Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Настя із міста: Полтава :: Запитання: 29322  
Настя запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему:" Зміст і струкртура складання звіту про фінансові результати споживчою кооперацією". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо інформацію:
Гавриленко Олена Юріївна. Розвиток послуг кредитної споживчої кооперації України : Дис... канд. наук: 08.00.04 - 2008.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/341267.html .- Режим доступу:
Складання Звіту про фінансові результати.- Режим доступу:
http://posibnyky.vntu.edu.ua/buh_ob/buhg_2/142_1.htm
Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств).-Режим доступу:
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=3660&start=5
Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою: теорія та практика.- Режим доступу:
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=7463&start=6

****
Білопольський, М.Г. Проблематика гнучкого розвитку регіональних систем споживчої кооперації // ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ . - 2010 . - № 2. - С.18-20.
Власенко, В.А. Оцінка та основні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму управління розвитком системи споживчої кооперації України // Торгівля і ринок України . - Т. 1 . - 2008. - С.34-42.
Демчишин, Марія Ярославівна. Моделювання виробничої та торгівельної діяльності підприємств споживчої кооперації України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Демчишин Марія Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2007. - 267 арк. : табл., рис. - Бібліогр.: арк. 251-267.
Eкономіка підприємств споживчої кооперації [Текст] : тест. завдання для контролю знань студ. напряму підготов. 6.030504 "Економіка підприємства" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; уклад.: Качмарик Я. Д., Лупак Р. Л. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2010. - 99 с. - Бібліогр.: с. 92-97. - 70 экз.
Мягких, І.М. Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ . - 2009 . - № 1. - С.136-142.
Пуздрач, Лариса ІванівнаБухгалтерський облік на підприємствах сфери обігу споживчої кооперації [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. спец. "Облік і аудит" / Л. І. Пуздрач, П. О. Куцик. - Л. : Укоопспілка, Львівська комерційна академія, 2003 .
Сімонова, В.С. Особливості й умови формування конкурентного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації України // Торгівля і ринок України . - Т. 1 . - 2011. - С. 58-64

.: Розділ: Література :: 10.11.2012 12.33.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.233034 seconds