Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Сивашское :: Запитання: 29948  
Тетяна запитує:
Допоможіть ,будь - ласка, знайти матеріали для написання відповіді за питанням "Творча еволюція шістдесятників у ""постчорнобільський період". Буду вдячна за інтернет ресурси.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Можливо, корисними будуть наступні джерела:
1. Проблема Чорнобиля в творчості поетів-шістдесятників // http://referat.ukraine-ru.net/?cm=26793
2. Гладир Ю. Феномен шістдесятництва в сучасній літературознавчій інтерпретації // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_94/statti/21.pdf
3. Гришина С.В. Українська публіцистика 60-х і 90-х років ХХ століття в контексті національного відродження (ідеї і тенденції): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.В. Гришина ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2004. — 20 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04gsvvit.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Водяна П. М. Релігійно-духовні мотиви у творчості Ліни Костенко // http://www.nbuv.gov.ua/Portal//Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_10/11.htm
5. Лебединцева Н.М. Явище літературного покоління в українській культурі кінця ХХ ст. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2009_105/105-8.pdf
6. Галич О. А. Рецепція Києва в щоденнику Олеся Гончара // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2010_11_1/8.pdf
7. Двуличанська О. А. Топос міста в романі В. Яворівського „Марія з полином наприкінці століття” // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2010_20_4/2.pdf

.: Розділ: Література :: 24.12.2012 22.11.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.231999 seconds