Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45243
   


Автор запитання: Вадим із міста: Суми :: Запитання: 29290  
Вадим запитує:
Добрий вечір, мені потрібна інформація на тему: "Правова основа місцевого самоврядування в Україні"
Наша відповідь:
Вадиме! Перегляньте, будь ласка, довідки за такими номерами:
2287, 11961, 13084, 19613, 22947, а також більш нові документи:

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. //ВВР України, 1997.- №24.

Закон про місцеве самоврядування України: Науково-практичний коментар/
В.І. Батрименко, В.І. Борденюк, Г.В. Виноградова, М.І. Єрофєєв, Ю.І. Крегул. – К.: Книга, 1999.

Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в
Україні : кол. монографія / В.О. Антонечко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін. – К. :Атіка, 2007. – 864 с.

Антонова Н.А. Нормативно-правовое регулирование местного самоуправления //Закон и право. – 2006 – №10. – С. 13 – 16.

Баштаник В., Лукашкова В. Оптимізація системи місцевого самоврядування в
Україні у контексті запровадження європейських стандартів регіонального управління //Вісник НАДУ. – 2003. – № 2. – С. 274 – 283.

Волков В. Правові та практичні проблеми розвитку законодавства про місцевесамоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук. – 2003. – № 2-3. – С. 324 –335.

Вюртенбергер Т. Розвиток конституційної основи місцевого самоврядування //Законодавство України: науково-практичні коментарі, 2006 – № 8. – С. 26 – 29.

Григорьев В.А. Эволюция местного самоуправления. Отечественная и
зарубежная практика : моногр. – К. : Истина, 2005. – 424 с.

Делія Ю. Правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис .. канд. юрид. наук. – К., 2003.

Європейська хартія “Про місцеве самоврядування” : Прийнята в Страсбурзі 15 жовтня 1985 р. // Місцеве самоврядування. – 1997. – № 1-2.

Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого
Самоврядування // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 10. Місцеве самоврядування в Україні. – С.141 – 145.

Корпань О.В. Правові проблеми організації самоврядування в Україні. – К.: Оріяни,2001.

Куйбіда В.С. Конституційно-правові проблеми місцевого самоврядування в Україні. – Львів: Літопис, 2001.

Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років. –К., 1999.

БАКЛАГОВ Ю. Б. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npmaup/2010_1/pdf_files/219-224.pdf

Євтушенко О. Конституційно-правові засади державної влади і місцевого самоврядування в Україні
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2009_24/Gileya24/P4.pdf

Ежкова А. А. Конституционно-правовые проблемы обеспечения финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10ocecvu.pdf

Мазуренко Л.А.ПРОТИРІЧЧЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Debu/2008-1/doc/4/09.pdf

Майданник О. Концептуальні питання розвитку конституційно-правових основ місцевого самоврядування в Україні
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_pravo/2010_156/10moo.pdf

Павленко С.В.СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Debu/2008-2/doc/2/23.pdf

Салівон Г.Правова основа розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unzap/2009_3/unz31Salivon.pdf

Свиридов І. Сучасний стан правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpdu/2011_1/doc/3/05.pdf

Чумакова О.В.НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ОСНОВИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Debu/2008-1/doc/4/08.pdf

.: Розділ: Література :: 8.11.2012 17.27.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.365575 seconds