результатами діяльності // Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управ лінні підприємством : навч. посіб. / В. В. Сопко. — К. : КНЕУ, 2006. — Розділ 8. – С. 239–360.

Янчева, Л.М. Особливості обліку фінансових результатів у готельних комплексах [Текст] / Л.М. Янчева, Н.С. Герасимова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст]. Вип. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О.I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2005. – С.3-8.

М.Є.Скрипник, Н.В.Скрипник, РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_2_1/NV-2011-V2_66.pdf

Шипіна С.Б. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // ВІСНИК ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки. – 2012. – № 1 (59). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2012_1_1/53.pdf

Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства.–Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2011_31_1/Frol_Tr.pdf

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_1/10.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2011_19/u1119kin.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/123.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_4/44.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/avpch/En/2011_60/Yuryeva.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_7/u1207phi.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/18_1/18_1_Bilecka.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/vpdaa/2011_1/117.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_7/183_Malinowska_20_7.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_2/114.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2012_62/statti/32.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_t1/105.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_2/013.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2010_5/pdf/ratushna.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2010_5/pdf/bud`ko.pdf

.: Розділ: Література :: 5.10.2012 11.23.04 :.
.: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
   

Generated in 0.210466 seconds