Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Оля із міста: Дніпр. :: Запитання: 30118  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал про структуру заголовкового комплексу(заголовку, назви) в літературних текстах(усі можливі класифікації, співвіднесеність назви - епіграфу - тексту,особливості дослідження назви творів, специфіка історичних змін в цьому ракурсі і т.д.). Мене зацікавить уся можлива інформація. Дуже дякую!
Наша відповідь:
Олю, добрий день! По вашому запиту підбрано такі матеріали:

Вуколова В.А. Заглавие художественного текста как актуализатор важнейших текстовых категорий // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. Серія “Філологія”. Випуск 5. Том І, ч. 1: Філософія мови і культури. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. – С. 67-72.

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навч. посібник. – Львів: АІС, 2000. – 180 с.

Кусова-Чухо С. Ловля на жывца // Журналистика и медиарынок. – 2004. – № 9. – С. 24.

Ламзина А.В. Заглавие / А.В. Ламзина // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины. – М.: Высшая школа, 1999. – С. 94–107;

Ламзина А.В. Рама произведения / А.В. Ламзина // Литературная энциклопедия терминов
и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: ИНТЕЛВАК, 2001. – Стлб. 848–853.

Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: учебник для вузов. – М.: спект-пресс, 2000. – 117 с.

Олійник М. Заголовкотворення: проблеми і перспективи // Медіа критика, 2006. – 12. – С. 41–43.

Серажим К.С. Заголовковий комплекс і рубрикація у тексті // Серажим К.С. Текстознавство : підручник / К. С. Серажим. – К., 2008. – С.431-440.

Скоробагатько В. Комикс вместо заголовка//Журналист. – 2004, № 1. – С. 73.

Тертичний А.А. Заголовок – слово главное// Журналист. – 2004, №1. – С. 80.

Челецька, М. М. Номеносфера поезії Івана Франка (поетика заголовків, присвят, епіграфів) : монографія / М. М. Челецька ; відп. ред. М. З. Легкий.- Л.: Простір-М, 2007.- 303 с.

Шевченко В. Заголовковий комплекс сучасної молодіжної газети – важдливий засіб її змістового спрямування //Стиль і текст. – К..: Інститут журналістики, 2001. – Вип.2. – С. 197-207.

Шостак М.И. Журналист и его произведение: практическое пособие. – М.: ТОО „Гендальф”, 1998. – 96 с.

* * *
Бессараб А.О. ЗАУВАГИ РЕДАКТОРА ЩОДО НАЗВ ПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_4/files/SC411_25.pdf

Вуколова В.А.ЕКСПРЕСИВИ ЯК СИГНАЛИ ПІДТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ :
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
http://disser.com.ua/contents/3572.html

Единство произведения. Рамка (эстетический аспект анализа)
http://www.philol.msu.ru/~tezaurus/docs/3/articles/1/1

Заголовковий комплекс на сторінках газети "Запорізька Правда"
http://revolution.allbest.ru/journalism/00142659_0.html

Кудря Надія Борисівна. "Поетика прози Аркадія Любченка: структурно-семантичний аспект" : Дис... канд. наук: 10.01.01 - 2008.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/344430.html

МітчукО. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ ЗАГОЛОВКОВОГО КОМПЛЕКСУ ГАЗЕТИ НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ „ВІЛЬНЕ СЛОВО”)
http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/vypusk7/n9-2/tele-and_radio_journalism-9-2-43.pdf

Нагорняк М. Основні чинники ефективності заголовкового комплексу хронікального повідомлення (на матеріалах інформаційних передач першої програми Національної радіокомпанії України) http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dialog/2010_11/articles/09.pdf

Нагорняк М.В. ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОЛОВКОВОГО КОМПЛЕКСУ ХРОНІКАЛЬНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2010_3/files/SC310_09.pdf

Смородина П.В.Название как кодовая единица художественного текста
http://www.vestnik-mgou.ru/mag/2009/ling/2/st21.pdf

Сохань Г.С.Поетика заголовкового комплексу в ліриці Івана Франка,
http://www.dissertation.com.ua/node/667232

Пути формирования газетного заголовка
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0b65625a2ac78a4c43a89421306d37_0.html

Раевская Е. Главное – в заглавии
http://www.ng.ru/science/2005-05-25/13_zaglavie.html

Різновиди заголовків та основні вимоги до них
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0b65625b2ac78a4d43b89521316d27_0.html

Рубрикация. Классификация заголовков
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65625a3ad78a4c43a89521306d27_0.html

Способы привлечения внимания читателей в газетных заголовках
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65635a2bd68b4d43b88421206d37_0.html

Федорова Т. Роль заголовочного комплекса в изучении художественных произведений
http://ipk.68edu.ru/consult/gsed/429-rus-yaz-i-lit.html

Филат Т.В. Поэтика заглави й прозы И. Шмелева (своеобразие семантики и структуры)
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_fn/2011_1/16.pdf

Фильчук Т. Ф.Аттракционная природа заголовков и заголовочных комплексов публицистического дискурса
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2011_963/content/filchuk.pdf

Челецька М.М. Принципи формування заголовкової термінологічної парадигми у сучасному літературознавстві
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=2783

Шевченко В. Заголовкиовий комплекс журналу як комунікативна система ЗМІ
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzizh/2010_38/Shevchen.pdf

Языково-стилистические особенности заголовков в газете
http://knowledge.allbest.ru/journalism/2c0a65635a3bd68a4c53b88521206d37_0.html

.: Розділ: Література :: 15.01.2013 09.19.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.210224 seconds