Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44536
   


Автор запитання: Марина із міста: Запоріжжя :: Запитання: 29937  
Марина запитує:
Допоможіть, будь ласка, дібрати бібліографію до теми "Ораторська проза барокової доби у сучасному вітчизняному літературознавстві"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Ораторська проза барокової доби у сучасному вітчизняному літературознавстві:
1.http://www.bookbrains.com/book_287_chapter_65_Praktichne_zanjattja_№13_Barokova_oratorsko-propovіdniсka_proza.html
2.http://www.bishop.kharkov.ua/statti/бароко-–-мистецький-стиль-і-літературна-епоха
3. http://b-ko.com/book_226_glava_21_Художній_світ_ук.html
4.http://www.bookbrains.com/book_287_chapter_79_PROZA_TA_DRAMATURGІJA_Osnovna_lіteratura.html
5. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/intelekt/2012_10/Badrak.pdf
6. Зелінська, О. Звертання в барокових проповідях: [особливості стиліст. використання звертань в укр.. барокових проповід. ХVІІ ст.] / О. Зелінська // Укр. мова. – 2007. - № 1. – С. 65-72.
7. Бойченко, К.Зорова поезія: на перетині «бароко-сьогодення» / К. Бойченко // Слово і час. – 2003. - № 12. – С. 50-55.
8. Шевчук, В. Формально-інтелектуальні барокові вірші із середини ХVІІ століття / В. Шевчук // Укр. мова та л-ра. – 2001. - № 43. – С. 15-26.
9. Шевченко, В. Українське літературне бароко кінця ХVІ- ХVІІІ с.: спроба узагальнення. плеяда віршотворців / В. Шевченко // Укр. мова йл-ра в сер. шк.. – 2000. – № 1. – С. 116-126.
10. Маланюк, Є. Доба українського Бароко / Є. Маланюк // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. – 2005. - № 8. – С. 27-28.
11. Ісіченко, І. (архієпископ). Бароко - мистецький стиль і літературна доба / архієпископ Ігор Ісіченко // Дивослово. - 2010. - № 10. - С. 27-34.
12. Солецький, О. Валерій Шевчук і бароко / О. Солецький // Дивослово. - 2010. - № 10. - С. 35-40.
13. Нежива, Людмила. Світоглядна сила та естетична краса українського літературного бароко / Л. Нежива // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. . - 2011. - № 9. - С. 32-39. - Бібліогр.: 12 назв.
14. Гуцуляк, Ірина Георгіївна. Ретроспекція і сучасний стан вивчення українського бароко : навч. посіб. / Ірина Гуцуляк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 50, [1] с. - Бібліогр.: с. 38-50.
15. Наєнко, Михайло Кузьмович. Історія українського літературознавства і критики : навч. посіб. / М. К. Наєнко. - Київ : Академія, 2010. - 514, [1] с. - (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). - Бібліогр.: с. 515.
16. Галич, Олександр Андрійович. Теорія літератури : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв. - Вид. 4-те, стер. - Київ : Либідь, 2008. - 486, [1] с.
17. Білоус, Петро Васильович. Вступ до літературознавства : навч. посіб. / П. В. Білоус ; [ред. Н. А. Ганжа]. - Київ : Академія, 2011. - 334 с. - (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.).
18. Чижевський, Дмитро Іванович. Українське літературне бароко [Текст] : вибрані праці з давньої літератури / Д. І. Чижевський ; голова ред. кол. О. Пріцак ; підготов. вид., передм. О. В. Мишанич ; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - К. : Обереги, 2003. - 575 с. - (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 4).
19. Нежива, Людмила Львівна. Українське літературне бароко. Культурологічний та мистецтвознавчий аспекти вивчення [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Нежива ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. - 180 с. : рис. - Бібліогр.: с. 174-178.
20. Наєнко, Михайло Кузьмович. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції [Текст] / М. К. Наєнко. - К. : Академія, 1997. - 320 с.
21. Євшан, Микола. Критика. Літературознавство. Естетика [Текст] / М. Євшан ; упоряд., передм.,прим. Н. Шумило. - К. : Основи, 1998. - 658 с.
22. Галич, О. А. Загальне літературознавство [Текст] : навч. посібник для вузів / О. А. Галич [та ін]. - Рівне : [б.в.], 1997. - 543 с.
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Література :: 24.12.2012 02.21.33 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
   

Generated in 0.46934 seconds